Scrum Master | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-2153
Startdatum:
01-12-2021
Verwachte einddatum:
30-11-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
26-01-2022 10:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een Scrum Master op basis van 36 uur per week. 

BWB:
De primaire taak van KOOP is het rechtsgeldig bekendmaken en beschikbaar stellen van wet- en regelgeving van alle overheden van Nederland. Resultaat van alle geconsolideerde wet- en regelgeving is zichtbaar in de portal wetten.nl. We staan nu voor de uitdaging om alle centrale omgevingsdocumenten te publiceren. Dit betreft een nieuwe aanleverstandaard (zie hierboven) waardoor aanpassingen in het proces moeten plaatsvinden. Voor de begeleiding van oa dit traject zoeken we een scrummaster. KOOP hanteert de SAFe methodiek, we gaan ervan uit dat de scrummaster hiermee bekend is en ernaar handelt.

Probleemstelling en doel:
Omgevingswet
Het ontsluiten van omgevingsdocumenten in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) is alleen mogelijk als de omgevingsdocumenten op een eenduidige, afgesproken wijze worden uitgewisseld. KOOP ontwikkelt samen met Geonovum de uitwisselstandaard “Standaard voor Officiële Publicaties (STOP)” met een “specifieke toepassing voor omgevingsdocumenten (TPOD)” dat uitwisseling van besluiten en regelingen vanaf het opstellen tot het bekendmaken mogelijk maakt.

De STOP-TPOD standaard is nieuw en zal bij KOOP op den duur de standaard voor alle officiële publicaties en regelingenbanken worden. De standaard is opgebouwd uit een domein-onafhankelijk deel dat bouwblokken biedt om besluiten, regelingen en andere (officiële) publicaties te beschrijven, en een mechanisme van toepassingsprofielen om voor een bepaald domein de bouwblokken voor documenten en andere informatie specifiek te maken.

Dit CUP platform dient ook als basis voor diverse toepassingen van KOOP zoals Officiële Publicaties en Centrale en Decentrale Regelingen (OEP, BWB, CVDR), een generieke dienst voor attenderingen (Attenderingsmakelaar), een documentmanagementsysteem (DMS) en workflow management systeem voor de keten van wetgeving in wording.

BWB
De hele keten van het BasisWettenBestand (naam van het geheel) is een complexe. De invoer vindt vanuit officiële bekendmakingen plaats in XML naar de wettenredactie van Sdu BV. Zij consolideren, in opdracht van de Staat, alle wet- en regelgeving. Bij KOOP wordt het resultaat van de consolidatie opgehaald in een zgn Updateservice. De updateservice maakt er ‘toestanden’ van door de juiste XML stukken bij elkaar te halen. Zodoende ontstaat er een integrale versie van een wet. Vervolgens wordt dit gepubliceerd en ontsloten op wetten.nl. De users van wetten.nl zijn primair alle burgers maar ook veel wetgevingsjuristen behoren tot de key-users.

KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrumteam en ervaring met het werken in een Agile omgeving, zijn belangrijke vaardigheden.Binnen het scrumteam is behoefte aan een ervaren scrummaster. Het scrumteam is zelfsturend en bepaalt zelfwelke features en stories in een sprint worden opgepakt. De scrummaster treedt op als facilitator. Hij/zij zorgt ervoor dat het team niets in de weg staat om de producten conform planning en conform de definition of ready op te leveren. Ook begeleidt hij het team, product owner en stakeholders tijdens de verschillende meetings en zorgt hij er voor dat scrum correct wordt geïmplementeerd.

Het ondersteunen van de uitvoering van het agile scrumproces ten behoeve van de ontwikkeling van de STOP standaard en BWB inclusief oplevering van bijbehorende resultaten en participatie in periodieke KOOP-kennissessies voor Scrum proces of een ander relevant kennisdomein.

Taken en verantwoordelijkheden:
a.Beheersbaar scrumproces BWB en de STOP-TPOD Standaard.

 • Het gaat er hierbij om dat de agile scrum processen aantoonbaar zijn ingericht en dat een verbeterproces voor de uitvoering aantoonbaar is ingericht en goed functioneert. Dat wil zeggen een proces waarbij continue aanpassing en ontwikkeling onderdeel zijn van het scrumproces.

b.Inbedding van het scrumproces van BWB en STOP in het SAFE proces van het programma DSO.

 • Tweewekelijkse teamevaluatie van het scrumproces op basis van criteria die door de product owner en het team worden vastgesteld. De resultaten en verbeteracties worden vastgelegd. Monitoring op de uitvoering van de verbeteracties vindt minimaal wekelijks plaats.

Opstellen van team “health” rapportagesc.Scrum meetings faciliteren gericht op het halen van de door de teams gestelde doelen. Het gaat hierbij om het opstellen van verbetervoorstellen; het aantoonbaar realiseren van de verbeterdoelen; het (doen) oplossen van impediments (zaken die de effectiviteit van het team negatief beïnvloeden).

 • Vast ritme van alle scrum meetings;
 • Bereiken van een stabiele en voorspelbare velocity;
 • Alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig: zaalruimte, scrum board, TFS;
 • Backlog is up-to-date. Dat wil zeggen: backlog is geprioriteerd; features zijn gesized;
 • (minimaal twee program increments vooruit); user stories voor de onderhanden sprint zijn gerefined;
 • Stand van zaken van de impediments is in beeld.

d.Per kwartaal een (voortschrijdende) prognose van de backlog op basis van sizing van features.

 • Aan het einde van een program increment wordt er een voortschrijdende prognose van de backlog gemaakt.

e.Per sprint voldoende workload voor het team (=aantal story points dat het team kan wegwerken) op basis van sizing van user stories en zorgen voor commitment van het team voor het behalen van de teamresultaten.

 • Per sprint is er commitment binnen het team over de workload en over de te behalen sprintdoelen.

f.Permanent inzicht in impediments op basis van acties waaraan wordt gewerkt.

 • Bij de start van elke sprint zijn er geen impediments!

g.De Scrum Master levert een proactieve bijdrage aan het toetsen, opstellen en meedenken over KOOP-brede Scrum werkwijze en SAFe. Dit gebeurt onder regie van een KOOP proceseigenaar. Hieruit kunnen tevens concrete werkzaamheden volgen (bijvoorbeeld opstellen van een procesbeschrijving voor het maken van globale schattingen binnen een Agile omgeving) die de kandidaat buiten de sprints om levert. Met de product owners worden in dit geval afspraken gemaakt over de gevolgen.

 • Aanwezigheid en participatie bij KOOP kennissessie.
 • Verbinding (linking pin) tussen de KOOP brede richtlijnen en het voldoen aan deze richtlijnen binnen het BWB en STOP Scrum team.

Benodigde competenties zijn o.a.:

 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden (in woord en geschrift in Nederlandse taal);
 • Drive om het team blijvend te motiveren;
 • Sterke analytische vaardigheden;
 • Energiek, proactief, resultaatgericht en flexibel;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Oplossingsgericht denken;
 • Stressbestendig;
 • Gestructureerd met oog voor detail.

Opdrachtgever:
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • De Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • Diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Project:
Omgevingswet
KOOP werkt samen met Kadaster, Geonovum en Rijkswaterstaat aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet 2 (DSO). KOOP ontwikkelt, naast een landelijke voorziening, de Standaard voor Officiële Publicaties (STOP) Dit doet zij samen met Geonovum die onder andere verantwoordelijk is voor de Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten en de standaard voor de Omgevingswet. De basis van de Standaard is opgeleverd en wordt geïmplementeerd door KOOP en Kadaster. Tegelijkertijd wordt de standaard doorontwikkeld. De Omgevingswet wordt op 1 juli 2022 operationeel.

Vanuit haar verantwoordelijkheden en expertise is KOOP actief betrokken bij het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet -DSO- dat het omgevingsrecht toegankelijker wil maken. Een belangrijke consequentie van deze wet is dat de bekend te maken besluiten een grotere diversiteit aan informatie gaan bevatten zoals ruimtelijke data. De omgevingsdocumenten die uit de besluiten volgen moeten in digitale vorm beschikbaar zijn en informatie geven aan initiatiefnemers, belanghebbenden en overheden over welke regels waar van toepassing zijn, niet alleen via de systemen voor bekendmaken en beschikbaar stellen, maar ook via een op de fysieke leefomgeving gericht portaal (DSO-LV) dat in het DSO-programma wordt gerealiseerd. Het ontsluiten van omgevingsdocumenten in het DSO is alleen mogelijk als de omgevingsdocumenten op een eenduidige, afgesproken wijze worden uitgewisseld. KOOP ontwikkelt samen met Geonovum de uitwisselstandaard “Standaard voor Officiële Publicaties (STOP)” dat uitwisseling van besluiten en regelingen vanaf het opstellen tot het bekendmaken mogelijk maakt.

De STOP standaard is nieuw en zal bij KOOP op den duur de standaard voor alle officiële publicaties en regelingenbanken worden. De huidige versie van de standaard is te vinden op: https://www.koopoverheid.nl/standaarden/stop-standaard

De standaard is opgebouwd uit een domein-onafhankelijk deel dat bouwblokken biedt om besluiten, regelingen en andere (officiële) publicaties te beschrijven, en een mechanisme van toepassingsprofielen om voor een bepaald domein de bouwblokken voor documenten en andere informatie specifiek te maken. De standaard bestrijkt zowel het informatiemodel, conformiteits- en validatieregels als uitwisselingsformaten voor de publicaties en gerelateerde informatie. Ook andere aspecten die een rol spelen bij het verwerken van besluiten, regelingen, presentatievoorschriften en het aansluiten op informatie die buiten de regelingen is gedefinieerd, zijn deel van de standaard. Vergeleken met de huidige praktijk is het machine-leesbaar maken van de inhoud van de publicaties het belangrijkste om doorlevering van informatie aan andere systemen mogelijk te maken.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau (aantoonbaar in cv/motivatie);
 • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware en een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden. (aantoonbaar in cv/motivatie);
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Scrum master of soortgelijke rollen inclusief hands-on projectervaring in complexe projecten en kennisdomeinen (aantoonbaar in cv/motivatie);
 • Je hebt aantoonbaar een Scrum certificaat behaald: Certified Scrum Master (CSM) of Professional Scrum Master Level I (PSMI) of vergelijkbaar (aantoonbaar in cv/motivatie).

Wensen:

 • Mate waarin je ervaring hebt met Scaled Agile werken, zoals bijvoorbeeld Leading SAFe en werken in een Agile/Scrum beheer- en ontwikkelteam (aantoonbaar in cv/motivatie);
 • Mate waarin je ervaring hebt met Agile Management tools zoals TFS en Jira (aantoonbaar in cv/motivatie);
 • Mate waarin je ervaring hebt met het uitvoeren van projecten binnen bestuurlijk complexe en multi-stakeholder omgevingen en projecten binnen een complex systeemlandschap met veel afhankelijkheden (aantoonbaar in cv/motivatie);
 • Mate waarin je affiniteit hebt met de organisatie van de opdrachtgever. (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek);
 • Mate waarin je geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden en past binnen de organisatie van opdrachtgever (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-11-10 12:46:08

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden