Strategisch Adviseur Technologie | Den Haag / Thuis

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag / Thuis
Aanvraagnummer:
A2022-1295
Startdatum:
20-12-2022
Verwachte einddatum:
19-06-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
08-12-2022 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Ministerie van Economische Zaken

Functieomschrijving Strategisch Adviseur Technologie

Wij zijn namens het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar een Strategisch Adviseur Technologie op basis van 36 uur.

Generieke taken zijn o.a.:

 • Verantwoordelijk voor vertaling Informatiebehoefte naar kaderstelling, strategie en adviezen in het technologie-domein binnen de beide concerns alsook in de interdepartementale/Rijksbrede context;
 • Relatiemanagement/(sparrings)partner namens de CIO met de relevante omgeving (intern en extern) op het technologiedomein;
 • Nieuwste ontwikkelingen op technologiedomein volgen, vertalen naar relevantie voor beide concerns, doorvertalen naar I-plan en strategie;
 • Advisering omtrent LCM, investeringsbeslissingen, portfolio-prioritering op het technologiedomein;
 • Opstellen Meerjarenraming materiële IT-investeringen.

Welke concrete opdrachten zien we voor ons:

 • Kwartiermakerschap rondom het aandachtspunt technologie;
 • Anticiperen op Kabinetsbrede ambities op het gebied van technologie, middels
  – Samenwerking Rijksbreed/ interbestuurlijk; -Annotaties rondom de CTO-raad;- Samenwerking met andere clusters (o.a. rondom AI en IB); -Definitie en executie van bijpassend maatregelenpakket;
 • Het (mede helpen) opstellen van diverse strategieën, waaronder
  – Cloudstrategie en -partners; -Sourcingstrategie; -Werkplekken; -Platformstrategie; -Innovatiestrategie;
 • Ontwikkelen stuurinstrumenten in samenwerking overige clusters, waaronder
  -Lifecyclemanagement (breed); -Enterprise architectuur als vervolg op de geformuleerde strategie; -Technologiescan (interdepartementaal traject); -Het opstellen van een meerjarenplanning/ raming van technologie-investeringen (IT voor IV); -Digitale werkomgeving.

LET OP: Niet alles kan tegelijk. In goed overleg zullen prioriteiten worden gesteld.

Achtergrond:
Verdere intensivering van kennis en kunde binnen de CIO-office is noodzakelijk op het gebied van technologie om te kunnen anticiperen op de omgeving. De maatschappelijke effecten van technologie zijn dagelijks merkbaar. Politiek-bestuurlijke aandacht voor het belang van technologie neemt toe. De kansen en bedreigingen van technologie leiden tot aanvullende vereisten, toepassingen en maatregelen voor de Ministeries van EZK en LNV. Kennis en kunde van technologie zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan de digitaliseringsopgaven die voortvloeien uit de missie, visie en bedrijfsstrategie van EZK en LNV. De kansen die nieuwe technologische ontwikkelingen bieden voor de beleidsopgaven van EZK en LNV moeten vroegtijdig worden onderkend en vertaald. Als CIO-office zijn we hierin kaderstellend, maar worden we ook geacht een visie te hebben en input/advies te leven aan bijvoorbeeld (kennis)partners / leveranciers zoals DICTU. Momenteel ‘lenen’ we deze kennis vaak door hulp te vragen binnen het concern. Hiermee zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van derden. Dit is een onwenselijke situatie. We moeten de capaciteit tijdelijk versterken met iemand van bestuurlijk niveau met technologische vaardigheden. Iemand die van veel markten thuis is. Parallel wordt iemand geworven in de lijn. Bedoeling is nauw wordt samengewerkt met deze nieuwe collega (zodra hij/ zij gestart is), een heldere werkverdeling afspreekt en inwerkt waar nodig.

Organisatie:
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland!

Eisen en wensen voor de functie Strategisch Adviseur Technologie

Harde eisen:

 • Programmamanagement: Senior;
 • Informatierisicomanagement: Medior;
 • WO, bij voorkeur in een ICT vakgebied of daaraan gerelateerd (eg technische bedrijfskunde, informatica)(5 Jaar);
 • Ruime kennis en ervaring met regievoering en advisering van concern/topmanagement, bij voorkeur in ambtelijke en politieke omgeving, ten aanzien van technologische ontwikkelingen (5 Jaar);
 • Je hebt ervaring met het opstellen van een visie / strategie, adviezen en beleidsplannen (3 Jaar);
 • Werkervaring als CTO/technisch adviseur/architect bij een ICT-organisatie, bij voorkeur bij de (rijks)overheid (5 Jaar).

Wensen:

 • Competenties: -Organisatiesensitiviteit; -Overtuigingskracht; -Oordeelsvorming; -Netwerken; -Omgevingsbewustzijn; -Motiveren; -Creativiteit;
 • Je hebt gevoel voor politiek-ambtelijke verhoudingen;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je kunt goed samenwerken met anderen alsook in teamverband;
 • Relatiemanagement/(sparrings)partner namens de CIO met de relevante omgeving (intern en extern) op het technologiedomein;
 • Nieuwste ontwikkelingen op technologiedomein volgen, vertalen naar relevantie voor beide concerns, doorvertalen naar I-plan en strategie;
 • Advisering omtrent LCM, investeringsbeslissingen, portfolio-prioritering op het technologiedomein;
 • Opstellen Meerjarenraming materiële IT-investeringen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-12-07 12:07:31

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden