Quality Assurance expert (QA) | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Quality Assurance expert (QA) is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2024-1150
Startdatum:
01-07-2024
Verwachte einddatum:
31-12-2024
Aantal uur per week:
32
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
24-06-2024 12:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Quality Assurance expert (QA)

Functieomschrijving

Doelen van het meerjarenprogramma TV-IV zijn: 1. Betere ondersteuning van de cliënten, medewerkers en ketenpartners in het primaire proces door de selectie en inrichting van een nieuw primair processysteem, waarmee de informatiepositie van stakeholders wordt vergroot, processen beter worden gefaciliteerd, datagedreven werken beter wordt ondersteund en aanpassingen sneller en goedkoper doorgevoerd kunnen worden; 2. Betere ondersteuning van de ondersteunende processen door integratie, hergebruik en ontsluiting van data, met een waar mogelijk verregaande automatisering op basis van regels. Dit om te komen tot een situatie waarin de producten en diensten makkelijker door de medewerkers aangevraagd kunnen worden en met een kortere time-to-market geleverd kunnen worden; 3. Betere ondersteuning van de beleids- en besturingsprocessen door integratie van het nieuwe primaire processysteem met en het ontsluiten van data uit de bedrijfsvoering naar het datawarehouse. De Quality Assurance (QA) draagt er als expert zorg voor dat er een overall visie en beleid komt op het borgen van kwaliteit van het Programma Toekomstvaste IV (TV-IV). De QA stelt kwaliteitskaders op, communiceert deze en toetst/rapporteert hierover. Ook definieert de QA de acceptatiecriteria van de diverse deliverables en toets cq. bewaakt of deze voldoen aan de vereisten.. Daarnaast zal de QA expert bijdrage aan bevorderen van een cultuur van continue verbetering en het formule breed minimaliseren van risico’s van het programma TV-IV. Verder zal de QA de stuurgroep, in samenspraak met de programmamanager, adviseren en als linking pin richting de CIO-office fungeren. Je bent als QA expert verantwoordelijk voor: • Kwaliteitsbeheer: Je ontwikkelt, implementeert en onderhoudt het kwaliteitssysteem voor het Programma TV-IV. Hierbij bewaak je de richtlijnen, -normen en – processen om de consistentie en kwaliteit van de producten van het Programma te waarborgen. • Audits: Je faciliteert en bewaakt de voortgang van de interne audits en hebt hierover nauw contact met de Programmamanager. Daarnaast begeleid je zelf de externe audits zoals CIO-oordeel of AcICT- toets. • Continue Verbetering: Met jouw heldere en stevige communicatie streef je naar een cultuur van continue verbetering. Je analyseert processen en de programma governance, identificeert mogelijkheden voor optimalisatie, je implementeert effectieve verbeteringen en ziet hierop toe. • Risicobeheer: Je identificeert potentiële risico’s op het gebied van kwaliteit en ontwikkelt een programmabrede aanpak om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Hierbij beleg je eigenaarschap en verantwoordelijkheid ook bij de leden van de stuurgroep, bewaak je de opvolging en rapporteer je hierover. Je dient een risicolog aan te maken in Fortes, bewaakt en beheert deze en rapporteert hier periodiek over. Je inventariseert periodiek potentieel nieuwe risico’s, analyseert deze en kent mitigerende maatregelen toen inclusief actiehouder. Je voert tevens gesprekken met actiehouders van risico en bewaakt de opvolging en voortgang. Ontwikkeltraject: De eerste deliverable voor de kandidaat zal zijn het schrijven van een Plan van aanpak, o.b.w. de definitieve inzet bepaald zal worden. In het programma is de QA-rol thans nog niet belegd. De QA-kandidaat krijgt derhalve de ruimte om gedurende het programma TV-IV en in samenspraak met de programmamanager de (deel)producten (deliverables) te ontwikkelen, te toetsen en te bewaken of deze voldoen aan: • Standaarden, zoals bijvoorbeeld opgelegd vanuit de CIO-office; • Wet- en regelgeving. Hierin expliciet aandacht voor de uitdaging van het Programma waarin parallel een huidig systeem en nieuw systeem in gebruik is en bepaald dient te worden waar wet- en regelgeving in wordt opgenomen. Dit wordt opgenomen in de migratiestrategie en dient door de QA gereviewed en bewaakt te worden; • De QA zal intensief een samenwerking moeten opzetten met de CIO-office van de RvdK; • Risicoanalyses, zoals DPIA, BIA en Quick scan IB en monitoring van de actualiteit van deze analyses en beheersmaatregelen.

Achtergrondinformatie
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding.
De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren wat de beste oplossing is of een verzoek in te dienen om ouders te beperken in hun gezag. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Bij de RvdK werken zo’n tweeduizend medewerkers, verspreid over achttien locaties in het land. De organisatie wordt geleid door de directie en ondersteund door de Landelijke Staforganisatie (LSO). De RvdK werkt sinds 2017 in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is verantwoordelijk voor het behalen van de teamresultaten en het opstellen van een plan om daar te komen. Medewerkers uit het primaire proces krijgen hierbij ondersteuning van een lokaal supportteam dat bestaat uit een teamcoach, een gebiedsmanager, een adviseur beleid, een HR-adviseur en een werkstroomadviseur. Op dit moment zijn binnen de RvdK verschillen in het tempo waarin gebiedsteams zich ontwikkelen naar de beoogde resultaten. Een aantal locaties en/of gebiedsteams heeft daarbij extra aandacht, sturing en ondersteuning nodig.

Missie en visie
De RvdK is erop gericht dat ieder kind dat wordt gemeld tijdig en effectief wordt geholpen met een goed advies of verzoek aan de rechtbank (de juiste interventie op het juiste moment). Daarom richt de RvdK zich op effectiviteit. De specifieke kennis van de RvdK, opgehaald uit casuïstiek, interventies, en wetenschappelijke inzichten, en het gebruik maken van de kennis van onze professionals zijn essentieel. Het effect is meervoudig: het stelt de RvdK in staat om het methodisch handelen van de eigen professionals continu te verbeteren en waardevolle ervaringen uit onder meer data-analyse te delen met ketenpartners.

Samenwerking is gebiedsgericht vormgegeven, zodat de RvdK aan kan sluiten op de specifieke problematiek en omgeving rond het kind. Bovendien ontsluit de RvdK kennis vanuit een helikopterview.

Eisen en wensen voor de functie Quality Assurance expert (QA)

Harde-eisen

  • De kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau, aangetoond via het CV met opleidingen en werkervaring bij voorkeur op het gebied van informatiekunde/informatica;
  • Kandidaat toont op het CV aan over minimaal 2 jaar ervaring met Quality Assurance te beschikken volgens bovenstaand functieprofiel;
  • Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de Agile en Scrum binnen projecten/programma’s;
  • De aanbieder voor onderhavige inhuur opdracht, diskwalificeert zich voor de aanbestedingsprocedure ter verwerving van een nieuw zaaksysteem voor de RvdK;
  • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven). In de motivatiebrief moet terugkomen de onderbouwing van competenties kandidaat met het;
  • Het minimaal te behalen punten tot uitnodiging voor het interview is voldoende op de wens K2. Indien Inschrijver minder punten dan voldoende (dus 0 punten) haalt, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het interview en is afwijzing automatisch het gevolg;
  • Kandidaat is inzetbaar voor minimaal 32 uur per week gedurende de opdrachtperiode. Dit is afhankelijk van het initieel te schrijven Plan van aanpak door de QA kandidaat, o.b.w. de definitieve inzet bepaald zal worden.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-06-18 08:35:15

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden