Senior Tester | Den Haag

Functie omschrijving

De Raad van State heeft twee functies. Enerzijds is de Afdeling advisering van de Raad van State onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en anderzijds is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een zogeheten Hoog College van Staat.

De Raad van State stelt zich ten doel om door advisering aan wetgever en bestuur en door bestuursrechtspraak bij te dragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat en bewaakt de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin. De Grondwet en de Wet op de Raad van State vormen het wettelijk kader, waarbinnen de Raad van State zijn taken verricht.

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de grondslag voor zijn werkzaamheden als Raad van State van het Koninkrijk.

– De Afdeling advisering brengt zijn adviezen over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en internationale verdragen uit aan de regering. Bij de advisering let zij op onder meer de beleidsanalytische, de juridische en de wetstechnische kwaliteit van de adviesaanvragen. De Afdeling advisering is voor dit werk verdeeld in vier secties die elk de adviezen over de voorstellen van twee of drie ministeries voorbereiden.

– De Afdeling bestuursrechtspraak spreekt recht in hoogste instantie in geschillen tussen de burger en de overheid.

Bekende voorbeelden zijn geschillen omtrent omgevingsvergunningen (bouw-, kap-, milieu- en monumentenvergunningen), handhavingsgeschillen, subsidies en beslissingen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak recht in geschillen op het gebied van de ruimtelijke ordening en de vreemdelingenwet. De Raad van State bestaat uit een vice-president en circa 70 leden, die staatsraden worden genoemd. De koning is voorzitter van de Raad van State, maar dat is een ceremoniële en symbolische functie.

De ambtelijke organisatie van de Raad van State bestaat uit ongeveer 650 medewerkers, van wie de helft jurist is. De secretaris heeft de leiding over de ambtelijke organisatie die bestaat uit vier directies, te weten: directie Advisering, directie Bestuursrechtspraak, directie Bestuursondersteuning en directie Bedrijfsondersteuning (incl. de IT-afdeling).

Omschrijving voor Tester

De Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State maakt gebruik van digitale dossiers die met behulp van SharePoint zijn gerealiseerd.

Voorts wordt (gepland) op 1 juni een digitale keten in gebruik genomen voor vreemdelingenzaken waarbij een beperkt aantal advocatenkantoren de mogelijkheid krijgt om digitaal te procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Zowel het digitale dossier als de digitale keten moeten verder ontwikkeld worden en dat betekent dat er ook het nodige testwerk moet worden uitgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen die geautomatiseerd testen mogelijk maken.

De opdracht omvat:

– Het het testen van het digitale dossier en de digitale keten; zorgen dat het testen op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd.

– Plannen, ontwerpen en testen.

– Gebruik maken van geautomatiseerde testtools die uiteindelijk aan de beheerorganisatie kunnen worden overgedragen.

– Opstellen van vrijgave-adviezen nadat testen zijn uitgevoerd.

– Adviseren over de kwaliteit van de opgeleverde te testen producten (documentatie en software).

Functie eisen

Afgeronde HBO

Minimaal 3 jaar grondige kennis opgedaan als Testengineer

TMap Next Foundation

Resultaatgericht

Samenwerkend Vermogen

Kandidaat moet een ervaren tester zijn met aantoonbare ervaring op projecten

Overige wensen

Ervaring met het testen van interfaces

Ervaring met geautomatiseerd testen

Ervaring met het uitvoeren van performance testen

Ervaring bij de Rijksoverheid en bijzonder ervaring met rechtspraak.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
1286
Startdatum:
30-10-2017
Verwachte einddatum
28-02-2018
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
16-10-2017 09:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina’s en in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-10-11 13:55:17

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????



Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden