Projectmedewerker/Recordmanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Projectmedewerker/Recordmanager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-946
Startdatum:
01-08-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32 – 36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
23-06-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectmedewerker/Recordmanager

Wij zijn namens de Raad van State op zoek naar een Projectmedewerker/Recordmanager op basis van 32 – 36 uur.

De recordmanager werkt nauw samen met de archivaris in het beheer van (digitale) informatie en het zorgdragen voor bewustwording binnen Raad van State op het gebied van archivering, informatiehuishouding en kennisborging. De recordmanager richt zich vooral op digitaal archiefbeheer zoals het inrichten van het archiefbeheer en de archiveringsprocessen in digitale systemen.

 • Bijdragen aan ontwikkelen van het beleid binnen het werkveld archivering (inclusief recordmanagement);
 • Het inhoudelijk begeleiden van medewerkers als het gaat om archiefbeheer inclusief bewerking;
 • Toezien op het in archief-technische zin juist en consequent gebruik van het documentaire informatiesysteem en andere digitale informatiesystemen, die onder de archiefwet vallen;
 • Adviseren inzake de ontwikkeling van het informatie- of recordmanagement en archivering binnen de organisatie;
 • Adviseren over de kwaliteit van het registreren en archiveren van documenten/records op basis van wet- en regelgeving en organisatieprocedures;
 • Opstellen van werkwijzen, procedures en procesbeschrijvingen, inclusief de inrichting van de systemen, gerelateerd aan het (digitale) archiefbeheer;
 • Deelname aan interne projecten;
 • Begeleiden digitale archiveringsprocessen, migraties, conversies, etc. van archiefinformatie.

Achtergrond:
De opdracht: iemand die op een professionele wijze ondersteuning kan bieden op het gebied van een goede archivering en informatiehuishouding. De focus van de opdracht richt zich op het goed inrichten van (digitale) archiveringsprocessen, waarbij alle relevante documenten gedurende de vereiste termijn duurzaam bewaard worden en gemakkelijk terug te vinden zijn. Daarnaast begeleidt de recordmanager de gehele levenscyclus van (digitale) archiefbescheiden. De Raad van State bevindt zich midden in een proces van veranderingen. Ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering en informatievoorziening volgen elkaar snel op. Onderdeel hiervan is een digitaliseringstraject waar op dit moment niet alle capaciteit voor in huis is.

Organisatie:
De Raad van State heeft twee functies. Enerzijds is de Afdeling advisering van de Raad van State onafhankelijk adviseur van de regering en parlement over de wetgeving en bestuur en anderzijds is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State stelt zich ten doel om door advisering aan wetgever en bestuur en door bestuursrechtspraak bij te dragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat en bewaakt de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van openbaar bestuur in brede zin. De Grondwet en de Wet op de Raad van State vormen het wettelijk kader, waarbinnen de Raad van State zijn taken verricht. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de grondslag voor zijn werkzaamheden als Raad van State van het Koninkrijk.

 • De Afdeling Advisering brengt zijn adviezen over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van het bestuur en internationale verdragen uit aan de regering. Bij advisering let zij op onder meer de beleid analytische, de juridische en de wetstechnische kwaliteit van de adviesaanvragen. De Afdeling advisering is voor dit werk verdeeld in vier secties die elk de adviezen over de voorstellen van twee of drie ministeries voorbereiden.
 • De Afdeling bestuursrechtspraak spreekt recht in hoogste instantie in geschillen tussen de burger en de overheid. Bekende voorbeelden zijn geschillen omtrent omgevingsvergunningen (bouw-, Kap-, milieu-, en monumentenvergunningen), handhavingsgeschillen, subsidies en beslissingen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak recht in geschillen op het gebied van de ruimtelijk ordening en de vreemdelingenwet.

De Raad van State bestaat uit een vice-president en circa 70 leden, die staatsraden worden genoemd. De koning is voorzitter van de Raad van State, maar dat is een ceremoniële en symbolische functie. De ambtelijke organisatie van de Raad van State bestaat uit ongeveer 650 medewerkers, van wie de helft jurist is. De secretaris heeft leiding over de ambtelijke organisatie die bestaat uit vier directies, te weten directie Advisering, directie Bestuursrechtspraak, directe Bestuursondersteuning en directie Bedrijfsondersteuning (incl. afdeling ICT)

Eisen en wensen voor de functie Projectmedewerker/Recordmanager

Harde eisen:

 • Ruime en relevante kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) op het gebied van archiveren, informatie- en recordsmanagement en de ontwikkelingen daarin. Bij voorkeur ervaring binnen een overheidsorganisatie;
 • Een opleiding op HBO of WO niveau op het gebied van archiefbeheer of digitaal informatiebeheer: Recordsmanagement, SOD II of archivistiek of vergelijkbaar;
 • Kennis van wet en regelgeving, relevant voor het vakgebied, zoals de Archiefwet, de relevante NEN-ISO normen, de baseline informatie huishouding rijksoverheid, het toepassingsprofiel Metadata Rijksoverheid (TMR en de aankomende MDTO) en algemene kennis van baseline informatiebeveiliging Overheid, de algemene verordening gegevens bescherming AVG en de wet open overheid;
 • Inzicht in bestuurlijke processen en organisatiestructuren;
 • Inzicht in de planning en control cyclus.

Wensen:

 • In staat gevraagd en ongevraagd te adviseren in vraagstukken op het gebied van archivering en compliance;
 • In staat om op verschillende niveaus duidelijk te communiceren.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-06-20 08:55:04

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden