Senior Tester / Testautomatiseerder | Den Haag

Functie omschrijving

Momenteel wordt nog een significant deel van de IT-testen handmatig uitgevoerd. We werken aan het automatiseren van de tests om de kwaliteit van onze dienstverlening en de efficiëntie en effectiviteit van onze organisatie te vergroten. Daarnaast willen we vanwege de grote toestroom aan projecten en e-dienstverlening onze testcapaciteit en inhoudelijke (test)kennis uitbreiden.

Omschrijving voor de Senior Tester / Testautomatiseerder

Doorontwikkelen van testautomatisering binnen IV.

– Opstellen en uitvoeren van testscripts

– Bijhouden van een regressietest

– Analyseren van testresultaten en uitbreiden en verbeteren van automatisch testen

Het uitvoeren en coördineren van het testproces

– Begeleidt en realiseert, unit- systeem- en stresstests, en gebruikersacceptatietests.

– Begeleidt de invoering van informatiesystemen en gebruikers en stelt gebruikersprocedures en handleidingen op.

– Stelt rapportages op en wijzigingsvoorstellen naar aanleiding van testresultaten.

Voorbereiden en afronden van testtrajecten

– Levert een eind-adviesrapport.

– Voert adviesgesprekken met opdrachtgever.

– Evalueert het testproces bij afronding van testtrajecten.

– Verzorgt de overdracht van de produkten aan beheer.

Nauwkeurig uitvoeren van testwerkzaamheden

– Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten.

– Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het leveren van software die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen.

– Onderkent, en anticipeert op, en rapporteert over productrisico’s.

– Stelt op en bewaakt de testvoorschriften.

– Is voorzitter van werkoverleg testen.

– Verricht onderzoek naar en geeft advies over de toepasbaarheid van nieuwe (versies van) testmethodiek en het gebruik van datasets en anonimiseren data, en indien noodzakelijk, implementatie van een testbevindingentool.

– Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken.

– Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.

– Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.

Het leveren van bijdragen aan projecten.

– Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.

– Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.

– Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.

– Levert expertise in projecten en op ad-hoc basis waar nodig.

– Adviseert projectmanagers over het testproces.

– Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten.en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en problematiek.

 

Functie eisen

Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, infrastructuur, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.

Ervaring met een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap van de aanbestedende diensten. Bijvoorbeeld SAP, Progress FileNet, ITP, WCC Elise, Be Informed, Siebel CRM, Oracle SOA Suite

Ervaring met bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, methodieken en standaards specifiek op het gebied van testen.

Ervaring met softwareprodukten op het gebied van (geautomatiseerd) testen zoals Oracle ATS, Selenium

Ervaring met het opstellen van technische documentatie.

Ervaring met performanceanalyse en –tuning.

 

Competenties:

• – Analytisch

• – Accuraat

• – Resultaatgericht

• – Organisatiesensitief

• – Vasthoudend

• – Goed kunnen plannen en organiseren

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
984
Startdatum:
2017-07-01
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-06-16
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-06-14 12:03:42

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden