Senior Tester EBV

Functie omschrijving

Wij zijn voor de Justitiële Informatiedienst op zoek naar een EBV Tester.

De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We
bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële
ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en
efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige
samenleving.

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?
Integer persoonsbeeld
Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe
wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt
vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene
die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke
omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de
verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de
keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het
verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals
overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken,
wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Beschrijving directie/afdeling
De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het
operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de
informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst.

Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand
brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de
informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling.

Om ketenpartners te ondersteunen in de informatie-uitwisseling is de Justitiële Service Interface
(JSI) ontwikkeld. Voor de uitvoering van alle test-gerelateerde werkzaamheden zoekt de afdeling
EBV van Justid de tester, zoals in dit profiel nader beschreven.

De tester legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

De “Justitiële Service Interface (JSI)” is een platform voor keten-ondersteunende dienstverlening en
dient als basis voor een divers pakket aan services, waaronder:

 de Basis Communicatie Service (BCS) die VenJ partijen ontzorgt in het benaderen van de
diverse basisregistraties,
 de Ketenadapter, die ondersteunt bij een gefaseerde uitfasering van legacy systemen bij het
CJIB en de politie,
 de ECRIS service, die ondersteunt bij het delen van justitiële documentatie met EU-landen,
 de CORV, die gemeenten ondersteunt bij de aan hen toegewezen taken op het gebied van
de jeugdzorg.

De dienstverlening omtrent de JSI is in continue ontwikkeling. Naast de doorontwikkeling op de
bestaande services worden er op basis van opdrachten uit de strafrechtsketen met enige regelmaat
nieuwe services ontwikkeld die ketenpartners op diverse wijzen ondersteunen in de informatieuitwisseling.

Voor alle aanpassingen op de bestaande dienstverlening en ontwikkeling van nieuwe diensten, zal er
gedegen getest moeten worden. Vanwege het hoge technische gehalte van de te realiseren
dienstverlening wordt hierbij gezocht naar een tester die tevens kennis hebben van de technische
omgeving waarin hij/zij opereert en dus verschillende omgevingen en systemen kan integreren tot
één keten van uitwisseling.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
o.a. :
Tester (Kwaliteitsraamwerk §3.3.3 Testmanagement)

Beschrijving werkzaamheden
De JSI-services worden doorontwikkeld op basis van een veranderend speelveld. Dit houdt in dat de
JSI services verder uitgebreid dienen te worden. Van de tester wordt verwacht dat de gebouwde
functionaliteiten getest worden.

Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
Van de tester wordt verwacht dat hij het testen van de gebouwde applicatie afrondt en dit vastlegt
in een testrapport. Onderdeel van testen is het geautomatiseerd testen en het onderhouden van de
testscripts.

Taken en resultaatgebieden
De Tester is verantwoordelijk voor het leveren van informatie over de kwaliteit van de systemen die
door ons ontwikkelteam worden gebouwd en beheerd. Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen
van testplannen, het opstellen van testgevallen op basis van het functioneel ontwerp (RFC’s en User
Stories), het uitvoeren van test scenario’s en het (tussentijds) rapporteren hierover. De tester zal
Functionele documentatie reviewen. De testvoorbereiding en resultaten leg je gestructureerd vast en
over eventuele bevindingen overleg je met de systeemontwikkelaar(s) en functionele ontwerper(s).

De tester is verantwoordelijk voor:
Het testen van de opgeleverde software voor de JSI.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:
De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:

 Opstellen en/of aanpassen testplannen
 Opstellen en/of aanpassen functionele wensen
 Opstellen testrapporten

Wat valt buiten de scope?
Overige Justid applicaties.

Wat valt binnen de scope van de opdracht?
De applicatie JSI en de hieronder vallende services.

Functie eisen

-Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat aantoonbare relevante ervaring heeft als tester
-Geef aan in welke mate de kandidaat aantoonbare inhoudelijk ervaring heeft met: elektronische koppeling vraagstukken en de hierbij behorende protocollen.
-Geef aan hoeveel aantoonbare kennis en ervaring de kandidaat heeft met het testen van applicaties ontwikkeld obv rijksoverheidsstandaarden
-Geef aan hoeveel aantoonbare ervaring de kandidaat heeft met het opstellen van testscripts.
-Geef aan in welke mate de kandidaat aantoonbare inhoudelijk ervaring heeft met: SCRUM/ Agile ontwikkeling.
-De Kandidaat heeft een HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur HBO Informatica of gelijkwaardig). Dit kan in de CV aantoonbaar gemaakt worden op basis van verrichte werkzaamheden

Extra informatie

Standplaats

Almelo
Aanvraagnummer
381
Startdatum:
2016-10-01
Verwachte einddatum
2018-01-01
Aantal uur per week:
24-40
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-09-28
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-09-15 10:00:55

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden