Specialist inkoop en aanbesteden | Ridderkerk

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Ridderkerk
Aanvraagnummer:
A2020-0625
Startdatum:
04-01-2021
Verwachte einddatum:
30-11-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2 Dec 2020 7:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Waterschap Hollandse Delta op zoek naar een Vaktechnisch specialist op het gebied van inkoop en aanbesteden op basis van 36 uur per week. 

Bij het bedrijfsbureau van de afdeling Zuiveren en Onderhoud is een subteam contractmanagement actief. Hierin acteren 4 vaste medewerkers en 1 inhuurmedewerker op een professionele manier in de keten van contractmanagement van de ‘eigen’ contracten van de afdeling. Op dit moment zijn deze medewerkers per persoon actief met het opstellen van een kleine tiental contracten variërend van meervoudig onderhands tot Europese aanbestedingen.

In 2017 is er een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd voor het contracteren van marktpartijen die voor WSHD het preventief en correctief onderhoud kunnen uitvoeren aan zuiveringsinstallaties, riool- en poldergemalen en een slibverwerkingsbedrijf. De betreffende uit te voeren werkzaamheden liggen op het gebied van onder meer procesgebonden E- en W-installaties, compressoren en blowers, pompen, mixers, voorstuwers, vijzels en krooshekreinigers. Destijds is de aanbesteding zo op de markt gezet om te voldoen aan rechtmatigheid en minder in het kader van doelmatigheid (met knelpunten in de praktijk tot gevolg).

Per 1 oktober 2021 lopen de huidige raamovereenkomsten af en de werkzaamheden dienen opnieuw te worden aanbesteed. De huidige capaciteit op de afdeling is echter niet voldoende om deze taak te gaan uitvoeren. Om die reden is er behoefte aan een medewerker die deze taak op zich neemt.

Bij de nieuwe aanbesteding wordt van deze medewerker verwacht met een brede blik gezamenlijk een inkoopstrategie te bepalen op wat vanuit de organisatie functioneel wenselijk is en passend is binnen de aanbestedingswetgeving. De doelmatigheid vergroten is een belangrijk uitgangspunt in dit proces. Uit ervaring in de afgelopen jaren is gebleken dat het niet altijd praktisch is om voor de genoemde werkzaamheden één aanbesteding te houden. Hieruit voortvloeiend zou het tot de mogelijkheden behoren dat er meerdere Europese aanbestedingen en/of Meervoudig onderhandse aanbestedingen uitgevoerd dienen te worden. Dit alles dient dan in intensieve afstemming met de centrale afdeling Inkoop te worden gedaan.

Primair bestaat de taak van de inhuur medewerker uit het vaktechnisch vormgeven van de aanbesteding in relatie tot wensen en eisen vanuit de organisatie en dit vertalen naar een Plan van aanpak en een Programma van eisen.   

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Je hebt minimaal een relevante HBO opleiding op basis van opleiding en/of werkervaring. Opleidingsniveau is duidelijk terug te vinden in het CV en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar;
  • Geef aan waarom je van mening bent dat je geschikt bent voor deze opdracht;
  • Geef een beschrijving waaruit blijkt dat je een positieve en kritische werkhouding hebt, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, proactief bent, oog hebt voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wil verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties;
  • Je dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geef je WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met je referenten;
  • Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd gaat worden met inachtneming van voorgaande aspecten. – Contractmanagement; – Aanbestedingen correctief en preventief onderhoud technische installaties; – Vaktechnische inkoop; – Ervaring bij een waterschap is een pré; – Specifieke ervaring met grote totaal onderhoudswerkzaamheden van rwzi’s/gemalen; – Ervaring met Europese aanbestedingen; – ervaring met meervoudig onderhandse aanbestedingen; – kennis van de markt; – ervaring met opstellen/adviseren van/tav wensen en eisen, gunnings- en beoordelingscriteria en bepalen van inkoopstrategie;
  • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare relevante werkervaring. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 9 december. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-11-18 13:24:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden