Sectiehoofd HGI | Utrecht

Sorry, deze opdracht voor Sectiehoofd HGI is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2023-361
Startdatum:
01-06-2023
Verwachte einddatum:
31-05-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
38
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
28-03-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Sectiehoofd HGI

Wij zijn namens het Ministerie van Defensie op zoek naar een Sectiehoofd Netwerken op basis van 38 uur.

De afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GII) van het Joint IV Commanda (JIVC) wordt per 17 april 2023 gereorganiseerd. De afdeling draagt voor een deel werk en medewerkers over aan andere, nieuw te vormen afdelingen en blijft deels bestaan, gericht op het borgen van de continuiteit van de dienstverlening van de bestaande IT. GII bestaat uit diverse secties o.l.v. een sectiehoofd. Het sectiehoofd rapporteert aan het afdelingshoofd. A.g.v. de reorganisatie gaan diverse sectiehoofden een nieuwe functie vervullen en ontstaan er dientengevolge gaten in de
besturing van de afdeling GII. Eén van die secties is de sectie Hooggerubriceerde IV (HGI). Voor deze sectie wordt gezocht naar een nieuw sectiehoofd, die een drieledige opdracht krijgt:

 1. Continuiteit: het borgen van de continueren van de dienstverlening van de sectie HGI: tijdens de verbouwing blijft de winkel open!
 2. Transitie: het aanpassen van de besturing van de sectie om in te spelen op de gevolgen van de reorganisatie en de medewerking aan het programma Grensverleggende IT (GrIT).
 3. Mobiliteit en afbouw: het gedurende een periode van enkele jaren afbouwen van de bestaande IT, inspelende op de implementatie van de nieuwe IT vanuit het programma GrIT, en het begeleiden van de medewerkers naar een nieuwe arbeidsplaats in de andere afdelingen van JIVC.

De sectie HGI bestaat uit circa 170 medewerkers en wordt getrapt bestuurd door het sectiehoofd via het MT HGI. De sectie is verantwoordelijk voor het in stand houden en doorontwikkelen van de hooggerubriceerde netwerken. Deze netwerken worden in de militaire operatie gebruikt om uitwisseling van hoogegrbriceerde informatie te ondersteunen. Daarmee draagt de sectie HGI een belangrijke verantwoordelijkheid voor het kernproduct van Defensie: het leveren van gevechtskracht.

Achtergrond:
Het programma GrIT heeft als doel de IT Infrastructuur van Defensie te vernieuwen. De uitvoering van het programma wordt samen met een marktpartij vorm gegeven. De resultaten uit het programma komen over een periode van ca. 7 jaar ter beschikking van Defensie en worden door JIVC in beheer genomen. Om hierop in te spellen wordt per 17 april de stuctuur van de afdeling GII van JIVC flink veranderd in een grote reorganisatie. GII wordt onderdeel van het cluster IT Infra o.l.v. een JIVC-directielid. Naast deze huidige afdeling GII bestaat IT Infra uit de afdelingen Infrastructuur Centrale Services (ICS), Generieke ICT Services (GIS), Platform Services Defensie (PSD) en het IT Continuity Center (ITCC). Totaal komen er in deze afdelingen circa 1400 medewerkers te werken, waarvan in eerste instantie circa de helft binnen GII. De overige afdelingen worden deels gevuld met bestaand personeel en deels door werving van nieuw personeel. GII blijft verantwoordleijk voor de bestaande IT. De andere afdelingen richten zich op het beheer van de neiwue IT, die wordt opgeleverd door GrIT. In de loop der jaren wordt er steeds meer werk vanuit GII overgedragen naar de andere afdelingen van IT Infra en dient het personeel van GII begeleid te worden naar deze afdelingen. De reorganisatie van JIVC beoogt ook belangrjike veranderingen te realiseren in leiderschap, werkwijzen, gedrag en cultuur. De komende jaren dient eveneens de integrale waardeketen van IT Infra in samenhang met andere JIVC-afdelingen en de gebruikers bij de diverse Defensie- onderdelen te worden aangepast aan de veranderende omgeving. De management organisatie wordt versterkt en naar een hoger volwassenheidsniveau gebracht. Wijzigingen in de bedrijfsvoering en de procesondersteunende IT- systemen zijn daarbij niet uit te sluiten. Naast deze veranderingen is en blijft het zaak om de huidige dienstverlening op het vereiste niveau blijvend te garanderen: tijdens de verbouwing blijft de winkel open en op minimaal het huidige kwaliteitsniveau acteren!

Organisatie:
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen en wensen voor de functie Sectiehoofd HGI

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring na zijn hoogst genoten initiële opleiding;
 • Kandidaat heeft een academisch opleiding (Master). Kandidaat dient het diploma te kunnen overleggen;
 • Kandidaat heeft ervaring met bestuurlijke vraagstukken, aan te tonen door ervaring in lijnmanagementfuncties of bestuurlijke functies binnen of voor de overheid (5 Jaar).
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het coachen, begeleiden en ontwikkelen van ICT-medewerkers, aan te tonen door ervaring in ICT- managementfuncties (7 Jaar);
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen en doorvoeren van veranderingen in en aan organisaties, organisatiestructuren, processen en personele bezetting, aan te tonen door ervaring in transitietrajecten waarin organisatiedelen zijn gereorganiseerd of geheel nieuw zijnopgericht. Deze ervaring is opgedaan als verantwoordelijk manager voor die reorganisatie of als transitiemanager die de reorgansatie heeft doorgevoerd (5 Jaar);
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan HBO/WO opgeleide IT/ICT professionals, aan te tonen door ervaring in lijnmanagementfuncties waarin deze ICT-professionals (b.v. projectmanagers, architecten, service managers, business development managers, etc) onder zijn/haar leiding hebben gefunctioneerd (3 Jaar);

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in een IT/ICT omgeving;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen Defensie, bij voorkeur als voormalig militair met een officiersrang of als alternatief op een burgerfunctie van tenminste schaalniveau 12;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het regisseren van ICT-vraagstukken, b.v. vanuit een ICT-regiefunctie (projectmanager, servicemanager, solution manager, business development manager) of een managementfunctie die ICT-regisseurs aanstuurt;
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring na zijn hoogst genoten initiële opleiding, op basis van Competentieniveau Senior Professional/Manager;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met verandermanagement (doorvoeren organisatieveranderingen, implementatie nieuwe werkwijzen, visieontwikkeling, creeren draagvlak, reorganisaties) vanuit een rol als tranistiemanager, verandermanager of integrale managementverantwoordleijkheid voor een reorganisatie;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van een lijnorganisatie, waarin leiding werd gegeven aan een eigen managementteam (getrapte verantwoordelijkheid).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-03-16 09:07:31

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden