Senior Software Engineer – A0414046 | Gouda

Sorry, deze opdracht voor Senior Software Engineer – A0414046 is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
A2024-648
Startdatum:
03-06-2024
Verwachte einddatum:
01-06-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
30-04-2024 12:00
Contactpersoon Quest4:
Sabine van Bree
Telefoonnummer:
06-31070195
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Senior Software Engineer – A0414046

Opdrachtomschrijving

Om het opstellen van management rapportages bij het NIFP verder te automatiseren, is de gerichte inzet van AI voorzien. Hieronder staat op welke onderdelen van het proces er getest zal worden of de inzet van AI tot verdere besparingen en voordelen leidt:
– Een verdere verkenning van het gebruik maken van decision tree’s voor het automatisch classificeren van bepaalde vragen in de documenten. Dit aangevuld met additionele classificatie technologie voor, bijvoorbeeld, de zoekvragen waarmee de data uiteindelijk gelabeld wordt. Daarnaast wordt beoordeeld of zogenaamde textmodellen (nlp) ingezet kunnen worden om nog betere resultaten te halen.
– Met het oog op de (aankomende) richtlijnen voor AI gaan we dieper in op de vraag hoe en wanneer in het werkproces handmatige interventies in het werkproces ingebouwd kunnen worden, zodat er altijd een persoon de laatste afweging maakt en beslissingen transparant worden gemaakt.
– Een eenvoudige gebruikersinterface uitwerken die past bij een dergelijk systeem met classificatie technologie.
– Het verbeteren van de splitsing van documenten danwel de template matching op de vragenlijst in de documenten. Verbetering op dit gebied zal het foutpercentage (ruis) dat ontstaat door beperkt ingevulde vragenlijsten verkleinen. Door middel van een aantal testdocumenten waarin de gezochte vragenlijst deels wordt beantwoord zou men het bovengenoemde kunnen onderzoeken en verbeteren.
– Betere management van kwaliteit door de informatieketen. Als bijvoorbeeld bekend is dat bepaalde documenten met een slechte kwaliteit worden verwerkt, is het wellicht verstandig om deze te scheiden van de documenten die met goede kwaliteit worden verwerkt. Het idee hierachter is dat complexe documenten handmatig kunnen worden verwerkt en de bulk automatisch.
– Automatische generatie van een rapportage op basis van de verkregen data, om naast de analyse ook het maken van de rapportage zelf te automatiseren.
– Privacy en anonimisering by design. Het in kaart brengen van de datastromen rondom de rapportages en het geheel in lijn brengen met security en anonimisering, zodat de privacy zo vroeg mogelijk in het proces gewaarborgd kan worden. Bijvoorbeeld, op dit moment worden nog parketnummer en geboortedata verwerkt – dat is wellicht niet noodzakelijk. Daarnaast kan worden gekeken naar asymmetrische encryptie van bepaalde gegevens, die wellicht voor archivering nuttig zijn maar niet voor processing.
– Het maken van een inventarisatie van andere werkstromen en projecten bij het NIFP die rapportages maken met behulp van BI-tooling.
– Het in kaart brengen van een structurele workflow, die ook op de middellange termijn een oplossing biedt. Bijvoorbeeld het plaatsen van de pdf-bestanden door de diensten in een specifieke map van waar zij verder verwerkt kunnen worden.

Naast deze directe doelen voor het NIFP, waar tijdswinst en stijging van kwaliteit samenhangende doelen zijn (bijdrage aan innovatiedoel personeelskrapte), dient het vervolgproject ook een breder doel voor DJI. We zien namelijk in bredere zin de noodzaak en kansen om met AI (incl data science en text mining) efficiëntere administratieve werkprocessen in te richten en zo bij te dragen aan het strategische streven om met minder mensen meer werk te verrichten. Dit vervolgproject helpt ons om de daarvoor benodigde kennis, ervaring en competenties op te doen en verstevigt ons beeld van de daarvoor benodigde technologische basis.

Achtergrond

In een eerder innovatietraject is een analyse gemaakt van de mogelijkheden om met AI het werkproces voor het ‘opstellen van management rapportages’ van het NIFP te optimaliseren. Een aantal van de in deze analyse benoemde opties zijn inmiddels in de praktijk getest, wat zeer goede resultaten heeft opgeleverd: er kan bij het opstellen van de rapportages een aanzienlijk deel van de tijd bespaard worden. Het NIFP heeft daarom de wens om – als uitbreiding op de oorspronkelijke scope – een aantal aanvullende use cases te ontwikkelen en testen om zo het opstellen van rapportages verder te automatiseren. Hieronder geven we een beeld van de resultaten die in de eerste slag bereikt zijn:
– Het gaat over het versnellen van het opstellen van de managementrapportages. Allereerst is het belangrijk om te benoemen dat het hier om het werkingsprincipe ging, waarbij we dus het werkingsprincipe hebben aangetoond en de getallen hebben verzameld; dit is dus niet “al behaalde winst”, want er is nog geen applicatie in productie, die as-is gebruikt kan worden. Het gaat om ongeveer 2000 documenten per jaar.
– Dit kostte voorheen ongeveer 63 dagen werktijd (i.e. geen doorlooptijd dus) per jaar, met de methode die ontwikkeld is in het voortraject is dit terug te brengen naar ongeveer 10 a 15 dagen.
– Wat we verwachten uit een vervolgslag is – als de benoemde opties blijken te werken – dat we dit verder kunnen terugbrengen naar minder dan 1 dag, preferabel zonder in te boeten aan transparantie van hoe beslissingen worden gemaakt. De taak die we met AI verder willen automatiseren gaat over het opstellen van managementrapportages over de Pro Justitia rapportages. Het is niet het doel om AI daarbij operationele beslissingen te laten nemen. Een menselijke interpretatie van de resultaten zal altijd voorafgaan aan de verdere verwerking van de rapportage. Persoonsgegevens zijn daarbij niet nodig om de rapportage op te stellen en worden daar inhoudelijk ook niet bij verwerkt. Het prototype dat vanuit innovatie beoogd is, heeft met name tot doel om te verkennen of we met de genoemde technologie de gewenste versnelling aan kunnen brengen. Daarna kan waar wenselijk de slag naar een productierijp systeem gemaakt worden, met daarin ook de benodigde checks en balances voor productie. Informatiemanagement is actief betrokken bij het innovatietraject om dit waar mogelijk al in

Organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Eisen en wensen voor de functie Senior Software Engineer – A0414046

Harde eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring binnen het veiligheidsdomein met de juridische- en privacy aspecten van projecten
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal vijf (5) jaar werkervaring in het veiligheidsdomein met zelfgebouwde oplossingen – 5 jaar
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal vijf (5) jaar werkervaring met programmatuur ontwikkelen voor het doorzoeken van teksten – 5 jaar
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal vijf (5) jaar werkervaring met machine learning oplossingen ontwikkelen voor het classificeren van teksten – 5 jaar

Wensen

 • Kandidaat heeft meerdere jaren ervaring met het zelf ontwikkelen van search methodieken/programmatuur voor tekst en het classificeren van teksten door middel van machine learning.
 • Kandidaat heeft kennis van databases en hun gebruik om teksten doorzoekbaarder te maken.

Competenties
– Kandidaat is in staat om oplossingen op deze gebieden zelf te bouwen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sabine van Bree bereikbaar op het nummer: 06-31070195. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-04-25 12:00:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden