Risicomanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Risicomanager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-276
Startdatum:
20-03-2023
Verwachte einddatum:
20-03-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
08-03-2023 08:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Risicomanager

Wij zijn voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Risicomanager op basis van 32 uur per week.

Voor de uitvoering van de opdracht is van belang dat de risicomanager acteert op strategisch en tactisch niveau.

Waar is de risicomanager goed in?

 • Ziet en doorgrond vanuit de ervaring en vanuit verschillende invalshoeken en belangen (zoals vanuit het perspectief van de opdrachtgevende partijen en organisaties / ambtelijke top / bewindspersoon of vanuit het perspectief van de programma-organisatie) situaties die een risico of kans vormen;
 • Signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig);
 • Houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld;
 • Stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep;
 • Brengt op het juiste moment de juiste argumenten in;
 • Oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia.

Algemeen:

 • Uitvoering geven aan en regisseren van het risico management proces in een complexe omgeving;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven over voortgang en risico-communicatie, zodat adequate informatie over de stand van zaken op de verschillende onderdelen én de risico’s tijdig bekend zijn en er tijdig op gestuurd kan worden;
 • Actief en met enthousiasme bouwen aan een cultuur van risico-gestuurd denken en handelen in de organisatie, wederzijds vertrouwen en risico-communicatie als normaal onderdeel van de werkzaamheden zien en tijdig zorg dragen voor overdracht van de tactische taken en werkzaamheden;
 • Maken van tactische/strategische rapportages in samenhang op bestuurlijk niveau en de vorm dusdanig kiezen zodat risico’s omgezet worden in stuurinformatie;
 • Ordenen en waar nodig uitdiepen van risico’s en kansen in een complexe omgeving, in relatie tot doelstellingen, herkenbaar voor de betrokkenen en aansluitend bij de actualiteit;
 • Organiseren en faciliteren van de nodige activiteiten zoals risicosessies, challenge- en verdiepingsgesprekken, workshops etc.

Specifieke werkzaamheden t.b.v. Programmaraad en Opdracht gevend Beraad:

 • Het geven van een overzicht van de stand van zaken van de verschillende onderdelen en het zien en doorgronden van risico’s en kansen op strategisch niveau. Dit vanuit de verschillende invalshoeken zoals bij het Programma betrokken bevoegde gezagen, ambtelijke top, stakeholders of de Programma-organisatie;
 • Opstellen en bijhouden van een risicodossier en maandrapportage waarin bondig en voor externen herkenbaar en met bestuurlijke sensitiviteit. Het risicodossier is ten behoeve van de Programmaraad (PR) en het Opdracht gevend Beraad (OGB);
 • De voortgang- en risicorapportages die er zijn beter stroomlijnen; zodat deze op het juiste niveau worden geagendeerd;
 • In staat zijn om te acteren in de complexe setting van Veranderopgaven, Opdracht gevende partijen, Programmaniveau, SBO/TBO en leveranciers;
 • Actueel (doen laten) houden van beheersmaatregelen door middel van challengesprekken met de risico-eigenaren;
 • Per kwartaal maken van een nieuwe risicobaseline en deze rapporteren richting Opdrachtgever.

Bijdrage voor Strategische Beheer Organisatie (SBO):
Advies formuleren aan hoofd SBO over de borging van risicomanagement na de transitie van programma naar lijn, waarbij het doel is om te komen tot een aanpak die in lijn is met de dit jaar te ontwikkelen strategische monitoring, integraal testmanagement en planning en control.

Specifieke werkzaamheden t.b.v. Invoeringsondersteuning/Implementatieteam:

 • Actueel houden van het voortgangs- en risicodossier met risico’s die de doelstellingen van het implementatieteam bedreigen en de kansen die de doelstellingen bevorderen;
 • Verder inrichten en bijhouden van voortgang en risico’s in de hoofdroute;
 • Najagen van risico updates stakeholders;
 • Bijhouden/beheren van dashboard mijlpalen en risico’s;
 • Organiseren van kwartaal risicosessies (4x per jaar).

Organisatie:
Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Vanaf 1 januari 2024 is er met de Omgevingswet één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. De partners gaan samen de uitdaging aan om 380 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet, inclusief de ontwikkeling en het strategisch beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Eisen en wensen voor de functie Risicomanager

Harde eisen:

 • Minimaal 8 jaar ervaring, waarvan 3 jaar als risicomanager van complexe (ICT) projecten en 3 jaar als risicomanager op programmaniveau;
 • Kennis van en vaardigheid in: – Scaled Agile (SAFe); – Managing Successfull Programmes (MSP); – Gedegen kennis van risicomanagement (ISO 31000); – Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar)met het beschrijven en implementeren van risicoprocessen en -methodieken binnen een programma; – Betrouwbaar en gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan en te beheren; – Ervaring met afstemmingsprocessen met en binnen de Rijksoverheid; – Ervaring met het opstellen van risicorapportages op project en programmaniveau; – Ervaring met projectmatig werken; – Ervaring met ICT-projecten
 • Meest essentiële competenties: – Communicatieve en sociale vaardigheden; – Analytisch vermogen en conceptueel denkvermogen; – Resultaatgericht; – Snel kunnen schakelen; – Doorzettingsvermogen (en goed kunnen omgaan met weerstand); – Organisatiesensitiviteit; – Goed in samenwerken; – Handelt met overtuigingskracht.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-03-01 10:43:31

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden