Senior 2e lijn support medewerker | Venlo

Functie omschrijving

ICT-nml
In 2013 hebben de gemeenten Venlo, Roermond en Weert besloten samen te werken op het gebied van ICT. In dat kader is de werkorganisatie ICT-nml gevormd. De samenwerking is ontstaan vanuit het besef dat de bestaande organisaties steeds meer onder druk komen te staan om aan de ontwikkelingen in de techniek, de vragen, wensen en eisen van klanten, de toenemende complexiteit en het steeds groter wordende belang van beveiliging te kunnen voldoen. Het samenwerkingsverband ICT-nml regisseert, realiseert en beheert voor de deelnemende gemeenten ICT-voorzieningen en -ontwikkelingen voor wat betreft de technische infrastructuur tot en met de werkplek. Hierbij kijken wij doorlopend naar kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en klantgerichtheid.

ICT-nml is een no-nonsense organisatie en een aantrekkelijke werkgever die hoge kwaliteit en klanttevredenheid voorop stelt. De pijlers van onze organisatie zijn de vier kernwaarden: flexibiliteit, eenvoud, vertrouwen en passie. Zij vormen de basis van onze dienstverlening en geven richting aan de wijze waarop wij werken.

De werkorganisatie bestaat uit drie clusters: innovatie & projecten, infrastructuurbeheer en helpdesk & servicemanagement. De vacature valt onder de clusters infrastructuurbeheer en helpdesk & servicemanagement.

Helpdesk & Servicemanagement
Dit cluster is verantwoordelijk voor het bedienen van de medewerkers (gebruikers) bij de gemeenten en ervoor te zorgen dat de belangen van deze gebruikers behartigd worden. Als centraal aanspreekpunt en primaire ingang ontvangt en registreert de helpdesk alle meldingen en verzoeken. Het streven is om de vragen zoveel mogelijk bij het eerste contact af te handelen, zonder daarbij de bereikbaarheid van de helpdesk uit het oog te verliezen
Tot de kerntaken van het cluster behoren:
• Meldpunt / loket voor gebruikersvragen
• Registratie en afhandeling van gebruikersvragen en meldingen
• Opstellen, monitoren en rapporteren van de (behaalde) service levels
• Verantwoordelijk voor de ITIL processen incidentenbeheer, configuratiebeheer en service management

Infrastructuurbeheer
Dit cluster is vooral productgericht en verantwoordelijk voor het beheren van de bestaande infrastructuur en daarbij de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de systemen en gegevens te garanderen.
Tot de kerntaken van het cluster behoren:
• Implementatie van nieuwe ICT-oplossingen
• Technisch beheer van bestaande ICT-infrastructuur
• Verantwoordelijk voor de ITIL processen probleembeheer, beschikbaarheidsbeheer, capaciteitsbeheer, wijzigingenbeheer en continuïteitsbeheer (uitwijk)
• 3de lijns ondersteuning in het proces incidentenbeheer

ICT-nml is formeel ondergebracht bij de afdeling Advies en Beheer van de gemeente Venlo.

Doelstelling
Het op een doelgerichte, klantvriendelijke en kwalitatief gerichte wijze leveren van een bijdrage aan de realisatie van de door de organisatie te leveren producten/diensten op ICT gebied.

Opdrachtomschrijving
Taak 1:
 Het optreden als 2e lijn support medewerkervolgens ITIL specificaties.
Activiteiten:
 – Het oplossen van storingen (tweede en derde lijns probleem- en wijzigingsactiviteiten conform ITIL specificaties);
 – Het onderhouden van contacten met gebruikers over de afhandeling van incidenten (prioriteitbepaling, tijdstip van afhandeling, gereed melden);
 – Het systematisch veilig stellen van bestanden en programmatuur;
 – Het documenteren en administreren van de beheerde omgevingen in de configuratiedatabase van het ITIL pakket;
Taak 2:
 Het verzorgen van wijzigingsbeheer volgens ITIL specificaties.
Activiteiten:
 – Het in overleg met de gebruikersorganisatie oplossen van wijzigingsverzoeken binnen het beheerde ICT-segment.
 – Het registreren en classificeren van en zo nodig rapporteren over deze verzoeken.
 – Het uitvoeren van impact analyses, het voeren van wijzigingsoverleg.
 – Het coördineren van en participeren in wijzigingsactiviteiten.

De functie van 2e lijns support medewerker wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de 2e lijns support medewerker is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zpp’er / DGA.
 
ZZP’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via Quest4

Functie eisen

Functie-eisen
 – Opleidingseisen MBO + werk- en denkniveau, blijkend uit:
 – Aantoonbare grondige kennis als 2e lijn support medewerkerblijkend uit de beheersing van windows server 2008 en hoger, actieve netwerkcomponenten, Exchange 2010, MS office 2010
 – Breed inzetbaar op verschillende gebieden is een pre.
 – Adequate kennis van de overige ICT omgevingen
 – Adequate kennis van web technologie
 – Adequate kennis van systeembeveiliging en ITIL
 – Adequate kennis van hardware (Wise-clients, Zero clients, PC’s, printers, etc.).
 – Adequate kennis van virtuele omgevingen (Vmware/VDI/VMview)

Ervaringseisen
2 jaren ervaring in een soortgelijke functie.

Vaardigheden
 – Analytisch denkvermogen,
 – In teamverband en zelfstandig kunnen werken,
 – Een flexibele, klantgerichte instelling,
 – Communicatieve vaardigheden
 – Accuratesse,
 – Stressbestendigheid,
 – Samenwerking,
 – Verbeteringsgerichtheid
 – De wil om te blijven leren.

Werkervaring

Op CV aantoonbaar in de afgelopen 2 jaar tenminste 1 jaar werkervaring als 2e lijn support medewerker.

Werkervaring

Op CV aantoonbaar in de afgelopen 2 jaar werkervaring in een virtuele omgeving.

Werkervaring

Op CV aantoonbare werkervaring binnen een gemeente.

Werkervaring

Werkervaring

Op CV aantoonbaar in de afgelopen 6 maanden gewerkt met Topdesk.

Systeemkennis

Op CV aantoonbare werkervaring met Windows server 2008 en hoger / AD / VMWare / APP-V / SSCM / actieve netwerkcomponenten / Exchange 2010 / MS Office 2010.

Extra informatie

Standplaats

Venlo
Aanvraagnummer
713
Verwachte startdatum:
2017-03-27
Aantal uur per week:
40
Uiterlijk reageren tot:
2017-03-15
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

De top 3 van kandidaten wordt door gemeente Venlo uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken zullen worden gevoerd in week 12. 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen. Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-03-06 14:43:02Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden