Waarnemend afdelingsmanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Waarnemend afdelingsmanager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-801
Startdatum:
22-05-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
24-05-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Waarnemend afdelingsmanager

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Waarnemend afdelingsmanager op basis van 36 uur.

Als manager bij de directie CIO & Informatiemanagement ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, positionering en professionalisering van het team. Het speelveld is complex en divers. De vraagstukken zijn veeleisend en kennen een grote reikwijdte van strategisch naar praktisch. De onderwerpen zijn politiek actueel en urgent. Je bewaakt de samenhang binnen het complexe terrein van ICT en IV. Het ene moment voer je een startgesprek met een opdrachtgever van een groot ICT programma om tot een oordeel te komen of spar je met je team over hoe een opgave versneld kan worden met data. Het andere moment spreek je één van de CIO’s binnen BZK waar we kunnen helpen of leid je een kennissessie. Je agendeert hieruit voortkomende onderwerpen en breekt de organisatie open om deze verder te brengen. Met de I-strategie van BZK, een forse toename in digitaliseringsprojecten en de toegenomen aandacht voor informatiemanagement en informatiehuishouding neemt de omvang van de directie alleen maar toe. Ook breiden we onze adviserende taak uit naar systemen die al in beheer zijn genomen zodat het totaal aan ICT investeringen in beeld is. Terwijl we verder werken aan het verstevigen van

deze basis willen we de onderdelen van BZK helpen om door te groeien in hun professionalisering. Dat doen we door enerzijds kaders te stellen en anderzijds de onderdelen te adviseren hoe zij met deze kaders moeten omgaan. Deze kaders zijn onderbracht in de deelstelsels architectuur, portfoliomanagement, lifecyclemanagement, informatiehuishouding en informatiebeveiliging en privacy. De strategische portfolioboard geeft de bestuursraad van BZK inzicht in het totale ICT- projectportfolio. In het verleden heeft de nadruk van de directie vooral gelegen op toezicht en oordeelsvorming vanuit de kaders. De opgave voor de directie is vanuit diezelfde kaders om meer te komen tot een advies omdat we zien dat BZK hiermee beter wordt geholpen. Op het vlak van strategische advisering is het onze ambitie om BZK te helpen een lange termijnvisie op het vlak van ICT en IV te ontwikkelen. Kortom: we willen onze impact verder verhogen. Deze verandering vraagt om een zorgvuldige begeleiding. Dit vraagt van de afdelingshoofden naast eerdergenoemde kennis op het ICT- en IV-domein ook om politieke en bestuurlijke sensitiviteit, inzicht in wat nodig is in onze verschillende werkgebieden, strategische koersvorming en implementatiekracht.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden

Je bent verantwoordelijk voor het onderwerp iVakmanschap uit de I-strategie van BZK, het stelsel informatiehuishouding en voor de adviezen en oordelen die we maken over de grote programma’s. Als de situatie daarom vraagt ben je in staat om als adviseur aan tafel te zitten op hoog ambtelijk niveau. Je geeft leiding aan de mensen van je team en je besteedt aandacht aan de ontwikkeling en professionalisering van de medewerkers. Je agendeert (nieuwe) i-thema’s binnen BZK en draagt daarmee zorg dat onze inzet op de juiste onderwerpen wordt ingezet. Je organiseert kennisdeling en visievorming, onder meer binnen BZK en het I-beraad van BZK, waarin alle CIO’s van het departement zijn vertegenwoordigd.

Je hebt een mensgerichte stijl van leidinggeven en je bent een verbindende persoonlijkheid. Je ontwikkelt visie, geeft richting en tegelijkertijd geef je medewerkers ook de ruimte om hun ideeën en kwaliteiten optimaal in te zetten. Je bent een bouwer die het leuk vindt om samen met je collega MT-leden de directie verder te ontwikkelen. Dit vraagt om flexibiliteit en gevoel voor zowel inhoud als de politiek-bestuurlijke context. Verder vragen we:

 • Ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • Wetenschappelijke opleiding in de ICT of, als dit niet het geval is, aantoonbare
 • meerjarige werkervaring in de ICT (eventueel aangevuld met relevante kwalificaties).
 • Goed in enerzijds conceptueel denken en visievorming en anderzijds de vertaling naar concrete acties en implementatiekracht.
 • Kennis van en ervaring met ICT en IV-vraagstukken, bijvoorbeeld met het richting geven eraan, met de besturing en kwaliteitsbeheersing ervan, of inbedding van actuele trends.

Achtergrond:
Ben jij een maatschappelijk gedreven manager? Heb je inzicht in de impact van data en technologie en kun je complexe inhoud toegankelijk maken? Wil je BZK helpen zich verder te professionaliseren op het brede gebied van ICT en informatievoorziening (IV)? Dan zoeken wij jou!

BZK staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals het verminderen van woningnood, de ruimtelijke ordening in Nederland en het mogelijk maken van digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Ook levert BZK Rijksbrede shared services op het gebied van vastgoed, facilitair management, HR en ICT. Als MT-lid bij de directie CIO & Informatiemanagement geef je richting aan de informatievoorziening die onze maatschappelijke opgaven mogelijk maakt. Jij bent met je team partner van de beleidsdirecties en de uitvoeringsorganisaties, om hen te helpen risico’s te verkleinen en kansen die digitalisering biedt te verzilveren. Als directie treden we hierin op als adviseur die helpt, adviseert en waar nodig confronteert. Het huidige MT bestaat uit een directeur, twee managers/ MT-leden en een directiesecretaris. Als manager bij deze directie stuur je medewerkers aan die onder jouw personeelsverantwoordelijkheidsgebied vallen, waarbij medewerkers over de volle breedte van de directie inzetbaar blijven. De directie heeft een manager nodig die de inhoud begrijpt, zowel mensen als inhoud kan verbinden en zorgt voor het creëren van een goede samenwerking. Het MT van de directie functioneert als een team, waarbij de kwaliteit van het werk en werkplezier centraal staan. Op dit moment bestaat de directie CIO&I uit 35 fte. De bedoeling is om de komende jaren uit te breiden naar zo’n 50 fte. De departementale chief information security officer, de functionaris gegevensbescherming, de beveiligingsautoriteit en de privacy officer vallen ook onder deze directie en werken in teamverband samen op het gebied van integrale beveiliging en privacy. Naast de directie CIO&I is een programma-organisatie opgebouwd voor het op orde krijgen van de informatiehuishouding van het departement (BZK transparant) dat ook onder aansturing van de directie CIO&I valt.

Eisen en wensen voor de functie Waarnemend afdelingsmanager

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau;
 • Kandidaat beschikt over kennis van en ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van ICT (eventueel aangevuld met relevante kwalificaties).

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • Mate waarin de kandidaat werkervaring heeft met op het gebied van leidinggeven binnen de (semi)overheid;
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek);
 • Mate van ervaring en/of affiniteit binnen de (semi)overheid.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-05-23 08:46:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden