Risk & Security manager TBO | Apeldoorn, Utrecht en Den Haag (Remote)

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Junior
Standplaats:

Apeldoorn, Utrecht en Den Haag (Remote)
Aanvraagnummer:
A2022-1164
Startdatum:
01-12-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2023
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
18-11-2022 10:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901

Functieomschrijving Risk & Security manager TBO

Wij zijn namens onze klant opzoek naar een Risk & Security Manager TBO op basis van 36 uur.

In deze opdracht initieer en realiseer je in 2023 projecten en activiteiten en werk je mee aan projecten en activiteiten die collega’s trekken, die leiden tot:

 • Ingerichte Processen op het gebied van risk-, compliance- en securitymanagement, in lijn met Safe (Scaled Agile Framework);
 • Een aantoonbaar beheerste intake en overdracht/inpassing van de door het DSO ontwikkelprogramma gerealiseerde resultaten op deze aandachtsgebieden;
 • Vaststelling van de mate van gereedheid van de door het DSO ontwikkelprogramma gerealiseerde resultaten op deze aandachtsgebieden en bepaling van de eventueel nog noodzakelijke (door)ontwikkelopgave om het door de TBO gewenste kwaliteitsniveau te bereiken;
 • Een uitgevoerde ontwikkelopgave op basis van een voor deze aandachtsgebieden op te stellen Ontwikkelplan, dat je in samenwerking met collega’s van de TBO, ontwikkelpartners, opdrachtgever en DSO ontwikkelprogramma realiseert;
 • Vastgelegde afspraken met de Operationeel beheerders en opdrachtgever voor deze aandachtsgebieden;
 • Vervullen van de Liaison-rol en monitoren van de operationele beheerders met betrekking tot Risk-, Security- en Compliance

Achtergrond:
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is vooralsnog 1-7-2023. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2023 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Eisen en wensen voor de functie Risk & Security manager TBO

Harde eisen:

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een minor (Cyber) Security en de bereidheid om door te studeren;
 • Ervaring met uitvoering GAP-analyse inrichting informatiebeveiliging en doen van verbetervoorstellen;
 • Kennis van bedrijfscontinuïteitsprocessen en crisismanagement.;
 • Kennis van en ervaring met implementatie ISO 27001 / BIO;
 • Kennis en ervaring met uitvoering risicoanalyses;
 • Zowel in team als zelfstandig goed kunnen functioneren;
 • Competenties: -Proactief, initiatiefrijk en verbindend; -Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; -Analytisch vermogen; -Secuur; -Resultaatgericht en kwaliteitsgericht; -Politieke sensitiviteit; -Teamspeler.

Wensen:

 • Beschrijf uw kennis en ervaring met Risico- en Securitymanagement bij de overheid die het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden) (50 %);
 • Beschrijf uw kennis en ervaring met het binnen overheden geldende Risico-, Compliance- en Securitymanagement die het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden)(50%).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-09 12:10:46

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden