Sr Adviseur Bedrijfsvoering DI – A0414490 | Gouda

Sorry, deze opdracht voor Sr Adviseur Bedrijfsvoering DI – A0414490 is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
A2024-675
Startdatum:
01-06-2024
Verwachte einddatum:
31-05-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
02-05-2024 15:00
Contactpersoon Quest4:
Sabine van Bree
Telefoonnummer:
06-31070195
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Sr Adviseur Bedrijfsvoering DI – A0414490

Opdrachtomschrijving

Opdracht: Teammanager Dienstenmanagement binnen FBD

Als Teamleider Dienstenmanagement verantwoordelijk voor aansturing van team Dienstenmanagers en bijbehorende leveranciers. Tevens verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van een stappenplan om te komen tot een betere vorm van samenwerking. Binnen de uitvoering is een belangrijk element dat de medewerkers actief betrokken wordt in de verandering.

Tevens een drijvende kracht zijn in het zetten van de volgende stap in de volwassenheid van de regiefunctie. Het actief afstemmen met stakeholders binnen DI, DJI omtrent de doorontwikkeling van de organisatie.

Gedurende de looptijd van het contract kan je indien daar ruimte voor is ook ingezet worden op vergelijkbare opdrachten.

Achtergrond

Doelstelling ontwikkeling DI DI streeft naar een volgende stap in de volwassenheid van de regiefunctie. Dit is van belang om de DJI organisatie nog beter te ondersteunen en te begeleiden om haar bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren. Het gaat dan onder meer om: en regelgeving (strategie, architectuur, portfoliomanagement) implementatie) De rol als professionele opdrachtgever en regisseur dient in de organisatie bestendigd, versterkt en doorontwikkeld te worden, zeker gelet op het toenemend belang van ICT in de primair en ondersteunende processen van DJI en ketenpartners. Daarnaast wordt ingezet op een steeds intensievere samenwerking met het primair proces in zogeheten devops-teams (ontwikkeling en beheer in een multidisciplinair team van product owners in de business en ontwikkel- en beheerprofessionals). Doelstelling realiseren door middel van het Versterken van DI Het is belangrijk om cruciale regietaken uitsluitend door interne medewerkers te laten vervullen: op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op dit moment wordt er onevenredig veel expertise, kennis en kunde ingehuurd van externe marktpartijen, die daarmee niet geborgd kan worden in de bestaande organisatie. Met de reorganisatie waar DI voor staat wordt een eerste belangrijke stap gezet om de belangrijkste kennis, kunde en ervaring binnen interne functies te organiseren, om daarmee continuïteit van de belangrijkste kennisgebieden blijvend te kunnen waarborgen. In de kern gaat de huidige reorganisatie van DI dan ook om een volgende stap te zetten in de doorontwikkeling en versterking van datgene wat door DI de afgelopen jaren is gestart en opgebouwd onder het motto “het goede behouden, versterken en de externe kennis in de organisatie borgen (verambtelijken)”. M.a.w. de formatie aanvullen en de organisatie veranderen daar

Organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Eisen en wensen voor de functie Sr Adviseur Bedrijfsvoering DI – A0414490

Harde eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie (3) jaar werkervaring in het begeleiden van teams op directie niveau.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie (3) jaar werkervaring in verandertrajecten binnen een IV / beheeromgeving.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal één (1) jaar werkervaring op het gebied van SSO-vorming binnen de Rijksoverheid.

Wensen

 • Heeft ervaring in werken binnen J&V en/of DJI.
 • Leiding geven aan teams binnen Instandhoudingsdomein (Beheer en onderhoud).
 • Project- en procesmatig werken en van relevante methodieken (PRINCE2 – Agile/Scrum, BiSL/ITIL processen en servicemanagementsystemen).

Competenties
– Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
– Je bent klantgericht, pragmatisch, flexibel en adviesvaardig.
– Je hebt veel gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau.
– Je bent gericht op samenwerken, je kan collega’s aanspreken en stimuleren.
– Je bezit voldoende overtuigingskracht en kan beïnvloeden.
– Je kunt problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sabine van Bree bereikbaar op het nummer: 06-31070195. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-04-29 12:30:07

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden