Scrummaster 2fte | Odijk/Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Odijk/Utrecht
Aanvraagnummer:
A2020-0269
Startdatum:
17-08-2020
Verwachte einddatum:
31-08-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
20 May 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Nationale Politie op zoek naar 2fte Scrummasters op basis van 36 uur per week. 

Opdracht omschrijving:
De Nationale Politie heeft Agile werken opgeschaald tot een niveau waarbij de gehele IV-keten wordt betrokken, passend bij de complexe, snel veranderende wereld waarin de Nationale Politie opereert. Er wordt in multidisciplinaire teams gewerkt, die in korte sprints werkende software opleveren. Business en IV werken op een agile manier samen om sneller en beter business doelen te realiseren. Nu praten we echter niet langer meer over enkele teams die met Agile werken, maar over de toepassing van Agile concepten voor hele delen van de organisatie of de organisatie als geheel: het schalen van Agile.

De senior Scrummaster werkt voor één of meerdere teams en daarnaast volgens het politiemodel adviseert zowel het transitieteam als de managementteams van de projecten en domeinen in de omgeving van zijn teams. De focus van de senior Scrummaster is volgens LESS waar een transitie van ‘oud’ naar ‘nieuwe’ nog steeds belangrijk is. De kennis en kunde van de Senior Scrummaster ligt besloten in jarenlange gedegen ervaring met agile alswel aantoonbare ervaring met agile transities bij overheidsorganisaties. De Scrummaster kan aantonen over de vaardigheid te beschikken deze verandering gezamenlijk met andere Scrummasters te kunnen begeleiden en faciliteren. Een gedegen kennis van en het werken met de politieorganisatie is daarbij nodig gezien de complexiteit van deze transitie.

Doelstelling:
Samen met collega Scrummasters het schaalbare politiemodel verder te implementeren in het productiehuis en de directe werkomgeving van het productiehuis. Hiermee zal de productiviteit en flexibiliteit van het productiehuis verhoogd worden met het doel om snel en wendbaar te zijn.

Verantwoordelijkheden:
Faciliteren en coachen van één of meer scrumteams (productieteams en productowners) en het managen van de impediments in een zeer complexe omgeving.

Het zichtbaar maken van de productiviteit van de teams en de gemaakte progressie.

Samen met collega’s Scrummasters het opzetten en uitwerken van activiteiten gericht op het opschalen van Agile in de organisatie. Dit specifiek afgestemd op de organisatie van de Nationale Politie. Denk hierbij aan de specifieke taakstelling van de organisatie, de wettelijke kaders die mee zijn gegeven en de specifieke richtlijnen voor de uitvoering.

Vakmatige taken:

 • Samen met collega Scrumasters het begeleiden van het productiehuis van de Nationale Politie in haar ontwikkeling om een lerende organisatie te worden, waarbij teams, clusters en domeinen op basis van self assessments zich verder kunnen ontwikkelen;
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het Agile Politiemodel en het implementeren daarvan bij het productiehuis. Dit model bevat componenten en principes vanuit Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus;
 • Het bieden van proactieve ondersteuning bij de transitie naar het tot stand komen van een snelle en wendbare organisatie en het creëren van awareness buiten de scrumteams;
 • Samen met collega Scrummasters vormgeven en bijstellen van de transitie en waar nodig het verhelpen van belemmeringen zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • Coaching op het gebied van de samenwerking, managementstijl, teamontwikkeling, houding en gedrag en het faciliteren van workshops om alignment te creëren van verschillende partijen;
 • Medeverantwoordelijk voor het zichtbaar maken van de productiviteit van de verschillende teams en de gemaakte progressie. Hierdoor zijn we als organisatie transparant en voorspelbaar.

Contracten:

 • Teamleden Productiehuis;
 • Managementteams;
 • SPO-, PO en ontwikkelteam;
 • Managementteams Domeinen;
 • Operationele teams.

Werkervaring:

 • Aantoonbare hands-on ervaring met Agile, in de rol van Scrummaster voor meerdere teams;
 • Aantoonbare hands-on ervaring als teamcoach (voor meerdere teams) volgens Tukman model of gelijkwaardig model;
 • Ervaring met het coachen en trainen van technische georiënteerde ontwikkel teams;
 • Ervaring met het coaching op houding en gedrag;
 • Ruime ervaring met het geven van Agile trainingen;
 • Bekend met politiek bestuurlijke organisaties;
 • Aantoonbaar succes bij het bereiken van groei in volwassenheid van Agile teams;
 • Aantoonbaar inzicht in de aanpak bij een agile transitie bij een overheidsorganisatie;
 • Kennis van een IV organisatie en hierbij de verantwoordelijkheden en taken van medewerkers;
 • Kennis van geschaalde frameworks waaronder Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus;
 • Kennis en ervaring met het agile speelveld waaronder Scrum, Kanban, Lean, DevOps, Agile Portfolio Management en Beyond Budgetting;
 • Pragmatisch doch zeer goed op de hoogte van de ideologie en principes van Agile.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal hbo-niveau in de richting van Bedrijfskundige Informatica of gelijkwaardig. Certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag
 • In de afgelopen 6 jaar, minimaal 4 jaar ervaring als Scrummaster waarvan minimaal 2 jaar werkervaring als Senior Scrummaster van minimaal twee teams in een complexe (= meer dan 50 DevOps teams waarvan Schaling een duidelijke rol speelt), grote (= 1000+) organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een specifieke beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Dit moet tevens specifiek blijken uit de toelichting in het CV template, anders zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

Wensen:

 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar werkervaring als Senior Scrummaster van minimaal twee teams, met het coachen en het trainen van deze teams. De samenstelling van de teams bestond uit verschillende samenstellingen (component / feature teams) op het gebied van agility, Lean en de wijze waarop de organisatie het agile werken heeft geschaald. Het zichtbaar maken van de toenemende toegevoegde waarde van de teams en de groei in hun volwassenheid. Dat door gebruik maken van de benodigde team-modellen (bv Tukman) en benodigde metrieken. Motiveer de rol en geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring je met bovenstaande hebt opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, met Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus. Motiveer de rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring je met bovenstaande hebt opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het agile speelveld, waaronder Scrum, Kanban, Lean, Agile Portfolio Management en Beyond Budgeting. Motiveer de rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring je met bovenstaande hebt opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt;
 • In de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring als scrummaster van een DevOps teams. Je hebt samen met jouw teams aantoonbaar succes bij het minimaliseren van de afstand tussen ontwikkelaars (Dev) en operations (Ops). Motiveer de rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden je ervaring met bovenstaande hebt opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met actieve kennisdeling met collega scrummasters en de organisatie. Actieve deelname aan de scrummaster-gilde binnen of buiten de organisatie met het verzorgen van kennisoverdracht in de vorm van workshops en korte trainingen en intervisie. Motiveer de rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden je ervaring met bovenstaande hebt opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.

Competenties

 • Coachen: Vooral ben je de teamcoach die de teams ondersteund in hun ontwikkelingen (bv volgens het Tukman model). Dat doe je niet door alleen uitleg te geven maar ‘hands-on’ samen met de teams naar de volgende stap. Daarnaast verken je de ontwikkelbehoeften van de teamleden en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen;
 • Creativiteit: Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen;
 • Durf: Risico’s nemen om er (op termijn) voordeel mee te behalen;
 • Initiatief: Kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen zonder af te wachten;
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel;
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen;
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij;
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking;
 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie;
 • Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 7 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-05-14 10:01:45

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden