Senior Servicemanager | Den Haag

Functie omschrijving

Logius is een regieorganisatie die scherp opereert op het snijvlak van ICT-leveranciers en overheid. Namens de overheid worden uitvoerende en operationele taken uitbesteed aan de markt.
Logius zorgt voor het beheer en de doorontwikkeling van haar producten. Tevens stimuleert ze actief dat deze producten door zoveel mogelijk publieke dienstverleners worden gebruikt.

Logius werkt in opdracht van verschillende ministeries. Een representatieve vertegenwoordiging van haar klanten heeft zitting in de Programmaraad, een adviesorgaan aan de beleidsopdrachtgevers van Logius.
Afdeling Infrastructuur en Servicecentrum (I&S)
Binnen Logius is de afdeling I&S de interne leverancier van gestandaardiseerde, gezamenlijke infrastructureleen Servicecentrum diensten.
Naast de rol als leverancier van gezamenlijke diensten ontwikkelt en beheert de afdeling standaarden en processen ten behoeve van het primaire proces van Logius. De afdeling fungeert ook als productafdeling voor een aantal producten (bij aanvang betreft dit (rijks)overheidsbrede connectiviteitsdiensten en stelselvoorzieningen); voor deze producten/diensten heeft de afdeling Infrastructuur en Servicecentrum een directe sturings- en verantwoordingsrelatie met externe opdrachtgever(s) en afnemers. 
De afdeling Infrastructuur en Servicecentrum bestaat uit de volgende teams:
– Servicecentum
– Infrastructuur
– Centrum voor Standaarden
– Stelseldiensten
– Fraude.
inhuur@logius.nl
Opdrachtbeschrijving *:
– werkzaamheden of
– prestatiedoelstelling van de opdracht

Werkzaamheden:
• Het inrichten en overeenkomen van SLA en DAP ten aanzien van nieuw ontwikkelde diensten zodat deze kunnen worden opgenomen in de PDC van team Infrastructuur;
• De voortgangsbewaking, kwaliteitsborging, prioritering, e.d. voor de levering van diensten volgens de afspraken in SLA’s en DAP’s met leveranciers/binnen de keten bewaakt;
• SLA’s en DAP’s met leveranciers en klanten binnen de keten vernieuwen;
• De impact van de invoering van ICT processen (risico’s, kosten, investeringen, randvoorwaarden, normen, veranderingsvermogen, e.d.) bepalen en ;
• Leveranciers aansturen en verbeteracties bij leveranciers coördineren;
• Optimaliseren van ICT processen;
• Zorgen voor een goede overdracht van doorontwikkel trajecten (realisatie nieuwe diensten) naar beheer;
• In overleg met klanten en overige eenheden binnen Logius bijdragen aan het opstellen van eenbwijzigingskalender en een onderhoudskalender;
• Leveranciersprestaties (aan de hand van managementrapportages en meetresultaten van de leverancier) bewaken, evalueren en verbetervoorstellen initiëren en coördineren;
• Procesmaatregelen ter verbetering van effectiviteit, efficiency of de kwaliteit van de dienstverlening signaleren en hierover adviseren;
• Dienstverlening binnen de keten van een product (klant, leverancier(s), interne organisatie) intern als extern afstemmen en onderhouden;
• Binnen de keten van een product (klant, leverancier(s), interne organisatie) rapporteren en afstemmen over de kwaliteit en voortgang van de dienstverlening;
• Sturen van de ontwikkeling, onderhoud en optimalisering van een producten (incl. security aspecten) en dienstencatalogus;
• Regelmatig processen auditen en verbetervoorstellen initiëren en doorvoeren;
• Onderhouden en uitvoeren van klantcontacten, relatiebeheer en escalaties;
• Scenario’s, alternatieven, oplossingen en modellen voor de dienstverlening ontwikkelen;

Functie eisen

Minimaal HBO denk en werkniveau
Minimaal 5 jaar ervaring met service(delivery) management;
Minimaal 5 jaar ervaring met grote, complexe (overheids)organisaties en hun –informatievoorziening;
Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met service delivery omtrent Infrastructuur diensten;
ITIL Foundation
Brede theoretische kennis van en inzicht in ICT landschap Rijksoverheid en de markt;
Brede kennis van en inzicht in het primaire proces van de ketenpartners;
Ervaring met servcie management in een multivendor en multiclient omgeving;
Ervaring met het opzetten en borgen van capacity management beleid;
Ervaring met de financiële kant van servicemanagement;
Beschikt over de nodige overtuigingskracht;
Een uitstekend analyserend vermogen en een groot gevoel voor werk in een politieke context;
Resultaatgericht, innovatief en een groot abstractievermogen.
Brede theoretische kennis van en ervaring met procesgerichte omgevingen ( ITIL, Bisl en ASL) / Certified SM
Vaardigheid in monitoring van processen;
Vaardigheid in de vertaling van innovatie in te standaardiseren dienstverleningsprocessen;
Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
Vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, – diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten;
Vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management);
Vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen;
Vaardigheid in het opstellen van SLA’s en DAP’s 
Communicatieve vaardigheden;

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
907
Startdatum:
2017-06-06
Verwachte einddatum
2017-12-15
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-05-18
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-05-16 15:05:11

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden