Security specialist | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0095
Startdatum:
01-03-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
27-01-2022 07:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar 2 Security specialisten op basis van 36 uur per week. 

Achtergrond opdracht:
JenV heeft een stevige ambitie op het gebied van Informatiebeveiliging. Hiervoor zijn verschillende verbeteractiviteiten gestart vanuit de DirectieInformatievoorziening een Inkoop (DI&I). De verbetertrajecten zijn vastgelegd in een plan van aanpak Informatiebeveiliging (PVA IB 2.0). Naast deze activiteiten zijn er ook werkzaamheden die voortkomen uit audits en het testen van de feitelijke beveiliging maar ook het operationeel wegwerken van kwetsbaarheden, afwijkingen van de baselines, alarmen en mogelijk incidenten.

Het ontbreekt JenV aan voldoende interne capaciteit om alle verbetertrajecten en bijbehorende specialistische werkzaamheden met voldoende urgentie en impact uit te voeren en of te begeleiden. Daarom is er nog behoefte aan 2 FTE technische security specialisten om uitvoering te geven aan alle werkzaamheden.

Vanuit het PVA IB 2.0 lopen er meerdere trajecten tegelijkertijd. De kandidaat zal afhankelijk van de situatie bij een JenV organisatie zich bezighouden met een set van werkzaamheden zoals hieronder staan opgesomd.

De kandidaat zal JenV organisaties adviseren en ondersteunen in het verbeteren van de feitelijke informatiebeveiliging, met een focus op preventieve, detectieve en reactieve maatregelen in de IT-infrastructuur. 

De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

 • Adviseren over en begeleiden van de implementatie van vulnerability management en asset discovery oplossing, inclusief koppeling aan de dienstverlening van SOC JenV;
 • Documenteren van proces- en data flows m.b.t. bovengenoemde punten;
 • Het (assisteren bij) inrichten van Vulnerability management proces;
 • Het (assisteren bij) inrichten van Asset Discovery proces;
 • Het (assisteren bij) inrichten van Baseline Configuratie management proces;
 • Uitvoering geven aan/begeleiden van diverse verbetertrajecten, bijvoorbeeld het realiseren van identity & access managent of verbeteren van de beveiliging van netwerk infrastructuren;
 • Uitvoering geven aan/begeleiden van (aanspeekpunt zijn) bij compromise assessment trajecten;
 • Implementatie van Privileged Access Management. 

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

 • Het coördineren/begeleiden van (technisch) security implementatie werkzaamheden;
 • Het adviseren over security implementaties, processen en controls.

Organisatie:
Directie Informatievoorziening & Inkoop van het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid Betrouwbare informatievoorziening en een doelmatige ICT-infrastructuur zijn essentieel voor alle fasen van de beleidscyclus: beleid, uitvoering, handhaving. De directie Informatievoorziening en Inkoop is verantwoordelijk voor de ministeriebrede ICT-infrastructuur. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke top, de directeur-generaal en JenV-onderdelen bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Daarnaast ontwikkelt de directie JenV-brede kaders voor informatievoorziening/ ICT en Inkoop, adviseert ze over deze kaders en ziet toe op de naleving van deze kaders.

Afdeling I-Control en Security:
De afdeling I-Control en Security zorgt voor de sturing, beheersing en verantwoording, alsmede informatiebeveiliging en privacybescherming van de informatievoorziening van JenV. We stellen kaders, toetsen de naleving daarvan, adviseren, en bevorderen professionalisering daarvan om ‘in control’ te komen. Daarnaast analyseren we securityvraagstukken en signaleren we knelpunten en risico’s. Ook advisering over opzet, bestaan en werking van kaders voor informatiebeveiliging valt onder onze verantwoordelijkheid, net als het geven van (strategisch) advies en managementinformatie over de risico’s op informatiebeveiliging.

We zijn betrokken bij (inter)departementale ontwikkelingen of stimuleren deze zelf. J&V wil een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van Informatiebeveiliging en heeft dan ook ambitieus meerjarenplan om te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Afgeronde HBO-opleiding diploma of hoger;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als technisch (cyber) security consultant in informatiebeveiliging op het gebied van infrastructuur beveiliging (preventief en/of detectief);
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het uitvoeren van cyber security projecten/werkzaamheden binnen de rijksoverheid en/of een uitvoeringsorganisatie;
 • Je hebt kennis van de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), VIR-BI en ISO27001;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring waaruit blijk om te kunnen gaan in met verschillende stakeholders en hun belangen en het gemeenschappelijk doel niet uit het oog te verliezen;
 • Je kan aantonen aan de hand van werkervaring zich snel binnen een organisatie in te werken en flexibel en zelfstandig te kunnen opereren.

Wensen:

 • Je hebt advieservaring op het gebied van beveiliging van IT-infrastructuren, bijvoorbeeld netwerken, firewalls, (end-point) encryptie, authenticatie, SIEM en monitoring. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je bent in het bezit van CISSP, CISA, CISM, ISO27001 lead implementer en/of SSCP certificering. Geef aan hoeveel certificaten je hebt;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van security beleid, requirements en processen. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Je bent beschikbaar op korte termijn. Geef aan binnen hoeveel weken je beschikbaar bent;
 • Interviewcriterium: Je bent deskundig op de gevraagde expertisegebieden, heeft een duidelijke beeld van de opdracht; – Je bent in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten voor de opdracht; – Je bent bestuurlijk sensitief en laat blijken de diverse belangen (bestuursdepartement en JenV organisatie) te overzien en daarbinnen te kunnen acteren; – Je past binnen het team;
 • Je bent: – communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen); flexibel (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken) en is stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 5 en 6. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-01-24 11:39:20

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden