Projectmanager Indringend Keten Testen | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1259
Startdatum:
01-12-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
01-12-2022 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Functieomschrijving Projectmanager Indringend Keten Testen

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken opzoek naar een Projectmanager Indringend Keten Testen op basis van 36 uur.

De opdracht is het opzetten en uitvoeren van Ketentesten over alle aspecten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Uiteindelijk wordt op basis van deze testen de realistische werking van het DSO vastgesteld. De projectmanager moet bevoegd gezagen, de lokale softwareleveranciers, de OBO’s (ontwikkelpartners) gezamenlijk op één lijn brengen om de testen uit te voeren. De projectmanager heeft hierin een rol als regisseur.

Een belangrijk deel van de keten wordt gevormd door de ICT componenten waarmee gebruikers hun werk doen. De centrale ketenpartners RWS, KOOP en Kadaster zorgen voor de loketfunctie, het bekendmaken en beschikbaar stellen. De bevoegde gezagen kennen verschillende ICT leveranciers voor de componenten die het maken en aanpassen van plannen, het beheren van toepasbare regels en het behandelen van aanvragen en meldingen mogelijk maken. De indringende ketentesten sluiten aan op de voortbrengingstrajecten van zowel de centrale als de decentrale ICT leveranciers. Het oplossen van ketentestbevindingen zal samenwerking tussen de ICT organisaties vragen. De gewenste snelheid vraagt om direct te kunnen schakelen. Ruime ervaring met testmanagement en ICT voortbrenging is daarom vereist.

Wij zoeken een senior Projectleider Testen met ervaring in een complex stakeholderveld. De projectleider bewaakt de voortgang en planning vanuit het programma en komt tot actie om problemen op te lossen. Belangrijke competentie is om verbinding te hebben en te onderhouden met het DSO programma Andere competenties zijn naast de natuurlijke resultaatgerichtheid van een projectleider het kunnen verbinden, luisteren, analytisch vermogen en actiegerichtheid.
Kunnen schakelen tussen proces en inhoud. Kennis en ervaring rondom de Omgevingswet is een belangrijk pluspunt.

Organisatie:
Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. Bij de inwerkingtreding moeten burgers en bedrijven als initiatiefnemer digitaal een melding kunnen doen van hun activiteiten in de fysieke leefomgeving en digitaal een vergunning kunnen aanvragen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet gaat dit via het loket van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO-LV). 

Eisen en wensen voor de functie Projectmanager Indringend Keten Testen

Harde eisen:

  • Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau;
  • Kandidaat beschikt over ruime ervaring met het omgaan met (tegenstrijdige) belangen van stakeholders/externe partijen;
  • Kandidaat beschikt over ruime ervaring met testmanagement en ICT voortbrenging;
  • Kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met het aansturen van projecten/programmaportfolio’s, bij voorkeur binnen de overheid.

Wensen:

  • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dan wel beschikt over een ondersteunend netwerk waarin deze ervaring aanwezig is (max 200 pt);
  • Mate waarin kandidaat ervaring heeft met het vervullen van een coördinatierol in een complexe omgeving met diverse stakeholders (200 pt);
  • Mate waarin kandidaat in staat is om andere partijen, intern en extern te motiveren en mee te nemen en draagvlak voor oplossingen te creëren (200 pt);
  • Mate waarin de kandidaat rekenschap geeft van innovatief en visionair denken en werken en dit weet te vertalen in concrete kaders en activiteiten (100 pt);
  • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het werkterrein van bestuurlijke organisaties op decentraal en centraal niveau plus de hiërarchische en functionele verhoudingen daarbinnen (100 pt);
  • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever (100 pt).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-30 11:04:13

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden