Senior Projectsecretaris | Den Haag

Functie omschrijving

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de eoverheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

De Verordening (EU Nr. 910/2014) “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG” (hierna: “de Verordening” of “eIDAS”) is door het Europees Parlement en de Raad op 23 juli 2014 vastgesteld. De verordening maakt het mogelijk dat een in de EU gevestigde natuurlijke of niet-natuurlijke persoon gebruik kan maken van de digitale (overheids)voorzieningen in elke EU-lidstaat of bij de Europese Commissie. In september 2018 wordt de Verordening van kracht. Nederland bereid zich hierop voor door: • Het mogelijk te maken dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon uit een andere EU-lidstaat toegang kan krijgen tot de digitale overheidsvoorzieningen in Nederland • Het mogelijk te maken dat Nederlandse personen en bedrijven met een Nederlands middel terecht kunnen bij de overige EU-lidstaten. Logius stimuleert actief de dienstverleners om te gaan voldoen aan de Verordening. Dit zijn dienstverleners als Belastingdienst, UWV, gemeentes maar ook bijvoorbeeld ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Logius trekt een project om te komen tot het gebruik van eHerkenning/Idensys middelen in andere EU lidstaten (notificatie). In beide gaat de secretaris een rol spelen.

De projectsecretaris gaat de projectleider ondersteunen. Het is een multidisciplinair project waarbij zowel het ministerie van EZ als het ministerie van BZK direct betrokken zijn. Daarnaast zijn marktpartijen betrokken in pilots en in een publiek-private samenwerking. Logius zoekt een persoon die in deze bestuurlijke context kan verbinden, organiseren en rapporteren. Deze persoon kan alleen succesvol zijn wanneer de inhoudelijke kennis aanwezig is dan voldoende interesse in het onderwerp bestaat om zich in zeer kort tijdsbestek de materie eigen te maken. De persoon moet in hoge mate zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken. Kennis van identitymanagement is een vereiste. Werkzaamheden vinden bij Logius op locatie in Den Haag plaats. De projectleider eIDAS bij Logius is het directe aanspreekpunt. De secretris werkt nauw samen met de communicatie medewerker(s) en bu-consultant(s).

Functie eisen

Universitair
Minimaal 3 jaar Projectsecretaris of junior projectleider in een complexe bestuurlijke context
Minimaal 1 jaar ervaring met Identitymanagement

PRINCE2 Practitioner

Organiseren, verbinden, analytisch, zorgvuldig, planmatig
Uitstekend schriftelijk rapporteren in Nederlandse taal, Is tactvol en duidelijk

Beschikbaar zijn per 01-07-2017

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
955
Startdatum:
2017-07-03
Verwachte einddatum
2018-02-28
Aantal uur per week:
32
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-06-06
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-06-01 16:47:40

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden