Senior Technische projectleider visumregistratie | Den Haag

Functie omschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is
op zoek naar een ervaren technisch projectleider voor de selectie, ontwikkeling en implementatie van een visumregistratiemodule. Deze module heeft tot doel het mogelijk te maken dat iedere ontvangen visumaanvraag geregistreerd wordt en door de backoffice volledig in behandeling genomen kan worden, waarbij alle te gebruiken informatie uit andere modules en/of ketensystemen gepresenteerd wordt. De genomen beslissing wordt in het visumregistratiesysteem vastgelegd en aan andere modules of ketensystemen doorgegeven.

De introductie van de modules maakt onderdeel uit van een verandertraject binnen de directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV), welke de komende de 3 jaar gerealiseerd zal worden.

De opdracht betreft met name het organiseren, plannen en structureren van de noodzakelijk stappen om de module op zo’n kort mogelijk termijn te selecteren, ontwikkelen en te im­ple­menteren. Derhalve zullen de eerste werkzaamheden die uitgevoerd worden bestaan uit: detaillering van de technische requirements, marktverkenning en evt. een aanbesteding.

De technisch projectleider:

Typering
gezochte medewerker

DBV/IV zoekt een op korte termijn beschikbare technisch projectleider met een bewezen trackrecord op het gebied systeemontwikkeling, migraties en het inregelen van beheer. De projectleider heeft tevens kennis van casemanagement, workflow management. De gezochte projectleider is in staat zowel de leverancier als de interne regieorganisatie aan te sturen en weet hiertussen bruggen te slaan en resultaten te bereiken. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met projecten in complexe ketens met uiteenlopende belangen. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré.

Werkomgeving
DBV/IV

Bij BZ zijn wereldwijd circa 5.000 medewerkers werkzaam op vertegenwoordigingen in ca. 130 landen. Deze vertegenwoordigingen zijn verbonden in één wereldwijde ICT-infra-structuur bestaande uit diverse informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen.

Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van een goede informatie­voor­ziening en bijbehorende ICT-dienstverlening. In de ontwikkeling naar een moderne Nederlandse diplomatie is betrouwbare digitale informatievoorziening onmisbaar.

Vanuit de Directie Bedrijfsvoering adviseert, begeleidt en ondersteunt de afdeling Informatievoorziening de departementsleiding, directies en posten op het gebied van informatievoorziening en ICT-dienstverlening.

Het aanbod van I(CT)-diensten wordt geleverd door een palet van externe I(CT)-leveranciers, waaronder de rijks shared serviceorganisatie SSC-ICT. DBV/IV is de eerste partner voor directies en posten als het gaat om de innovatie van BZ-processen met inzet van nieuwe moderne ICT en de aanpassing
en verbetering van bestaande ICT-diensten.

Werkomgeving
DCV

DCV
is belast met het verlenen van consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland en levert een bijdrage aan de regulering van het vreemdelingenverkeer naar Nederland. DCV is een beleids- en regievoerende directie met domeinsturingsbevoegdheid om modernisering en  veranderingen in het consulaire werkveld verder vorm te geven. Daarnaast heeft de directie met 24/7 CC en de afdeling casemanagement ook 2 belangrijke uitvoerende onderdelen in huis. De directie DCV valt onder de Directeur-Generaal Europese Samenwerking (DGES). BZ is 24 uur overal dichtbij; om dit waar te maken is DCV een directie waar vlug schakelen noodzakelijk is, snel inspelen op veranderingen en durven pionieren voor vernieuwing hoort daarbij. De lijnen bij DCV zijn kort en werkinhoudelijk direct. Met het goed neerzetten van het consulaire werkveld wordt ook het plaatsonafhankelijk werken steeds meer geïntegreerd.

DCV
bestaat uit de volgende afdelingen:

Het verandertraject

BZ
werkt vanuit DCV aan de verbetering en verdere digitalisering van consulaire dienstverlening en de bijbehorende werkprocessen. Men streeft naar excellente
dienstverlening met als belangrijke thema’s zichtbaarder, bereikbaarder en klantgerichtervia meerdere kanalen. De inrichting vindt daarbij plaats langs de volgende principes: Het klantcontact en de dienstverlening worden zo veel mogelijk digitaal ingericht. Daar waar binnen het dienstverleningsproces een fysiek
bezoek van een klant aan een BZ vertegenwoordigende locatie nog noodzakelijk is, zal dit zo veel mogelijk worden uitbesteed aan externe dienstverleners
(EDV) met een breed verspreid wereldwijd netwerk. De verwerking in het backoffice wordt centraal ingericht en zoveel mogelijk digitaal en informatiegestuurd.

Het
huidige visumsysteem moet vervangen worden door een nieuw systeem dat bestaat uit de volgende afzonderlijke en generieke componenten: visumregistratie systeem, workflow syteem, casemanagement systeem, documentmanagement systeem en gegevensuitwisseling systeem.

De te ontwikkelen oplossing is onderdeel van een ontworpen domeinarchitectuur.

Vanaf 1-7-2019 moeten de modules beschikbaar zijn.

Functie eisen

•    Academisch /HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring,
•    Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met projectmanagement in een complexe omgeving (vaktechnisch of beleidsmatig, grootschalig, groot aantal partijen, tegengestelde belangen, verwachtingenmanagement),
•    Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met documentmanagement en routeringsmodules, waarbij kennis van SharePoint een pré is,
•    Je beschikt over aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling en het ontwikkelen van applicaties onder architectuur,
•    Je bent in staat om partijen met conflicterende belangen in een politiek gevoelige context op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen binnen tijd en budget,
•    Je bent in staat tijdig risico’s te onderkennen en te managen,
•    Je hebt ervaring met het aansturen van leveranciers,
•    Je beschikt bij voorkeur over PRINCE2 Practitioner (of vergelijkbare methode), MSP en Management of Risk (is een pré),
•    Je hebt ruime ervaring met sturingsmechanismen als Agile/SCRUM en IPMA (is een pré).

Talenkennis

Nederlands en Engels

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
846
Startdatum:
2017-05-15
Verwachte einddatum
2018-03-31
Aantal uur per week:
40
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-05-02
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-05-01 13:34:55

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden