Teamhoofd ICT | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Teamhoofd ICT is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-514
Startdatum:
01-05-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
17-04-2023 08:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Teamhoofd ICT

Wij zijn voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op zoek naar een Teamhoofd ICT op basis van 36 uur per week. 

COA:
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een toekomst in Nederland of daarbuiten. Het COA is als zelfstandig bestuursorgaan onderdeel van de migratieketen en werkt samen met een groot aantal partners, zoals de IND, de Dienst Terugkeer & Vertrek (DTV), de ministeries van J&V, BZK, OCW en SZW, provincies en gemeenten (en hun koepels), politie, Kmar, DJI, woningcorporaties, Nidos, Vluchtelingenwerk, diverse internationale organisaties en veel vrijwilligers.

Samen met deze partijen werkt het COA aan:

 • Het bieden van genoeg menswaardige opvang en het flexibel op- en afschalen;
 • Het stimuleren en in staat stellen van bewoners om zelfredzaam te zijn;
 • Het transparant en voorspelbaar opereren en het creëren van maatschappelijke meerwaarde en draagvlak.

Dit is nader uitgewerkt in de Meerjarenstrategie 2020-2025 van het COA, die in 2020 is uitgebracht, waarin veel waarde wordt gehecht aan informatisering, digitalisering en technologisering. Het werk bij het COA is uitdagend en divers. Onder meer door de variërende instroom van asielzoekers en het voortdurend zoeken naar een goede balans tussen gevraagd en beschikbare capaciteit. Door de behoefte om de asielketen te flexibiliseren. Door vraagstukken op het gebied van de aanpak van overlast, integratie en participatie. Door de ambitie om verschillende duurzaamheidsdoelstellingen te behalen binnen het COA. En doordat het thema asiel en migratie doorgaans onder een politiek en maatschappelijk vergrootglas ligt, hetgeen tot de nodige dynamiek leidt. Van medewerkers bij het COA wordt professionaliteit verwacht en om te handelen met inachtneming van de vier kernwaarden binnen het COA: menswaardig, open, samen en resultaatgericht.

Afdeling ICT:
Het COA staat voor een aantal inspirerende uitdagingen. De afdeling ICT is één van de vijf afdelingen van de directie Bedrijfsvoering. Vanuit de COA Meerjarenstrategie en i-Visie heeft de afdeling ICT een strategische veranderopgave en zit zij volop in een transitie en doorontwikkeling van onze dienstverlening en interne organisatie. Het verder inrichten van en anticiperen op de ICT strategie zoals samenwerking, innovatie en technologische ontwikkelingen is een belangrijke opgave waar de afdeling ICT voor staat. Aandacht voor cultuurbewegingen, een klantgerichte dienstverlening en de basis op orde brengen is essentieel voor de ontwikkeling van de afdeling. We zijn aan het verbouwen terwijl de winkel open blijft. Daar hebben we ervaring, inspiratie, kennis en energie bij nodig van een deskundige (organisatie)adviesbureau die met ons gaat meedenken en samen met ons de veranderopgave en (her)inrichting verder gaat uitwerken!

Het COA investeert continu in nieuwe en betere faciliteiten als het gaat om ICT (infrastructurele voorzieningen, ICT-middelen en bedrijfskritische applicaties en systemen). De afdeling ICT heeft de afgelopen jaren ook een overeenkomstige professionaliseringslag gemaakt. De uitdaging zit er de komende tijd vooral in het realiseren van de meerjarenstrategie COA vertaald naar een ICT-visie en -roadmap.

Een greep uit de uitdagingen die wij voor de komende jaren op de afdeling ICT af zien komen zijn:

 • Leidinggeven aan de lopende herstructurering van de afdeling en deze met draagvlak uitvoerbaar maken. Het uitwerken van een inrichtingsplan met aandacht voor herstructurering en modernisering en flexibilisering van het ICT functiehuis als gevolg van strategische- en marktontwikkelingen en klantvragen. Daarbij aandacht voor draagvlak van de medewerkers en de bestuurlijke besluitvorming;
 • Medewerkers inspireren, stimuleren om doorlopend te professionaliseren, (persoonlijk) leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen. Aandacht voor het gewenste houdings- en gedragsaspecten, aanspreekgedrag, afspraak is afspraak en open communicatie;
 • ICT organisatie afstemmen op interne en externe ontwikkelingen, van buiten naar binnen, klantgericht werken, datagedreven werken;
 • Nieuwe technologieën introduceren die een meerwaarde zijn voor onze gezamenlijke opgave waar COA voor staat & bestande technieken efficienter en effectiever benutten. o Stimuleren van ICT innovatie, op gebied van o.a. cyberweerbaarheid, de cloud, automatiseringen robotisering die bijdragen aan de Innovatieagenda COA breed;
 • Samenwerking verbeteren binnen en tussen de ICT teams, de 5 afdelingen van Bedrijfsvoering en onze interne klant COA (onze collega’s bij Opvang & Begeleiding).

Van de afdeling ICT wordt verwacht dat er bedrijfsmatiger en klantgerichter gewerkt zal moeten worden en dat er de komende jaren scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden op het gebied van technologie, organisatie en (re)sourcing. Dit in samenspraak met het COA bestuur, de directie Bedrijfsvoering, de directie Opvang en Begeleiding en de directie Vakgroepen en Ontwikkeling en de Ondernemingsraad.

Het (her)inrichtingsplan en implementatieplan ICT heeft als doel het beschrijven van de organisatiestructuur die ICT in staat stelt haar meerjarenvisie te realiseren conform meerjarenstrategie COA.

De speerpunten van de afdeling ICT voor de komende jaren zijn:
1. De continuïteit en beschikbaarheid van ICT-dienstverlening borgen en de basis op orde brengen door o.a. achterstallig onderhoud structureel en met architectuur wegwerken.
2. Het Cloud programma conform de uitgewerkte Cloudstrategie duurzaam uitbreiden en implementeren. Het beleid is Cloud, tenzij.
3. Het programma Cyberweerbaarheid conform IB-beleid duurzaam en praktisch inrichten en implementeren.
4. Sourcingsvraagstuk bespreekbaar maken met directie en voorbereiden met de vraag ‘Wat doen wij zelf?’ en ‘Wat kunnen wij naar de markt brengen?’ en hiervoor verbetervoorstellen maken.
5. Nieuwe technologieën, innovaties en werkwijzes (DevOps, Agile) helpen die van (meer)waarde zijn voor onze gezamenlijke strategische opgaven van COA. 6. Het leveren van solide en efficiënte bedrijfsvoering gericht op stabiliteit, continuïteit en flexibiliteit in onze dienstverlening.

Voor de afdeling ICT zoeken wij per direct een teamhoofd ICT Applicatie. Ben jij die ICT`er met leidinggevende ervaring? En ben je in staat om in een veranderende omgeving leiding te geven aan een groot team die zowel applicaties van bedrijfsvoering als bedrijf kritische applicaties gaat ontwikkelen en beheren. We zijn aan het verbouwen terwijl de winkel open blijft. Daar hebben we ervaring, inspiratie, kennis en energie bij nodig van deskundige teamhoofd die met ons gaat meedenken en samen met ons de thema’s ten behoeve van de veranderopgave en de (her)inrichting van ICT gaat uitwerken, dragen en implementeren!

Functie:
Als teamhoofd ICT Applicatie ben jij met je teams eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van alle applicaties van COA. Het team ICT Applicaties bestaat uit ongeveer 70 medewerkers, voornamelijk applicatiebeheerders en onderhoudsprogrammeurs. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten op de afdeling, zoals het beheer van applicaties (IBIS, MyBiz, SAP, Condor, COA.nl). Ook geef je vanuit je eigen ervaring en expertise gevraagd en ongevraagd adviezen en doe je voorstellen voor verbeteringen. Je werkt mee aan projecten en verbeteringsinitiatieven, zorgt voor draagvlak en leidt de uitvoering van de projecten. Je zorgt voor een optimale inzet van mensen en middelen. Door jouw drijfkracht en positieve instelling weet jij de teams naar een excellent level te tillen. Dit doe je door te zorgen voor een prettige werksfeer, door je medewerkers te inspireren en aandacht te hebben voor de ontwikkeling van je medewerkers op individueel- én op teamniveau. Als teamhoofd en MT-lid lever je, samen met de afdeling ICT, een grote bijdrage aan de vertaling van de nieuwe meerjarenstrategie van het COA naar concrete doelen en acties. Momenteel is de afdeling ICT bezig met de ontwikkeling van een nieuwe ICT-strategie en de inrichting van de afdeling. Als MT lid en teamhoofd heb je actieve bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie. Dat betekent dat het belangrijk is dat je de mensen in de teams mee kan nemen in het veranderingsproces.

Team:
De afdeling ICT verleent professionele en efficiënte ondersteuning op het gebied van ICT, zodanig dat de collega`s die zich bezighouden met onze primaire taak, het opvangen en begeleiden van asielzoekers, zich geen zorgen hoeven te maken over de randvoorwaarden. COA ICT biedt alle medewerkers en partners van COA toegang tot informatie, digitale werkplekken en digitale toepassingen. Wij dragen bij aan de leefbare en veilige opvang voor asielzoekers door het vergroten van digitale volwassenheid van medewerkers en partners. Onze toegevoegde waarde: continue verbetering en vernieuwing van onze diensten door open samenwerking met collega’s, partners en bewoners. We plaatsen hun behoeftes in het middelpunt en zetten onze expertise en kennis in om onze dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen. Het team ICT Applicatie maakt onderdeel uit van de afdeling ICT. De afdeling ICT bestaat uit 4 teams, waarbij het team ICT Applicatie er eentje van is.

Eisen en wensen voor de functie Teamhoofd ICT

Harde eisen:

 • Je hebt een hbo+ werk- en denkniveau, aangevuld met een vak gerelateerde opleidingen applicatiebeheer- en ontwikkeling;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende in een vergelijkbare omgeving met applicatiebeheer- en ontwikkeling;
 • Je weet op een coachende manier leiding te geven aan jouw medewerkers;
 • Je bent communicatief sterk;
 • Je hebt een gedegen inbreng en een vernieuwende kijk op zaken;
 • Je hebt ervaring met veranderingstrajecten;
 • Je hebt ervaring met Agile, DevOps, Kanban.

Wensen:

 • Kennis en ervaring van Spotify-model;
 • Competenties: – Je hebt organisatorisch inzicht, natuurlijk leiderschap, bent mensgericht, vooruitstrevend en verantwoordelijk; – Natuurlijk ben je analytisch, communicatief strek, klantgericht en kun je goed verbinden en samenwerken; – Verder ben je gedreven, proactief en in staat je afdeling op een prettige wijze te sturen in een veranderende omgeving; – Je bent een sterke persoonlijkheid die in staat is om de dynamiek in een team positief te beïnvloeden.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-04-12 08:47:24

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden