Verandermanager productowner | Utrecht

Sorry, deze opdracht voor Verandermanager productowner is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2023-1524
Startdatum:
01-12-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
14-11-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Verandermanager productowner

Het is van strategisch belang dat het programma Emma focus heeft op de vernieuwing van de digitale ondersteuning: de ontwikkeling van het nieuwe zaaksysteem. En daarmee op:

  • Betere digitale ondersteuning van de (uniforme) primaire processen
  • Betere digitale samenwerking met ketenpartners
  • Vergroten van de wendbaarheid met betrekking tot nieuwe wetgeving

Het programma Emma gaat zich positioneren als een programma voor en door de uitvoering (business). Door de strategische ambities en doelen van de uitvoering centraal te stellen (Welke problemen gaan we met elkaar oplossen?). En die in communicatie te laten terugkomen. Maar ook door het programma ‘dichtbij de uitvoering’ te brengen. Het programma Emma wil zich – voor wat betreft de voortbrenging – positioneren als ‘werkplaats’ waar collega’s uit de OM-praktijk (primair proces) samenwerken met IV-collega’s en samen werken en bouwen het nieuwe zaaksysteem.

Dit stelt op onderdelen nieuwe eisen aan de voortbrenging van IV. Het programma Emma gaat zich – rondom de ontwikkeling van het nieuwe zaaksysteem -organiseren rondom twee lijnen: 1) de voortbrenging 2) de veranderkundige aspecten die aan de orde zijn met betrekking tot de implementatie. De implementatie betreft een meervoudige verandering voor gebruikers: nieuwe digitale ondersteuning, uniforme processen en voorbereiding op nieuwe wetgeving). Met deze tweede lijn ondersteunt het programma Emma de diverse parketten bij de implementatie.

De voortbrenging van ‘het nieuwe systeem’ zal plaatsvinden op basis van agile/scrum, met een nauwe samenwerking tussen proceskringen, het programma Modernisering, medewerkers van de afzonderlijke parketten, procesanalisten, informatieanalisten en modelleurs (bouwers). Multidisciplinaire ontwikkelteams worden samengesteld die nieuwe digitale ondersteuning ontwikkelen.

Het programma Emma werkt nauw samen met de voor het programma relevante portefeuillehouders en proceseigenaren. Bijvoorbeeld rondom de analyse of verdere uitwerking van hetgeen proceskringen opleveren. Maar ook met betrekking tot de samenwerking en (bestuurlijke) afstemming met ketenpartners. Het OM zoekt een ervaren specialist op het gebied van agile/scrum werken met ruime ervaring in het inrichten en aansturen van agile voortbrengingsprocessen en de samenwerking tussen de uitvoering en de IV

Achtergrond:

Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM). Op basis van onder andere het BIPOM is de afgelopen jaren een aantal lijnen uitgezet die samenkomen zoals het inrichten van proceseigenaarschap en het uniformeren van processen, het programma modernisering nieuwe wetboek van strafvordering en het inrichten van een programma Emma ter uitvoering van het BIPOM.

Naar één systeem op basis van uniforme processen
In het BIPOM is het doel vastgelegd om één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds. Binnen het OM zijn proceskringen aan de slag om deze uniforme processen te ontwikkelen. De implementatie ervan vindt in de lijn plaats.

Het programma EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaaksystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren. Klaar voor het nieuwe wetboek van strafvordering

Het programma Modernisering (vernieuwing wetboek op de strafvordering) analyseert en interpreteert de aanstaande wetswijzigingen en vertaalt deze naar procesaanpassingen en systeemeisen en wensen. Dit deeltraject is daarmee input voor Emma.

Ontvlechting tussen OM en ZM
Daarnaast hebben OM en ZM afgesproken om de gezamenlijke systemen (GPS/NIAS) te ontvlechten en in de eigen organisatie alternatieve systemen te ontwikkelen. Het doel is om vanuit de eigen onafhankelijke positie met gescheiden systemen en processen tot goede samenwerking te komen daar waar er nu nog gewerkt wordt met gezamenlijke systemen.

Organisatie:

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt – samen met de politie en andere ketenpartners – voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen en rechten wordt omgegaan. Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College.

Eisen en wensen voor de functie Verandermanager productowner

Harde eisen:

• De kandidaat heeft een afgeronde wo opleiding / wo werk- en denkniveau.
• De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met het werken op het snijvlak van business en ICT.
• De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als programmamanager in grote veranderprogramma’s.
• De kandidaat heeft ervaring met ontwikkelen en implementeren zaakgericht werken/zaaksystemen.
• De kandidaat heeft kennis van moderne ontwikkelmethoden zoals Safe/Agile Scrum.

Wensen:

• De kandidaat is beschikbaar binnen 1 week na gunning.
• De kandidaat heeft 10 jaar of meer ervaring met het werken op het snijvlak van business en ICT.
• De kandidaat heeft 10 jaar of meer ervaring als programmamanager in grote veranderprogramma’s.
• De kandidaat heeft werk/advieservaring binnen de rijksoverheid bij organisaties waarbij sprake is van juridisch-administratieve processen en een IV/ICT component.
• De kandidaat heeft ervaring met Low Code ontwikkelplatforms.
• De kandidaat heeft ervaring als Product Owner.
• De kandidaat heeft ervaring als agile coach.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-11-13 09:55:00

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden