Senior Strategisch adviseur | Den Haag

Functie omschrijving

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de eoverheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Logius werkt in opdracht van verschillende ministeries en laat zich adviseren door de Programmaraad, een adviesorgaan waarin de klanten van Logius zijn vertegenwoordigd. Dankzij de producten van Logius:

– bespaart de overheid kosten doordat beheer centraal (in gemeenschappelijkheid) plaatsvindt.

– zorgt de overheid voor efficiënte uitwisseling van de gegevens tussen overheidsorganisaties, burgers en bedrijven

– bundelt de overheid haar kennis en expertise op het gebied van beheer van ICT-voorzieningen

– kunnen overheidsorganisaties zich (meer) richten op hun kernactiviteiten 

De Senior Strategisch Adviseur kan in diverse rollen worden ingezet, waaronder: – Het voorzitten van of deelnemen in (interdepartementale) werkgroepen, fora of platforms. Logius in dat kader vertegenwoordigen, in het bijzonder richting beleidsopdrachtgevers, klanten en toezichthouders. – Onafhankelijk adviseren op o.a. bestuurlijk niveau over grotere ICT programma’s en projecten van Logius.

Functie eisen

Je kan onafhankelijk een oordeel vormen en bent besluitvaardig en je kan goed communiceren en hebt een teamgerichte instelling
Je onderkent (politieke) afbreukrisico’s op tijd voor de bewindspersonen en Logius en anticipeert hierop met de juiste interventies en stevigheid
Je hebt ruime relevante kennis van en ervaring met e-overheid;
Je kent de maatschappelijke ontwikkelingen en trends, geeft hier betekenis aan in het benoemen van risico’s en kansen en vertaalt deze naar projecten waar je over adviseert.
Je hebt ruime ervaring met publiek-private samenwerking

Je hebt aantoonbare ervaring met managementverantwoordelijkheid en QA rollen in grote organisaties in een politiek-bestuurlijke context
Je denkt mee hoe we relevante (ICT-)trends in combinatie met de behoeften van onze klanten omzetten in gestandaardiseerde en kostendekkende dienstverlening
Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen en stemt je aanpak hier op af.

Klantgericht, resultaatgericht, omgevingsbewust en samenwerken
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit; Netwerkvaardigheid; Innovatief handelen
Adviesvaardigheid

Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmanagementmethoden en –technieken en architectuurprincipes

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
787
Startdatum:
2017-04-24
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
16
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-04-10
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-04-06 08:42:39

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden