Security Officer | Maasland

De functie Security Officer kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met Quest4.

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Maasland
Aanvraagnummer:
A2024-1007
Startdatum:
04-11-2024
Verwachte einddatum:
31-12-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
02-09-2024 17:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Security Officer

Opdrachtomschrijving

Als Security Officer/Consultant/Opleidingsontwikkelaar ben je belast met het adviseren over digitale certificaten ten behoeve van het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC), het IT-bedrijf van Defensie, en de Operationele Commando’s van de krijgsmacht. De Security Officer werkt binnen het TSP-management team en heeft daarbij contact met diverse afdelingen binnen JIVC en diverse stafbureaus bij krijgsmachtdelen. Er spelen drie grote kavels een rol bij het inrichten van de Defensie Trust Services, te weten:
1. Behoud van de eIDAS, ETSI en PKIoverheid certificering van de dienst Defensiepas;
2. De komst van een nieuwe moderne IT-infrastructuur voor Defensie met daarin PKI, dit is programma GrIT;
3. Inrichten van TSP / PKI beheer voor militaire operationele eenheden verdeeld over de krijgsmachtdelen en het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC) conform NATO eisen (het NATO Force Model).

Achtergrond

PKI inrichting en ondersteuning zijn nog niet geborgd en versnipperd in de uitvoering met gevolgen voor de Informatiebeveiliging van de gehele IT omgeving. Federated Missing Networking (FMN) en het programma Grensverleggende IT (GrIT) vragen op zeer korte termijn om invoering en ondersteuning van PKI. Waarbij de techniek al grotendeels is opgeleverd in de huidige operationele versie van de infrastructuur, is het organisatorische aspect van de PKI (bemensing en procedures) nog niet geborgd. Gevolg hiervan is, dat er een technisch betrouwbare PKI-oplossing is opgeleverd, die door het ontbreken van het organisatorische aspect risico’s voor het operationeel gebruik introduceert. Het gewenste resultaat is onder meer een minimale uitbreiding van capaciteit bij het JIVC om beheer van PKI en GrIT in te vullen. Beheerprocedures zijn duidelijk en medewerkers opgeleid. JIVC ondersteunt Defensie-onderdelen met PKI bij de voorbereiding en uitvoering van oefeningen en missies en overige inzet. Daarnaast vragen de operationele Commandanten steeds meer ondersteuning voor de inrichting en implementatie van PKI in wapensystemen. Als laatste is van belang het opzetten en doorontwikkelen van een Handboek PKI en van opleidingen voor personeel (PKI missie managers (officieren) en beheerders in de 1e en 2e van PKI (onderofficieren) voor Defensie-onderdelen en JIVC, om in te zetten tijdens oefeningen en missies. Daarnaast zullen de opleidingen de komende periode centraal worden gegeven. Mogelijk wordt een train-the-trainer programma opgezet. Dit in samenwerking met de scholen van de verschillende operationele Commandanten.

Organisatie

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen en wensen voor de functie Security Officer

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft ervaring in een complexe IT/IV omgeving, waarin meerdere partijen een rol spelen. (1 jaar)
 • Kandidaat heeft kennis van en technische ervaring met PKI en Encryptie. (3 jaar)
 • Kandidaat heeft ervaring met het geven van opleidingen in Encryptie en PKI. (3 jaar)
 • Kandidaat heeft ervaring in het adviseren van (eind-)gebruikers over het implementeren van PKI. (3 jaar)
 • HBO dan wel WO werk- en denkniveau.
 • Het opstellen van eisen voor het gebruik van PKI in wapensystemen en het adviseren van de
  OpCo’s over de implementatie daarvan. Het adviseren over het opstellen van een
  risicomanagement proces en een compliancy proces.
 • Ruime ervaring in het adviseren over de implementatie van PKI in systemen bij de Rijksoverheid
 • Ruime ervaring in het verzorgen van PKI opleidingen aan gebruikers
 • In het bezit van 1 of meer certificeringen (eIDAS/ETSI, CISSP, CCSP).

Wensen:

 • Kandidaat heeft ervaring van het opzetten van een risico- en compliancy proces.
 • Kandidaat heeft ervaring in de rol als Security Officer met specialisatie Encryptie en PKI.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-06-04 14:11:48

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????contactpersoon:

Marco Buitenhuis

Bel me nu!

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden