Projectmanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Projectmanager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1596
Startdatum:
11-12-2023
Verwachte einddatum:
10-12-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
06-12-2023 11:59
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectmanager

Als business projectleider ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en implementatie van de generieke IT op basis van het Microsoft 365 platform. Je draagt zorg voor de begeleiding (kennisoverdracht, communicatie) van deze oplossing naar de verschillende dienstonderdelen toe, die hun eigen implementatietrajct uitvoeren. De reeds gerealiseerde- en lopende oplossingen vragen nazorg en Sharepoint moet nog van een opdracht worden voorzien, uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit in nauwe samenwerking met de dienstonderdelen en de ICT dienstverlener DICTU. Het project heeft grote betrokkenheid en afhankelijkheid bij de doorontwikkeling van de ICT werkomgeving. Het samen optrekken (met de lijnorganisatie) voor het actualiseren van de roadmap is ook onderdeel van de opdracht. Ter verduidelijking betreft het de projectleiding aan de functionele/business kant. DICTU draagt zorg voor de technische realisatie en de technische dienstverlening van de opgeleverde functionaliteit. Dit betekent het behouden van een balans en afstemming tussen het behartigen van de business belangen en de nauwe samenwerking met de Technische leverancier. Belangrijke activiteiten aan de functionele business kant: 1) Organiseren van de functionele wensen en eisen voor afstemming (met de dienstonderdelen) en opdrachtformulering naar DICTU in samenwerking met de Business Architect 2) Helder krijgen van de impact van de te nemen stappen op de businessprocessen en gebruikerservaring. Dit in nauw overleg met de voorzitter van de klantenadviesraad (change proposal team CPT). 3) Organiseren van Proof of Concepts en pilots ter beproeving en verificatie van de voorgestelde oplossingen. 4) Voorzitter van de projectgroep, functioneel overleg en operationeel coördinatorenoverleg diensten en deelnemer van de stuurgroep. 5) Organiseren van toetsing op inpassing van M365 publieke Cloud voorzieningen (waarop Data van EZK-LNV en haar uitvoerende dienstonderdelen wordt verwerkt) binnen de gestelde compliancy-kaders 6) Stakeholdermanagement met de uitvoerende Dienstonderdelen, Technische leverancier en Staf- en beleidsdirecties. 7) Zorg dragen voor het bewaken van de afgesproken scope en verantwoordelijken.

Achtergrond:

De beide ministeries van EZK en LNV maken gebruik van dezelfde generieke ICT-werkplek voorzieningen en ICT-dienstverlener (DICTU). De directie Informatievoorziening draagt o.a. zorg voor de generieke ICT-werkplekvoorzieningen van de ministeries van EZK en LNV. Hieronder vallen o.a. de beide kerndepartementen, rijksdienst voor ondernemend Nederland, Nederlandse voedsel en waren autoriteit, rijksinspectie digitale infrastructuur, etc. In totaal ongeveer 20000 ambtenaren. In 2021 is gestart met het doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van de ICT-werkplekvoorziening. Gekozen is om dit op te bouwen vanuit de Microsoft 365 Azure-omgeving. Gerealiseerd zijn diverse M365 functionaliteiten op generiek niveau; een werkende TEAMS-omgeving zowel Audio Video en Chat als ook volledig digitaal samenwerken, OneDrive Online uitbreiding inzet Intune beheersoftware op alle beheerde apparaten. Momenteel zijn er aantal lopende zaken, zoals Exchange online, afronding inzet Intune en Hello for business. Voor 2024 staat SharePoint op de planning om daarmee de basiselementen van Microsoft geïmplementeerd te hebben. Dit alles binnen de compliancy-eisen van de rijksoverheid, denk aan informatiehuishouding, Informatiebeveiliging en Privacy. Grip op data staat hier centraal. Het doel van dit alles is vanuit het vanuit werkplekperspectief mogelijk maken van de digitale samenwerking tussen collega’s binnen teams, binnen departementen en uitvoerende dienstonderdelen, maar ook concern brede samenwerking beter mogelijk maken. Conform de Rijkscompliancy eisen draagt de huidige projectleider per 1 januari het stokje over en zijn wij opzoek naar een opvolger.

Organisatie:

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland

Eisen en wensen voor de functie Projectmanager

Harde eisen:

  • Ruime werkervaring op het gebied van managen van grote en complexe projecten met stakeholdermanagement (5 jaar)
  • Functionele kennis van het MS365 platform (3 jaar)

Wensen:

De kandidaat moet aantoonbaar ervaring hebben met de werkplek in combinatie met het MS365 platform (dus wat MS365 betekent voor de werking van de werkplek van wat betekent dit voor de gebruikers).
– Ervaring binnen de Rijksoverheid
– Bestuurssensitiviteit

Competenties:

  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift
  • Uitmuntende bestuurlijke sensitiviteit, sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • Stakeholdermanagement

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-12-04 10:30:37

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden