Strategisch Categoriemanager Software | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Strategisch Categoriemanager Software is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-477
Startdatum:
15-05-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2023
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
27-04-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Strategisch Categoriemanager Software

Wij zijn namens het Ministerie van Justitie & Veiligheid op zoek naar een Strategisch Categoriemanager Software op basis van 36 uur.

Het betreft de volgende taken:

 • Geef je uitvoering aan het categorieplan;
 • Ben je opdrachtgever van het IUC JenV betreffende de uitvoering van: -Bestaande categorie-overeenkomsten; -Het contractmanagement; -Het leveranciersmanagement; -Aanbestedingen voor de categorie; -Communicatie amens de categorie; -Eventuele klachtafhandeling en het oplossen van klachten.
 • Rapporteer je aan de klantenraad en de eigenaar over de voortgang, de resultaten en de ontwikkelingen;
 • Onderhoud je de contacten en stem je af met de Portfolio ICT, categorieën: ICT-professionals, Datacenters, verbindingen, ICT Werkomgeving Rijk, SAM-Rijk;
 • Onderhoud je de contacten en stem je af met de Strategisch Leveranciersmanagers, Microsoft, Oracle, SAP, KPN en IBM;
 • Ben je de vraagbaak op het gebied van softwareverwerving voor het Rijk en coördineer je de beantwoording en doorgeleiding van vragen hierover;
 • Begeleid je aanbestedingen van de categorie, welke worden uitgevoerd door het IUC JenV;
 • Organiseer en begeleid je werkgroepen, ronde tafel bijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten al naar gelang de behoefte;
 • Organiseer je periodiek de klantenraad van de categorie software Rijk;
 • Organiseer je periodiek het voortgangsoverleg met de contractmanager, leveranciersmanager, aanbesteder en aanbestedingsjurist inzake de lopende onderwerpen;
 • Onderhoud je contacten met de stakeholders van de categorie, zoals bijvoorbeeld de deelnemers, de klantenraadleden, de CDIs, de CTOs, de CIOs en de CPO;
 • Verzorg je de communicatie vanuit de categorie via nieuwsbrieven, maar ook via intranet.
  Kortgezegd:
 • Je initieert, bouwt, onderhoudt en exploiteert in deze functie een samenwerkingsverband met de deelnemers en met softwareleveranciers. Met als doel het op effectieve en efficiënte wijze kunnen verwerven van de gewenste producten- en diensten op softwaregebied voor de rijksoverheid;
 • Je creëert voldoende flexibiliteit, wend- en weerbaarheid om toekomstige ontwikkelingen ook contractueel effectief te kunnen opvangen met de gecontracteerde softwareleveranciers;
 • Je maakt namens de rijksoverheid afspraken met softwareleveranciers over onder andere framework agreements, in overeenstemming met de doelen van de rijksoverheid (ARBIT, BIO, MVI, SROI) en met inachtneming van vigerende wet- en regelgeving (AVG, aanbestedingswet, Europese wetgeving);
 • Je organiseert bijeenkomsten over onderwerpen van belang en in directe relatie tot de categorie software Rijk.

Achtergrond:
Binnen het rijk zijn daarvoor meerdere categoriemanagers benoemd, die zich ieder richten op één werkgebied. De categorie software Rijk richt zich binnen de portfolio ICT op alle software benodigd binnen het Rijk. De functie categoriemanager en de plaatsvervanger zijn gepositioneerd bij JenV/Strategisch Inkoop, maar de werkzaamheden worden verricht voor heel het rijk. De categoriemanager software Rijk verricht de komende twee jaar voor een groot deel van zijn tijd ook andere werkzaamheden. Dat is de reden dat gezocht wordt naar een plv. categoriemanager, die onder aansturing van de categoriemanager de dagelijkse taken op zich neemt. De categoriemanager is verantwoordelijk voor de strategie en vertaling van de strategie naar de contract- en leveranciersmanagers.

Eisen en wensen voor de functie Strategisch Categoriemanager Software

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding, in een relevante richting;
 • De kandidaat heeft kennis van, en visie op, de technologische en functionele werking van het ICT-producten- en dienstenfolio en de relatie met onderliggende hard- en software (maar ook Cloud) als ook de wijze waarop deze in de praktijk door organisaties voor en hun bedrijfs- en organisatieprocessen aangewend en beheerd worden. Dit blijkt uit het cv;
 • De kandidaat heeft kennis van de van toepassing zijnde Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van ICT-recht, aanbestedingsrecht en AVG. Dit blijkt uit het cv;
 • De kandidaat heeft ervaring als senior in de bedrijfsvoering/inkoopdomein. Dit blijkt uit het cv;
 • De kandidaat heeft voor deze functie relevante werkervaring opgedaan binnen een overheidsinstelling;
 • De kandidaat moet op elk interviewcriterium minimaal een voldoende score om in aanmerking te komen voor een gunning. Dit blijkt uit het cv;
 • De kandidaat voegt een beknopte motivatie toe voor deze opdracht/functie waaruit de geschiktheid voor de functie blijkt.

Wensen:

 • De kandidaat is beschikbaar binnen x-aantal weken na gunning beschikbaar (10%)(1-2 weken = 100 pt, 3-4 weken= 50 pt, Meer dan 4 weken = 25 pt);
 • De kandidaat heeft x-aantal jaar gewerkt als categorie/contractmanager of een soortgelijke functie (20%)(5 of meer = 100 pt, 3-4 jaar = 75 pt, 2 jaar = 40 pt);
 • De kandidaat heeft kenns van het inkoopproces, inkoopprocedures en hieraan gerelateerde regelgeving (20%)(Uitstekend = 100 pt, Goed = 75 pt, Voldoende = 50 pt, Minder dan voldoende = 25 pt);
 • De kandiaat heeft uitgebreide kennis van, en visie op, de softwaremarkt en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn in relatie tot de verwerving van software (15%)(Uitstekend = 100 pt, Goed = 75 pt, Voldoende = 50 pt, Minder dan voldoende = 25 pt);
 • De kandidaat heeft ervaring met interdepartementale samenwerking (10%)(Ja = 100 pt, Nee = 0 pt);
 • De opdrachtgever beoordeelt integraal de motivatie en het cv (10%)(Uitstekend = 100 pt, Goed = 75 pt, Voldoende = 50 pt, Minder dan voldoende = 25 pt).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-04-06 11:08:24

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden