Service level manager | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0453
Startdatum:
05-10-2020
Verwachte einddatum:
05-10-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
21 Sep 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor Justis op zoek naar een Service level manager op basis 36 uur per week. 

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Als servicelevelmanager ben jij voor Justis de cruciale schakel tussen gebruikersorganisatie en de ITorganisatie. Je bent als servicelevelmanager verantwoordelijk voor de sturing op de performance van de (IT- )leveranciers voortkomende vanuit de business IV-behoefte. Dit houdt in dat je zorgt voor de totstandkoming van contracten en financiële afspraken, je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en je bent verantwoordelijk voor de borging van IV-diensten binnen de bestaande processen en procedures. Als servicelevelmanager werk je nauw samen met de business en andere IVcollega’s, houdt hen geïnformeerd over de status van de IV-dienstverlening en zet hun behoefte om in passende IV/IT-diensten. De servicelevelmanager IV Justis is bekend met het IT-terrein maar opereert met name vanuit de business, kent hun behoefte op korte- en lange termijn en weet deze behoefte om te zetten in passende IV-dienstverlening.

Jouw taken als servicelevelmanager:

 • Je definieert samen met de business en de IV-collega’s de IV-behoefte en adviseert hierbij over de IV/IT-marktstandaarden i.r.t. de IV-behoefte;
 • Je zorgt voor de contractuele afstemming met leveranciers, waar nodig functionerend als coördinator van multidisciplinaire teams in onderhandelingen met leveranciers;
 • Je selecteert in nauwe samenwerking met de inkoopafdeling de gewenste contractvormen, contractclausules;
 • Je adviseert het management over te hanteren kwaliteitsnormen en over (lange termijn) financiële consequenties van overeenkomsten;
 • Je stuurt de leveranciers aan op de gemaakte afspraken conform de overeengekomen governance;
 • Je stuurt op de uitnutting door de leveranciers van de afgegeven financiële budgetten via financiële rapportages;
 • Je bewaakt de geldigheid van contracten en komt tijdig met voorstellen indien de contract einddatum aanstaande is;
 • Je informeert de business en het management actief over de status van de IVdienstverlening en houdt hen nauw betrokken bij eventuele verbetertrajecten rondom de IVdienstverlening;
 • Je adviseert het management over normen die dreigen te worden overschreden en over het omgaan met financiële bandbreedtes die onder druk staan;
 • Je volgt bij het uitvoeren van de werkzaamheden de specifieke beleidslijnen en relevante wet- en regelgeving, processen en procedures die van belang zijn op het terrein van IV.

Beschrijving Opdrachtgever:
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving. Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 300 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Beschrijving directie/afdeling:
De afdeling Informatievoorziening (IV) vervult een spilfunctie in al deze ontwikkelingen. Binnen deze afdeling beheren en veranderen we systemen en processen, gericht op continuïteit en ontwikkelingen. En we dragen bij aan innovatie, door te participeren in uitdagende projecten en programma’s van Justis.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
 • Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van de diploma’s en certificaten;
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als Servicelevelmanager in een regie-organisatie. Waarvan minimaal 2 opgedaan in de afgelopen drie jaar;
 • Aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het ophalen en vertalen van de business wens in IT-dienstverlening, geleverd door externe leveranciers;
 • Aantoonbaar de IT-terminologie omzetten en vertalen richting de business;
 • Je bent in het bezit van een BISL-certificaat en in het bezit van een ASL-certificaat;
 • Aantoonbaar kennis van de ARBIT en het toepassen hiervan in contracten;
 • Aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het sturen op en beheersen van IT-financiën.
 • Je hebt meer dan 1 jaar aantoonbaar ervaring met application lifecycle management. Je hebt ook minimaal 1 jaar aantoonbaar ervaring met portfoliomanagement. Meer dan 1 jaar aantoonbaar ervaring met het opstellen, overeenkomen en onderhouden van contracten. Je hebt meer dan 1 jaar aantoonbaar ervaring met het opstellen en onderhouden van de sourcingstrategie. Geef aan per onderdeel hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Je hebt meer dan 1 jaar aantoonbaar ervaring met het als Servicelevelmanager actief participeren in projecten.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op week 39/40 2020. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-09-14 07:25:45

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden