Projectmanager | Den Haag/Hybride

Sorry, deze opdracht voor Projectmanager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag/Hybride
Aanvraagnummer:
A2023-1185
Startdatum:
04-09-2023
Verwachte einddatum:
03-10-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
23-08-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectmanager

Functieomschrijving

Opdrachtgever

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van Logius van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):
– de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
– diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
– diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
– Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Sinds 1 januari 2023 is KOOP een onderdeel van Logius. Bij KOOP werken circa 250 mensen en werkt volgens de SAFe-methodiek.

Situatieschets

De primaire taak van KOOP is het rechtsgeldig bekendmaken en beschikbaar stellen van wet- en regelgeving van alle overheden van Nederland.

Probleemstelling en doel:

KOOP is verantwoordelijk voor de dagelijkse publicatie van overheidsinformatie in Nederland. Met onze publicatiediensten stellen we de gehele Nederlandse overheid in staat om officiële overheidsinformatie te publiceren. Deze zijn te vinden op de portal officielebekendmakingen.nl Daarnaast heeft KOOP de primaire taak het rechtsgeldig bekendmaken en beschikbaar stellen van wet- en regelgeving van alle overheden van Nederland. Resultaat van alle geconsolideerde wet- en regelgeving is zichtbaar in de portal wetten.nl. We staan aan de vooravond om de hele keten Officiele Publicaties en het invoersysteem van het BasisWettenbestand te herbouwen en veilig te stellen voor de komende 10 jaar. Al deze applicaties zijn voorwaardelijk voor het kunnen uitvoeren van onze wettelijke taken. Betekent concreet dat het doel, nut en noodzaak duidelijk is en dat er vooral gestuurd dient te worden op scopebewaking en deadline(s). Voor het leiden van dit hele programma, vooral het stakeholdermanagement, zoeken we een senior projectmanager. KOOP hanteert de SAFe methodiek, we gaan ervan uit dat de senior projectmanager hiermee bekend is en zich hieraan conformeert.

KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrumteam en ervaring met het werken in een Agile omgeving, zijn belangrijke vaardigheden.

Opdrachtomschrijving

Het programma leiden in samenwerking met de (deel) projectmanager(s) en PMO persoon. Daaronder zit een team van business owners, analisten, productowners, kwaliteitsmanager en functioneel beheerders. De DevOps teams zullen nog samengesteld moeten worden maar de ontwikkelingen vinden plaats binnen de bestaande waardestromen. In samenwerking met de opdrachtgever bij ministerie van BZK zal (vooral procesmatig) de richting worden bepaald. De programmamanager wordt geacht de gestelde MVP’s te organiseren naar de deadlines die voor beide onderdelen staan.

Er is afgelopen periode voorwerk verricht, er liggen documenten en addenda als uitgangspunten voor het hele overkoepelende project. De senior projectmanager zal zich vooral bezighouden met het op hoofdlijnen bewaken van de voortgang, de governance inrichten, het stakeholdermanagement op zich nemen en het aanspreekpunt zijn voor de opdrachtgevers op de beleidsdepartement(en).

Taken en verantwoordelijkheden:
1. Bewaken scope aangezien het gaat om herbouwtrajecten
2. Opstellen roadmap project
3. Governance inrichten
4. Het gezicht naar buiten voor het project
5. Aansturing van het projectteam intern

Gevraagde competenties:
a. Sterke communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift)
b. Politiek sensitief
c. Sterke analytische vaardigheden
d. Proactief en duidelijk
e. Doorzettingsvermogen
f. Oplossingsgericht denken
g. Stressbestendig

Voortijdige beëindiging

Bij voortijdige beëindiging geldt dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht wordt genomen.

Eisen en wensen voor de functie Projectmanager

Harde eisen:

  • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager in complexe projecten en kennisdomeinen
  • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring als projectmanager bij de (rijks)overheid
  • De kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een degelijke internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Wensen:

  • Bekendheid met het domein officiële publicatie en wet- en regelgeving
  • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring heeft met werken binnen SAFe of Scrum
  • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het uitvoeren van programma’s binnen bestuurlijk complexe en multi-stakeholder omgevingen en projecten binnen een complex systeemlandschap met veel afhankelijkheden
  • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek)
  • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-08-22 10:03:03

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden