Senior Programmamanager / Consultant ontsluiten Juridische Content. | Den Haag

Functie omschrijving

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar op aan de samenleving. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de
Hoge Raad.

Beschrijving directie/afdeling
De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad.
Door de ICT functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een ICT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan de leden van Raad en Parket, de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau en Directie Bedrijfsvoering aan te bieden.
A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatie-beroepen binnen de Hoge Raad en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden.
Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatieinrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem C@sus (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal Dic@s (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignment vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats. De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening. In totaal 12,3 fte.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Binnen het cassatieproces speelt het zoeken naar opinie, analogie, (internationale) rechtsontwikkelingen, etc. een belangrijke rol. Binnen de opdracht gaat het om de vraag op welke wijze en met welke ICT-hulpmiddelen dit proces optimaal ondersteund kan worden. Hierbij gaat het niet om volledig vanaf de basis opzetten van deze ICT-hulpmiddelen, maar om de vraag hoe beschikbare (deel-)oplossingen op de juiste wijze gecombineerd kunnen worden met als doel het cassatieproces optimaal te ondersteunen. Dus om de vraag welke opensource of standaard ICT-oplossingen kunnen worden ingezet. Onderwerpen binnen de opdracht: het ontwikkelen van een juridische cliënte, zoekvraaginterpretatie, zoekvraagexpansie en
zoekvraagranking. Maar ook rankingdefinities , thesaures, taxonomie, documentranking, etc. de grote hoeveelheid aan bronnen vraagt specifiek voor de Hoge Raad unieke combinaties van zoekmogelijkheden.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij / zij een integraal advies kan opstellen gebaseerd op te inventariseren wensen en eisen vanuit de organisatie, aangevuld met specifieke kennis van het aandachtsgebied. Tevens op basis van een inventarisatie en analyse van bestaande bronsystemen. Vervolgens wordt van de kandidaat verwacht bij te dragen aan het opstellen van een geaccepteerde integrale en gefaseerde aanpak. Tevens wordt van de kandidaat verwacht de regie te kunnen voeren op de realisatie en (ICT-)implementatie. De inbreng van actuele, feitelijke kennis van de marktmogelijkheden op dit terrein is een vereiste. De kandidaat dient tevens te beschikken over ruime kennis van ICT-architectuur en ICT landschap om de realisatie en implementatie te kunnen leiden. De kandidaat bewijst daarnaast de haalbaarheid van de verbetervoorstellen door als meewerkend voorman een Proof of Concept te realiseren. Tevens dient kandidaat te beschikken over aantoonbare kennis en ervaring voor wat betreft de veiligheidsrisico’s (Security) verbonden aan het

implementeren van de hulpmiddelen en adequate oplossingen hiervoor. De resultaten van deze opdracht kunnen we omschrijven als een gedragen, integrale visie op de wijze hoe informatie t.b.v. de ondersteuning bij de primaire taak van de Hoge Raad kan worden aangeboden, een geïntegreerd plan van aanpak voor realisatie en implementatie en de
daadwerkelijke implementatie van de tijdens het project af te spreken delen van het integrale plan.

Functie eisen

De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 24 uur per week voor de periode tot aan het einde van het project

De kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding in een beta-richting.

De aangeboden kandidaat overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het interview een kopie van de diploma’s van laatst genoten opleiding

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het toepassen van het ontsluiten van informatie binnen het juridisch / fiscaal domein

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar toegepaste ervaring met information retrieval / open source  zoektechnologie)

De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met doorzoekbaar maken van content management en documentmanagementsystemen binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).

De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met Thesaurus (ontwikkelen, opzetten, beheren, ontsluiten van informatie) binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).

De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met interpretatie van zoekresultaten en zoekvraag- ranking (inclusief document-ranking binnen thema / onderwerp-ranking) binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).

De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met interpretatie van zoekresultaten en zoekvraag- ranking (inclusief document-ranking binnen thema / onderwerp-ranking) binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).

De aangeboden kandidaat heeft actuele kennis van en ervaring met de in de markt aangeboden bronsystemen voor juridische en fiscale informatie en met de toegepaste relevantie ranking-methoden die hierbinnen worden toegepast.

De aangeboden kandidaat woont binnen maximaal 1,5 uur reisafstand van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (Korte Voorhout 8 2511 EK Den Haag).

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
737
Verwachte startdatum:
2017-04-17
Aantal uur per week:
24
Uiterlijk reageren tot:
2017-03-23
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Geplande datum Interview Week 13

U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom hij/zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven). binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen. Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-03-20 10:03:21Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden