Projectmanager | Utrecht

Sorry, deze opdracht voor Projectmanager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2023-576
Startdatum:
01-06-2023
Verwachte einddatum:
31-05-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
01-05-2023 08:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectmanager

Wij zijn voor het Ministerie van Defensie op zoek naar een Projectmanager op basis van 36 uur per week. 

1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam. 

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht.

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie.

Achtergrond opdracht:
De projectleider is verantwoordelijk voor:

 • Vervanging van het huidige applicatie Producten Database Militaire Bloedbank (PDMBB) door een Informatie Management Systeem (bij voorkeur een COTS-product) dat de informatievoorziening en de interne processen van de MBB en waar mogelijk beperkte scope de PBB ondersteunt;
 • De selectie en implementatie van het te kiezen vervangend systeem, waarbij voorkeur uitgaat naar een COTS-product;
 • Het (indien nodig) aanpassen van de processen en werkwijzen om het nieuwe product adequaat in gebruik te nemen;
 • Het opleiden van gebruikersorganisatie;
 • Borging van het functioneel- en technisch beheer;
 • Het veilig stellen van de (historische) data door middel van conversie en/of archivering en het uitfaseren van het te vervangen PDMBB;
 • De realisatie van de noodzakelijke technische randvoorwaarden om het nieuwe product in gebruik te nemen (randapparatuur, koppelingen, infrastructuur etc.);
 • Het opleveren van alle verplichte Informatiebeveiligingsproducten.

Eisen en wensen voor de functie Projectmanager

Harde eisen:

 • Het begrijpen en toepassen van project management principes incl. het toepassen van methodes, hulpmiddelen, en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en ‘waste’ te minimaliseren. Minimaal 3 jaar werkervaring;
 • Het managen van complexe project en/of programma’s, inclusief de interactie met andere projecten en/of programma’s, het beïnvloeden van de project / programma strategie op basis van nieuwe of alternatieve oplossingen waarbij de balans blijft tussen effectiviteit en efficiency. Minimaal 3 jaar werkervaring;
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2;
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding projectmanagement. Opties: Geldig certificaat PRINCE2 Practitioner of een geldig IPMA C certificaat of een geldig certificaat Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK);
 • Kandidaat heeft aantoonbare minimaal vijf jaar ervaring met RISC-management van ICT projecten (software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en –implementatie) (waarvan minimaal 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers);
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring (minder dan 5 jaar geleden) met het aansturen van projectteams van technische aard (netwerkbeheerders en/of netwerkontwikkelaars en/of netwerkarchitecten en/en beveiligingsadviseurs);
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider in de uitvoering van IT projecten met nadruk op IT infrastructuur op het gebied van (technische aspecten van) netwerken en koppelingen;
 • Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider met beveiligingsaspecten op het gebied van netwerken en koppelingen.

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT – of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, IND, Politie, Defensie) waarvan de meest recente ervaring minder dan 3 jaar oud is;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG);
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voorproject- en portfoliomanagement.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 tot en met 12 mei aanstaande. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-04-20 08:34:51

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden