Senior Test Specialist ERTMS | Utrecht

Functie omschrijving

Bedrijfsonderdeel
NS Reizigers huurt in; de werkzaamheden worden echter op basis van een Samenwerkingsconvenant tussen Ministerie I&M, ProRail en NSR ten behoeve van alle in Nederland actieve vervoerders uitgevoerd.
 
Afdeling
ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System. Met dit Europees genormaliseerde treinbeveiligingssysteem worden verbeteringen in veiligheid en interoperabiliteit nagestreefd. ERTMS vervangt het huidige treinprotectiesysteem (ATB EG/Vv).
 
Het kabinet een voorkeursbeslissing genomen voor de uitrol van ERTMS in Nederland. Het voorkeursscenario houdt in dat ERTMS Level 2 in de periode tot en met 2028 wordt ingevoerd op grote delen van de Nederlandse spoorwegnet. Vooruitlopend hierop dient in 2022 ERTMS treinapparatuur in al het materieel dat rijdt op het Nederlandse spoor ingebouwd te zijn.
 
Voor de Planuitwerkingsfase is onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een Plan van Aanpak uitgewerkt. In dit plan is beschreven hoe het ERTMS programma organisatorisch is ingericht, welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en welke fasering daarbij wordt onderscheiden. Uitgangspunt is dat IenM, ProRail en NS in programmaverband samenwerken maar ieder ook vanuit zijn eigen kracht opereert.
 
Een van de doelen van het ERTMS programma is het bewerkstelligen van een soepele en probleemloze introductie van ERTMS. Om de overgang van ATB EG/Vv mogelijk te maken is een STM ATB noodzakelijk.
Dit onboard beveiligingssysteem vormt een schakel tussen ERTMS treinapparatuur en ATB EG/Vv baanapparatuur en maakt het mogelijk voor ERTMS treinen om zowel op trajecten met ATB EG/Vv baanapparatuur als op trajecten met ERTMS te worden ingezet.  
 
Eén van de scenario’s om een STM ATB te realiseren is om dit systeem in eigen beheer ontwikkelen. In het ERTMS programma is een projectteam ingericht voor de ontwikkeling van (een referentie ontwerp van) een STM ATB. Ten behoeve van de productcertificering wordt een prototype serie STM ATB systemen ontwikkeld.
 
Doel van de functie
Als STM ATB systeem tester (SW/HW) maak je deel uit van het validatie/testteam. Tijdens de ontwerpfase adviseer je over de hard- en software van de test-omgeving, die geschikt moet zijn voor SIL-3 toepassingen.
Je levert een bijdrage aan het specificeren, voorbereiden en uitvoeren ATB STM tests, zowel op moduleniveau als op systeemniveau.
Je bent levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheids- en compliancedossiers, door duidelijke testplannen, testspecificaties en testrapportages. Je rapporteert aan de safety manager van het project.
 
Werkzaamheden

Je beoordeelt kwaliteitseisen, testmethoden en werkwijzen om de kwaliteit van de door het ontwikkelteam gerealiseerde STM ATB systeem te waarborgen. Je draagt bij aan het concretiseren van de module- en systeemtesten, door het opstellen van testspecificaties.
Je ontwikkelt onderdelen van de testsoftware, waaronder testscenario’s. Je voert testwerkzaamheden uit.
Je documenteert de uitgevoerde werkzaamheden uitvoerig.
Je bent gesprekspartij voor de ontwikkelaars en de externe assessor bij technisch inhoudelijke vraagstukken en je werkt intensief samen met de overige teamleden van het validatieteam STM ATB.

Functie eisen

Een afgeronde  HBO/WO opleiding in een technische richting. Minimaal 5 jaar ervaring in software ontwikkeling. Ervaring met het werken binnen diverse kwaliteitssystemen t.b.v. software/systeem testen. Kennis van de applicatie: ATBEG/Vv en ERTMS interfacing. Ervaring met C, bij voorkeur MISRA-C Ervaring met tools zoals Python (Behave), bash, C toolchains (Gcc. Gdb), Polarion, Jira, Git Ervaring met inrichten van testomgeving (CMake, Jenkins, Docker), en het gebruik daarvan Affiniteit met testen Goede schriftelijke rapportage vaardigheid in de Engelse taal         
                      
Gedrag, Vaardigheden/ Competenties
–  Zelfstandig werken.
–  Proactief in melden van vermeende fouten in de specificaties en het module/systeem ontwerp.
–  Sterke affiniteit met de voor veilige systemen vereiste dossiervorming.
–  Goede beheersing Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 
De kernwaarden zijn proactief, verbindend, vakkundig en gastvrij.

Extra informatie

Standplaats

Utrecht
Aanvraagnummer
788
Verwachte startdatum:
2017-04-17
Aantal uur per week:
36
Uiterlijk reageren tot:
2017-04-13
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Alle gevraagde kennis, opleiding en ervaring dienen duidelijk uit de aanbieding naar voren te komen. Uw aanbieding dient minimaal te bestaan uit een CV, eventueel aangevuld met referenties e/o een motivatie. De gehele aanbieding (CV, referentie en evt. motivatie etc.) is in het Nederlands en mag niet langer dan 8 pagina’s zijn.

Kandidaat komt gedurende de opdracht bij Quest4 op de loonlijst of de payrol

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen. Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-04-06 16:14:16Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden