Software ontwikkelaar | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Software ontwikkelaar is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-57
Startdatum:
06-02-2023
Verwachte einddatum:
06-02-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


€ 76,00


Sluitingsdatum aanvraag:
19-01-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Software ontwikkelaar

Wij zijn namens de Hoge Raad op zoek naar Software Ontwikkelaar Dic@s team op basis van 36 uur.

Het meewerken aan de ontwikkeling van onder andere webportaal waarin medewerkers van rechtbanken en/of gerechtshoven documenten en metadata uit dossiers kunnen aanbieden aan de Hoge Raad en direct doorgezet kunnen worden naar het dossiersysteem (DMS) van de Hoge Raad.

Achtergrond:
De Hoge Raad heeft de toegang tot de cassatierechtspraak voor advocaten, burgers en overige (professionele) procespartijen volledig digitaal toegankelijk gemaakt. De nu volgende ambitie is, om de dossiers afkomstig van de rechtbanken en gerechtshoven die onderdeel vormen van het dossier waarop de Hoge Raad gevraagd wordt uitspraak te doen, ook digitaal te ontvangen. S2S-koppelingen lijken hiervoor geschikt. Gebleken is dat er primair behoefte bestaat aan een webportaal waarin de medewerkers van de griffies van rechtbanken en gerechtshoven hun dossierstukken kunnen aanbieden (upload). Dit webportaal wordt in eigen beheer door de Hoge Raad ontwikkeld. Voor de versterking van het projectteam zoekt de Hoge Raad een .Net ontwikkelaar. De kandidaat dient in staat te zijn om in directe samenwerking met de interne ontwikkelaar (die acteert in de rol van IT-regiseur) en een consultant, samen met eindgebruikers via een scrum-aanpak dit portaal te ontwikkelen.

Organisatie:
De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, -informatiedienstverlening en de – informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad. A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning bij de behandeling van deze cassatie-beroepen binnen de Hoge Raad , inclusief digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden.

Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatie inrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats.

ICT-Landschap
De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening.

Eisen en wensen voor de functie Software ontwikkelaar

Harde eisen:

 • De Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van client-side technologieën, zoals HTML, CSS, JavaScript, jQuery en TypeScript. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.;
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van Microsoft server side web technologieën, .NET Core, Visual Studio, SQL Server, IIS, ASP.NET. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV;
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met de Microsoft ontwikkeling omgeving, met bijbehorende en afgeronde MCTS/MCSD-certificaten;
 • HBO+ werk en denkniveau (4 Jaar);
 • De kandidaat kan de aantoonbare ervaring staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben in een soortgelijke rol (3 Jaar);
 • De kandidaat heeft ervaring met genoemde werkzaamheden in soortgelijke rollen, zoals beschreven in de beschrijving van de werkzaamheden. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV (3 Jaar);
 • De kandidaat is bekend met het werkveld van Justitie en Veiligheid en de rechterlijke omgeving en met de taakverdeling en werkprocessen binnen de rechtspraak, dit kan getoetst worden in het interview (3 Jaar).

Wensen:

 • C-1: Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als ontwikkelaar in de juridische sector; -C-2: Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving; -C-3: Kandidaat heeft aantoonbare ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van security-risico’s bij digitale informatievoorziening; -C- 4: De kandidaat is bekend met een Application Lifetime Management (ALM) omgeving. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV; -C-5: Kandidaat is taalvaardig in woord en geschrift en spreekt heldere taal (kandidaat heeft voldoende communicatieve eigenschappen om in een scrum-team actief te participeren);
 • A-1: Kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving; -A-2: Kennis en ervaring als business consultant met ketenoverstijgende projecten; -A-3: Ervaring met het (mee-)schrijven van een implementatieplan; -A-4: Kennis en ervaring met vertaling van businesswensen naar ICT; -A-5: Kennis en ervaring met vertalen van klantwensen naar dienstverlening; -A-6: Kennis en ervaring met testen en het opstellen van testscripts; -A-7: De kandidaat is bekend Azure devOps. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV; -A-8: Kennis en ervaring met het gerbuik van Telerik Kendo UI componenten;
 • FW-1: Ervaring binnen de Strafrechtketen; -FW-2: Betrekken van medewerkers bij oplossingen en voorstellen; -FW-3: In staat vanuit overzicht en inzicht structuur aan kunnen brengen, analyses uit te voeren en de vertaalslag te maken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Zowel op het vlak van business, IV en ICT; -FW-4: Ervaring nieuwe wet en regelgeving en de impact op ICT; -FW-5: Kandidaat is minimaal een jaar beschikbaar.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 5. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

2 dagen per week op locatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-01-16 12:07:12

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden