Projectmanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Projectmanager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1404
Startdatum:
01-02-2024
Verwachte einddatum:
31-01-2026 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
38
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
20-10-2023 09:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectmanager

Wij zijn namens het Ministerie van Defensie op zoek naar een Projectmanager op basis van 38 uur.

 1. Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en
  nazorg); aansturing van projectteam;
 2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;
 3. Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; risicoanalyse uitvoeren en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.
 4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie en mogelijk ook met ketenpartners

Achtergrond:
De MIVD ondergaat een transformatie waardoor ruimte ontstaat voor vernieuwing. De MIVD werkt dan ook nauw samen met ketenpartners om deze vernieuwing te realiseren. Het bureau Projectmanagement is verantwoordelijk voor de projecten die zorgen voor de invulling van deze vernieuwing. Binnen de organisatie van de MIVD wordt meer en meer informatie uitgewisseld tussen systemen en met systemen van ketenpartners. Dit leidt tot meer en meer integratie op het vlak van vernieuwing zoals internet, netwerken of cloud oplossingen rekening houdend met de specifieke wet- en regelgeving zoals de Wiv en WVO. Van de kandidaat wordt verwacht dat invulling gegeven wordt aan de voortgang van lopende projecten. De kandidaat is een onmisbare schakel, niet alleen aan de business kant, maar ook de gebruiker kant en de bijbehorende verwervingskant. De kandidaat is in staat om alle trajecten parallel aan te sturen en overzicht en inzicht te behouden. Als Algemeen Projectmanager heeft de kandidaat een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kan schakelen tussen het management van de MIVD, de projectstuurgroep, verantwoordelijke en leverende afdelingen van MIVD en/of JIVC en stuurt op resultaten in relatie tot Verwerving en Delivery. De kandidaat is verantwoordelijk voor de realisatie als ook de (coördinatie) op de implementatie van de resultaten binnen de organisatie van de MIVD. De kandidaat neemt beslissingen over de wijze van projectmanagement, aansturing mensen en over de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen. De aansturing van de projecten en wijze waarop doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces. Vanzelfsprekend houdt de Projectmanager de dimensies Product, Tijd en Geld hierbij scherp in de gaten en weet bij afwijkingen welk escalatie pad bewandeld dient te worden en zorgt voor vastlegging van de voortgang o.a. in een deugdelijke projectadministratie. De projectmanager voert zijn werkzaamheden grotendeels uit in afstemmening met het CIO office en Unit-IM van de organisatie.

Organisatie:
MIVD: De MIVD is een professionele IV organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen en wensen voor de functie Projectmanager

Harde eisen:

 • Het begrijpen en toepassen van project management principes inclusief het toepassen van methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en ‘waste’ te minimaliseren
 • Kandidaat is in het bezit van een HBO of Bachelor diploma, danwel een WO of Master diploma;
 • Kandidaat heeft Minimaal tien jaar ervaring met projectmanagement van ICT projecten;
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met communiceren op verschillende niveaus binnen de organisatie;
 • Kandidaat heeft minimaal een jaar ervaring met het selecteren van ERP systemen op internationaal niveau binnen de EU en de VS;
 • Kandidaat heeft minimaal zes jaar ervaring met het opzetten van (multi-skilled) teams.

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal tien jaar ervaring binnen grote organisaties met minimaal 1.000 medewerkers;
 • Kandidaat is bij voorkeur op de hoogte van het jargon en de gebruikelijke terminologie van bedrijfsmatige ICT (-projecten);
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een jaar ervaring met het werken in een Agile omgeving.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-10-16 10:49:00

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden