Projectmanager – Taskforcemanager Data Kwaliteit | Nog nader te bepalen

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Nog nader te bepalen
Aanvraagnummer:
A2022-0332
Startdatum:
04-04-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
18-03-2022 11:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Projectmanager – Taskforcemanager Data Kwaliteit op basis van 36 uur per week. 

De ingehuurde professional is verantwoordelijk het duurzaam op orde brengen van de datakwaliteit binnen zowel de primaire als de secundaire processen van JenV. De professional is hiertoe verantwoordelijkheid voor een klein multidisciplinair team (de Taskforce) als ook de aansturing van diverse project- en lijninititatieven binnen de JenV organisatie. Hierbij is het van belang dat datawaliteit verder gaat dan het alleen op orde brengen van de beschikbare data. Immers deze data dienen ook afdoende actueel en vindbaar te zijn. Hierbij dienen de verbetertrajecten altijd vanuit ketenperspectief bezien te worden en dienen zaken als de Dolmatov-kwestie te allen tijde voorkomen te worden. In aansluiting hierop is de Taskforce Datakwaliteit eveneens ondersteunend aan de taakorganisaties. Immers, taakorganisaties hebben grote behoefte aan expertise en ondersteuning op het gebied van datakwaliteit Ook ontbreken bij de taakorganisaties vaak de middelen, methoden en technieken om de kwaliteit van data binnen de JenV processen op consistente wijze duurzaam te verbeteren. Om de inzet van de genoemde multi-disciplinaire teams – zowel binnen de taskforce als binnen de taakorganisaties – te coördineren is met spoed projectmanagement-capaciteit nodig.

Werkzaamheden:

 • Kandidaat is in staat om realistische ramingen te maken van budget, capaciteit en looptijd van projecten en projecten op te starten;
 • Kandidaat is in staat als Taskforcemanager randvoorwaarden in orde te maken en snel projecten op te starten;
 • Kandidaat is in staat om te bepalen welke capaciteit wanneer nodig is voor projecten/ lijninitiatieven;
 • Kandidaat is in staat om risico’s te identificeren, impact te bepalen en zorgen voor alternatieven en het nemen van maatregelen als deze het projectresultaat verstoort;
 • Kandidaat is in staat om doelen, wensen, prioriteiten van stakeholders op te halen en gericht sturen op realisatie daarvan;
 • Kandidaat stelt het eindresultaat van projecten voorop en weet overzicht te houden;
 • Kandidaat is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt aanpak hierop af;
 • Kandidaat legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie en de realisatie van het project en doelstellingen relevante personen en leveranciers;
 • Kandidaat stelt voor zijn/ haar Taskforece een PID en projectplan op en houdt de hieraan gerelateer backlog bij;
 • Kandidaat draagt zorg voor dat Data Verbeterprojecten projecten kwalitatief goed en binnen planning en budget worden uitgevoerd;
 • Kandidaat is verantwoordelijk voor de sturing, management en oplevering van de projecten;
 • Kandidaat zorgt ervoor dat de Data Verbeterprojecten passen binnen de architectuurkaders van JenV;
 • Kandidaat rapporteert over de voortgang van projecten aan diverse stakeholders op verschillende niveaus;
 • Kandidaat is in staat om vanuit Data Kwaliteit Perspectief diverse technische- en/of functionele verbeteringen te begeleiden naar succes.

Organisatie:
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken.

Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en aansturende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager/ Programmamanager binnen het domein van informatievoorziening, informatie technologie, informatiehuishouding en op het gebied van datakwaliteit;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het leidinggeven aan multidisciplinaire projectteams en financieel projectmanagement;
 • Je hebt een persoonlijke motivatie waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie. (Maximaal 1 A4).

Wensen:

 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager binnen het domein van IV/IT/IHH. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering). Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt hiermee;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met managen van projectportofolio´s. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering);
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt hiermee;
 • Interviewcriterium: Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen; – Je bent deskundig en je bent in staat om je kennis en (werk)ervaring snel in te zetten; – Je kan laten zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren; – Je kan je goed uitdrukken en je bent sociaal vaardig; – Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-03-14 09:45:17

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden