Senior Toetsspecialist

Functie omschrijving

Organisatie & directie

‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen’;. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Afdeling & team

ICT is van groot belang bij het realiseren van de doelstellingen van het Rijk. Bijvoorbeeld voor de dienstverlening via internet aan burgers en bedrijven, de betalingen van AOW en kinderbijslag en de aangifte van de inkomstenbelasting. Om dat goed te blijven doen moet het Rijk steeds investeren en vernieuwen. Dat vraagt extra aandacht voor de risico’s en een zorgvuldige besteding van belastinggeld binnen ICT-projecten. Het Bureau ICT Toetsing (BIT) is opgericht om risicovolle ICT-projecten bij de Rijksoverheid vooraf te toetsen. De uitkomsten van de toetsen worden openbaar en gaan naar de Tweede Kamer. Het BIT is ondergebracht bij de minister voor Wonen en Rijksdienst. De CIO Rijk is als hoofd BIT eindverantwoordelijk voor het BIT en is het aanspreekpunt voor de ambtelijke en politieke leiding. De bureaumanager BIT rapporteert aan de CIO Rijk en zorgt voor de dagelijkse aansturing van het BIT. Het BIT wordt nu opgericht en voert de eerste BIT-toetsen uit. Het BIT is een compact team van vijftien medewerkers, inclusief tijdelijk aangetrokken experts van binnen en buiten het Rijk.

Functieomschrijving

Binnenkort start BIT met een toets op een datacentermigratie van een zbo. Het contract met de huidige leverancier loopt af. Dit contract omvat een breed palet van diensten op het gebied van connectiviteit, housing, hosting en applicatiebeheer. De organisatie is gestart met een project om deze diensten opnieuw aan te besteden. BIT is gevraagd om het project te toetsen, dit betreft in ieder geval de datacenterstrategie en de (voorbereiding van de) aanbesteding. We zijn op zoek naar tijdelijke externe versterking van ons toetsteam met actuele en diepgaande (technische) ervaring met datacentermigraties. Iemand die ons kan helpen het projectvoorstel voor deze migratie grondig te beoordelen, zodat we helder de grootste risico’s kunnen identificeren, de slaagkans kunnen beoordelen en een goed advies kunnen geven over de beheersing van deze risico’s. Het team staat onder leiding van een toetsmanager, waaraan de gezochte specialist rapporteert.

De uitkomst van de toetsing wordt openbaar en gaat naar de Tweede Kamer; deze uitkomst speelt ook een centrale rol bij het definitieve besluit van de minister over het project. Daarnaast versterk je met advies de kennis van ICT binnen het stelsel van Chief Information Officers (CIO). Je legt verantwoording af aan de toetsmanager van deze toets.

Functie eisen

Functie-eisen

Kandidaten dienen voor deze functie aan onderstaande eisen te voldoen:

• Je hebt WO-niveau en een relevante technische achtergrond.

• Je hebt aantoonbaar ruime ervaring (>10 jaar) met en veel technische kennis van datacenters o.a.: (enterprise) architectuur (TOGAF), security (CISSP),  virtualisatie dataprotectie, BCM&DR, automation, procesmanagement en technology stacks.

• Je kunt hierover op bestuurlijk niveau en jargonvrij communiceren.

• Je bent bekend met (ontwerp, implementatie en kenmerken van) delivery modellen voor datacenter diensten, waaronder cloud service modellen en housing/hosting            modellen. Je bent in staat om mogelijke migratiescenario’s te beoordelen op risicoprofiel.

• Je hebt praktische ervaring met transformaties van IT-organisaties en daarmee inzicht in voor- en nadelen van verschillende IT operating models.

• Je bent een nuchtere professional me een realistisch perspectief op trends (DevOps, continuous delivery, SDDC, automated deployment, virtualisation, microservices etc    etc) en kunt de impact bepalen op inrichting van datacenterdienstverlening.

• Je bent ervaren in het uitvoeren van (technische) audits en het vervullen van Quality Assurance rollen bij complexe IT-projecten of aanbestedingen. Je kunt risico’s  identificeren in oplossing en in projectaanpak en daarover adviseren.

• Je hebt kennis van en ervaring met sourcing van datacenter dienstverlening en met de inzet van overheidsdatacenters.

• Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

• Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ervaring met bestuurlijke samenwerking of ketensamenwerking in I(CT)-projecten.

• Je bent analytisch en hebt het vermogen om op basis van solide argumenten een overtuigend en helder oordeel te vormen. Je beschikt over goede mondelinge  als schriftelijke communicatievaardigheden.

Selectiecriteria

CV’s van kandidaten worden op onderstaande punten beoordeeld:

 Opleidingsniveau (d.w.z. technische studie achtergrond op WO-niveau: technische informatica, toegepaste natuurkunde);

 Datacenterkennis (breedte en diepte);

 Vaardigheden zoals genoemd bij de functie-eisen;

 Tarief.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
501
Startdatum:
2016-11-14
Verwachte einddatum
2017-02-14
Aantal uur per week:
16
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-11-11
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-11-11 08:23:29

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden