Projectmanager IT Campus | Den Helder

Sorry, deze opdracht voor Projectmanager IT Campus is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Helder
Aanvraagnummer:
A2023-357
Startdatum:
01-05-2023
Verwachte einddatum:
30-04-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
24-03-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectmanager IT Campus

Wij zijn namens het Ministerie van Defensie op zoek naar een Projectmanager IT Campus op basis van 36 uur.

“Voor deze opdracht zoeken wij een ervaren projectmanager met projectmanagementkennis binnen IT en vastgoied. De medewerker gaat vanuit het Joint IV Commando van Defensie werken binnen het programma Transformatie Maritieme IT (TRANSMIT). Binnen TRANSMIT wordt o.a. gewerkt aan de opzet van een IT Campus en onderliggende dan wel vastgoed c.q. huisvesting gerelateerder deelprojecten. Medewerker zal meerdere deelprojecten leiden op het gebied van de IT Campus en Huisvesting en samen met de andere (deel)projectleiders zorgen voor realisatie van de projectdoelen. Het grootste deelproject betreft de realisatie van het Gebouw Stormvogel als basis voor de IT Campus. Andere deelprojecten zijn de realisatie van interim huisvestingen, end-life updates en overige modules van de IT Campus. In alle projecten wordt samengewerkt met leveranciers en interne afdelingen van Defensie. Opdrachtformulering: Realiseer binnen de context van de Transformatieaanpak Maritieme IT, ten aanzien van de feature Huisvesting en feature IT Campus, de Business Case IT Campus en daarmee “A Great Place To Work!” voor het (maritieme) informatie domein. Scope: de volgende objecten vallen binnen de scope van de opdracht zoals ook opgenomen in de business case IT Campus:

 1. Nieuwbouw Gebouw Stormvogel-1 (gereed 2026) o.b.v. de gestelde functionele specificaties;
 2. Interim huisvesting (o.a. Zilverplevier 2 (gereed 2023) en mogelijk (afhankelijk van besluit business case) ook interim huisvesting vooruitlopen op Nieuwbouw Stormvogel-2 (gereed 2027);
 3. Afhankelijk van besluit business case de Endlife Update van gebouw Swaan en de End-life Update van het Datacentrum Nieuwe Haven;
 4. Nieuwbouw Stormvogel – 2 (gereed 2027), inclusief redundante Dataroom functionaliteit;
 5. Afstoting gebouw Zwaluw, Zilverplevier 1 & 2 in 2027 en Swaan (2027 of 2037, afhankelijk van besluit business case) inclusief het gekoppelde datacenter;
 6. Afhankelijk van besluit business case ook de optionele modules t.b.v. simulatie centrum en het partner ecosysteem. Expliciet onderdeel van de scope is o.a.: . Inrichten van de te realiseren objecten;
  b. Verhuizen van de bewoners over de objecten heen;
  c. Opstellen van een Tactisch Huisvestingsplan IT Campus voor de periode 2023-2027;
  d. Waar nodig opstellen van Opgave Tekortkoming Vastgoed (OTV) als behoeftestellingen;
  e. Opstellen van alle relevante project documentatie conform Prince2 binnen de omgeving van Defensie conform Project- & Programma Management (PPM);
  f. Begeleiden van het opstellen van (functionele) specificatie vanuit gebruikersperspectief;
  g. Begeleiden van de ontwerpfase met de architect(en) vanuit gebruikersperspectief;
  h. Communicatie Management & Stakeholder Engagement vanuit gebruikersperspectief;
  i. Ondersteunen betrokken Defensieorganisatie in het algemeen en JIVC Afdeling- & Sectiehoofden in het bijzonder;
  j. Coördinatie tussentijdse realisatie (mini, speciale en reguliere) opdrachten (zgn COVO’s).

Het project is onderdeel van de Transformatie Maritieme IT en de hierin opgenomen governance, maar zal een eigen stuurgroep gaan kennen in de realisatie fase nadat de door de Sr PL te stellen Projectvoorstel (PV), Projectkaart (PK) en Project Initiatie Document (PID) zijn vastgesteld en goedgekeurd door Defensie.”

Achtergrond:
“Het Joint IV Commando heeft een significante footprint (+/-450 vakmensen over 3 gebouwen) op de locatie Nieuwe Haven van de Commando Zeestrijdkrachten te Den Helder. De komende jaren worden er objecten nieuw gebouwd, moeten worden verbouwd en gaan worden afgestoten. Daarnaast vindt er een groei plaats van zowel de uitvoerende organisatiedelen alsook in het (technologisch) portfolio van met name de afdeling Maritieme IT. Diverse grootmaterieel projecten kennen een groot IT component waar MIT invulling aan moet gaan geven de komende jaren. Vanuit MIT is een Transformatie Maritieme IT gestart die vanuit de volle breedte (portfolio, partners, mensen, manieren en middelen) de verandering stuurt waar nodig en begeleidt waar wenselijk. Onderdeel van TRANSMIT zijn o.a. de features Huisvesting (onderdeel Mensen) en IT Campus (onderdeel Partners). De beoogde doelstelling van deze features betreffen zowel de fysieke verschijningsvorm van alle IT huisvesting te starten, begeleiden en realiseren, als de functionele doelstelling van de IT Campus (co-creatie & co-locatie met in- & externe partners) te behalen. Hiertoe is vanuit TRANSMIT reeds een aanvang gemaakt met onder andere de Business Case IT Campus met hierin opgenomen alle huisvestingsaspecten, te realiseren binnen 5 of 15 jaar, afhankelijk van het definitieve besluit.. Bijzonderheden: Het betreft hier meervoudige (vastgoed)objecten in een combinatie van functionele-, operationele-, & generieke functies waarbij er meerdere beveiligingsniveaus dienen te worden gerealiseerd (TBB-1 t/m TBB-4) en waarbij delen van het ontwerp gerubriceerd kunnen gaan worden.

Organisatie:
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen en wensen voor de functie Projectmanager IT Campus

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het leiden van meervoudige IT projecten;
 • PRINCE2 Practitioner of (minimaal) IPMA C (mag ook B zijn) of PMI / PMBOK (Project Management Institute / Project Management Body of Knowledge) certificaat;
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding of een militaire opleiding op HBO niveau bij de NLDA (Nederlandse Defensie Academie);
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het leiden van vastgoedprojecten;
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring als project- of systeemmanager voor IT systemen.

Wensen:

 • De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van aanbestedingsprocessen;
 • De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van agile werken;
 • De kandidaat heeft bij voorkeur (minimaal globale) kennis van vastgoed in het algemeen en/of IT gebouwen c.q. Campus in het bijzonder;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring binnen een politieke omgeving binnen het IT vakgebied.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-03-16 08:29:23

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden