Transitie Manager | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Transitie Manager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-61
Startdatum:
16-01-2023
Verwachte einddatum:
30-06-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Indicatie uurtarief:


€ 98,00


Sluitingsdatum aanvraag:
18-01-2023 07:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Transitie Manager

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Transitie manager op basis van 24 uur.

Wegens ziekte van een teamlid zoeken wij een tijdelijke vervanger. Wat ga je doen? Je inventariseert en analyseert de transitieplannen van de DigiInkoop gebruikersorganisaties en bespreekt met hen de haalbaarheid, planning, de risico’s en het risicomanagement, en op grond van je ervaring geef je hierover (verbeterings)adviezen. Tijdens de transitie(s) ben je samen met het Programmateam verantwoordelijk voor het de monitoring van de procesveranderingen en introductie van de nieuwe systemen of wijzigingen in bestaande systemen. Je beschikt dan ook over aantoonbare ervaring in transitie- en/of verandermanagement en je houdt rekening met de bedrijfscultuur.

Je rapporteert aan de opdrachtgever en Stuurgroep over de voortgang van het transitieprojecten en ondersteunt opdrachtgever waar nodig in escalatiegesprekken met de deelnemende organisaties. Je werkt zelfstandig en bent communicatief vaardig en je overziet de complexiteit waar deelnemers mee te maken hebben Je hebt dan ook ervaring met het werken in complexe trajecten en met complexe projecten en bent een gelijkwaardige gesprekspartner voor deelnemers. Verder werk je (uiteraard) gestructureerd, planmatig en bent analytisch.

Achtergrond:
De Rijksoverheid wil het voor ondernemers makkelijker maken om zaken met ons te doen en voor de eigen medewerkers eenvoudiger om in te kopen en te bestellen. Ook willen we beschikken over goede (inkoop)informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van betere inkoopstrategieën en om correct en snel verantwoording af te kunnen leggen. Het programma Transitie DigiInkoop vervult een belangrijke rol bij het behalen van deze ambitie. Dit programma is erop gericht de digitalisering van inkoop een impuls te geven door de gegevensuitwisseling van inkoopinformatie tussen rijksorganisaties onderling en met de buitenwereld te optimaliseren. Daartoe worden de inkoopsystemen binnen de rijksdienst onder één gemeenschappelijke architectuur gebracht en worden uniforme koppelvlakken gerealiseerd.

Het huidige DigiInkoop systeem dat door meerdere departementen wordt gebruikt als inkoopsysteem wordt over een jaar of drie uit gefaseerd totdat de betreffende departementen alternatieven heeft ingeregeld en de nieuwe centrale voorzieningen gereed zijn. Het borgen van de continuïteit van DigiInkoop en het bewaken van de departementale voortgang maken derhalve deel uit van de scope van het programma. De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk heeft eind 2019 ingestemd met de oprichting van dit programma en heeft de CPO Rijk gevraagd op te treden als opdrachtgever voor deze transitie. Wij zoeken een senior transitiemanager die deze vanuit het programma de departementale transitietrajecten projectmatig monitort en zo nodig adviseert. Je werkt hierbij nauw samen met de projectleiders van deze projecten, het programmateam en de opdrachtgever.

Organisatie:
Het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een moderne overheid. Een overheid die goed werkgeverschap toont, flexibel georganiseerd is en technologie effectief inzet ten behoeve van haar dienstverlening aan de samenleving. Binnen DGOO ontwikkelt de directie IFHR beleid en kaders voor efficiënte en flexibele huisvesting en faciliteiten en een compacte en professionele inkooporganisatie, met aandacht voor duurzaamheid. Ook verzorgt de directie beleidsinformatie met betrekking tot bedrijfsvoering. Vanwege zijn rol als Chief Procurement Officer voor de Rijksoverheid (CPO Rijk) is de directeur IFHR opdrachtgever voor het Rijksbrede inkoop- en bestelsysteem DigiInkoop.

Eisen en wensen voor de functie Transitie Manager

Harde eisen:

  • Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau;
  • Kandidaat heeft > 5 jaar ervaring met verander-/transitiemanagement;
  • Kandidaat heeft ervaring met bestuurlijke processen en het management van IT organisaties bij de Rijksoverheid.

Wensen:

  • Kandidaat beschikt over een opleiding Bedrijfskunde op WO niveau (Max 150 pt);
  • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met leidinggeven aan IT organisatie bij de Rijksoverheid (Max 250 pt);
  • Kandidaat heeft ervaring met inkoopprocessen bij de Rijksoverheid (Max 100 pt);
  • Kennis van Project- en Programma-management (Max 150 pt);
  • Mate van ervaring met de Rijksoverheid, van ervaring met politiek/bestuurlijke dilemma’s en van bekendheid met interdepartementale samenwerking en besluitvorming (Max 250 pt).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-01-16 13:33:30

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden