Developer Front-end / Back-end | Almelo

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Almelo
Aanvraagnummer:
Startdatum:
01-05-2019
Aantal uur per week:
40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
09-04-2019 11:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Justitiële Informatiedienst op zoek naar een Front-end/Back-end Developer voor gemiddeld 40 uur per week. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Tweeledig: zowel front-end als backend, echter alles vindt nu nog plaats vanuit een Oracle productstack. Oracle Forms, Oracle Designer, Oracle Weblogic en Oracle database.

Wat heb je nodig als ontwikkelaar?
Kennis van deze tools, en een stevige interesse daarin. Naast praktijkervaring zul je via trainingen ook theoretische kennis en ervaring moeten opdoen.

Jouw basishouding als ontwikkelaar is cross-disciplinair: je bouwt, ontwerpt en test. Je bent in het team en voor opdrachtgevers de materiedeskundige, en weet waarover je spreekt, daarin laat je groei zien.

Je zorgt voor continue verbetering van standaarden en richtlijnen van systeemontwikkeling en je draagt bij aan inrichting, onderhoud en beheer van het ontwikkelproces. Door jouw energieke inzet slagen we er dan ook in om agile engineering practices steeds beter toe te passen. Ook zorg je voor bewaking en verhoging van de codekwaliteit, die als onderdeel van de Definition of Done iedere sprint wordt gemonitord, via inzet van de tool SonarQube.

Tevens vind je het vanzelfsprekend dat ‘jouw’ ontwikkelstraat zich blijft ontwikkelen, door jouw bijdrage aan verbeterde inzet van tools, technieken en onderlinge afstemming. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done.

Beschrijving Opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?
Integer persoonsbeeld:
Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld:
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Beschrijving directie/afdeling:
De inzet vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid. De afdeling waarbinnen de inzet plaatsvindt is Ontwikkeling.

De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 5 teams voor 5 verschillende toepassingen. Elk team bestaat uit ongeveer 10 fte, en werkt conform agile/scrum.

Je draagt in het JDS-ontwikkelteam bij aan nieuwe releases en applicatief onderhoud voor het Justitieel Documentatie Systeem, ten behoeve van functionaliteit voor de strafrechtketen. Het betreft een informatiesysteem dat gegevens uit meerdere bronnen combineert, om zodoende tot het integer en integraal persoonsbeeld te komen. Dit alles heeft tot doel om partijen in de justitiële ketens goed en tijdig te informeren, en daarmee Nederland veiliger en rechtvaardiger te maken.

Al onze werkzaamheden kennen dan ook een groot maatschappelijk belang. Zo heeft het Openbaar Ministerie en het Informatiepunt Detentieverloop ons nodig om gegevens over de dader aan slachtoffers en nabestaanden te verstrekken en een onverwachte confrontatie tussen dader en slachtoffer te helpen voorkomen. De Politie heeft o.a. detentie-informatie nodig over veelplegers, en burgemeesters worden in het kader van de informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) geïnformeerd over de aanstaande terugkeer van plegers van zeden- en ernstige geweldsmisdrijven in hun gemeente. De justitiële gegevens worden onderling aan elkaar geknoopt via o.m. het SKN, een unieke identificatie van een justitiabele die is uitgegeven door de SKDB, waarbij processtukken digitaal en duurzaam beschikbaar worden gesteld via ons Centraal Digitaal Depot. Voorts zijn alle zaken die iemand op z’n kerfstok heeft, gedocumenteerd in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Mocht daarbij grensoverschrijdend inzicht nodig zijn, doen ketenpartners een beroep op onze systemen Ecris en Luris.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 16 aanstaande voor een intake gesprek;
 • VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • De detavast-constructie kan gedurende de looptijd ieder moment worden opgezegd, met inachtneming van een maandelijkse opzegtermijn, door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, bijvoorbeeld gemotiveerd vanuit bedrijfseconomische omstandigheden;
 • Je gaat akkoord met de detavast-constructie om voor maximaal 2 jaar zich te verbinden aan zowel de detacheerder als aan Justid, waarbij de optie om in dienst bij Justid te komen als doel blijft gelden (indien akkoord directieteam Justid). Bij goed functioneren, bestaat de mogelijkheid om eerder in dienst te komen;
 • Je bent beschikbaar vanaf mei 2019, voor 40 uur per week;
 • Je motiveert je enthousiasme voor de beschreven werkzaamheden in deze uitvraag, door een separate motivatie van maximaal 500 woorden op papier mee te leveren;
 • De aangeboden kandidaat is aantoonbaar vanuit het CV bezig met omscholen tot ontwikkelaar, en zijn/haar huidige werkgever kan aantonen dat de medewerker bezig is met een opleidingsplan voor een functie in de IT.

Wensen:

 • Je hebt meer dan 3 jaar kennis van berichtverwerking in (een keten van) ICT-systemen, middels XML-berichten. Deze kennis is opgedaan in de periode 2017 tot nu;
 • Je hebt meer dan 3 jaar vanuit stage of afstuderen, of een bijbaan, ervaring opgedaan in een agile omgeving. Deze kennis is opgedaan in de periode 2017 tot nu;
 • Je hebt meer dan 3 jaar vanuit studie of praktijkopdracht ervaring opgedaan met continuous integration en (geautomatiseerde) bouwtests. Deze kennis is opgedaan in de periode 2017 tot nu.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-02 07:56:07Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden