Security acknowledgments

We willen graag onze oprechte waardering en erkenning uitspreken aan Burak Agyel van Beter Beveiligd voor zijn waardevolle bijdrage aan het verhogen van de beveiliging van onze website. Zijn expertise en inzet hebben geholpen om potentiële beveiligingskwetsbaarheden te identificeren, waardoor we de veiligheid van onze systemen en gegevens konden versterken.

Burak Agyel heeft zijn uitgebreide kennis en vaardigheden op het gebied van beveiliging toegepast om kritieke kwetsbaarheden te ontdekken en vertrouwelijke gegevens te beschermen. Zijn proactieve en ethische benadering van beveiligingsonderzoek heeft ons geholpen om potentiële risico’s te identificeren en tijdig passende maatregelen te nemen om deze te verhelpen.

We zijn Burak Agyel bijzonder dankbaar voor zijn toewijding en professionaliteit. Zijn betrokkenheid bij het verbeteren van onze beveiliging is van onschatbare waarde geweest en heeft ons geholpen om de integriteit en vertrouwelijkheid van onze systemen te waarborgen. We kijken uit naar voortdurende samenwerking en een veilige digitale omgeving.

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden