Projectmanager Beter werken met D-HiX | Utrecht

De functie Projectmanager Beter werken met D-HiX kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met Quest4.

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2023-1270
Startdatum:
01-12-2023
Verwachte einddatum:
30-11-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
21-09-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectmanager Beter werken met D-HiX

Wij zijn namens het Ministerie van Defensie op zoek naar een Projectmanager Beter werken met D-HiX op basis van 32 uur.

Functieomschrijving/werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document – PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
 • Het initiëren van een projectorganisatie
 • Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij nauwlettend sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden.
 • Afstemmen met interne medewerkers van betrokken zorgbedrijven en DGO-afdelingen.
 • Afstemmen met interne en externe IT-organisaties (JIVC en UMCU/DIT) en applicatieleveranciers op technisch en procesmatig gebied gedurende de verschillende projectfasen.
 • Zorgdragen dat alle betrokken interne en externe resources (mensen en middelen) op een zodanige wijze worden ingezet dat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd.
 • Zorgdragen dat de businessaspecten van de afzonderlijke betrokken zorgbedrijven in het project en de boogde mijlpalen voldoende worden belicht.
 • Beheersen van het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit en bijsturen waar nodig binnen de gegeven kaders.
 • Rapporteren van de projectvoortgang aan o.a. opdrachtgever c.q. hoofd medisch informatiemanagement MGZ, commandanten zorgbedrijven en stuurgroep.
 • Voeren van overleg en afstemmen met business portfoliomanager, (deel)projectmanagers, werkgroepvoorzitters, gerelateerde projectteams en eventueel opdrachtgevers van andere projecten waarvan het project (of de projecten) afhankelijk is (zijn) of aan gerelateerd is (zijn).

Achtergrond:
De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg. Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Door nieuwe en steeds hogere eisen die aan de militair geneeskundige keten worden gesteld, dient de informatievoorziening in de komende jaren zich te ontwikkelen naar een datagestuurde informatievoorziening. Naast een volledige digitalisering van de militaire zorgketen, wordt de basisregistratie en datakwaliteit op orde gebracht, wordt digitaal uitwisseling van gegevens door de gehele (internationale) zorgketen mogelijk en wordt ondersteuning door trendmatige analyses van data gerealiseerd. Om in de vereiste basis te voorzien en de opgelopen achterstand weg te werken, is medio 2018 het programma Smart Band Aid (SBA) gestart. Dit programma heeft als doel de systemen en processen aan te passen om gegevens over de gezondheid en de medische behandeling van de militair binnen de keten op zowel nationaal als internationaal niveau beter, sneller en op maat digitaal uit te wisselen en te gebruiken. Met het programma SBA investeert en ontwikkelt Defensie de middelen, capaciteit en expertise die hiervoor binnen de reguliere en de operationele geneeskundige defensieonderdelen zijn vereist. Vanaf 2021 maakt de eerstelijnszorg van Defensie gebruik van de Chipsoftomgeving HiX. In 2022 gevolgd door de revalidatiezorg. Dit jaar gaat ook de centrale militaire apotheek over naar HiX. Voor de ziekenhuiszorg maakt Defensie gebruik van hetzelfde HiX-systeem als het UMCU. In het eerste kwartaal van 2024 wordt overgestapt naar HiX Standaard Content 6.3. Om zowel in het binnen- als in het buitenland de gegevensuitwisseling in de integrale zorgketen optimaal te laten plaatsvinden, geeft Defensie hoge prioriteit aan het eenduidig en volgens standaarden registreren. Hiervoor is een project opgezet om het gebruik van HiX te optimaliseren, de vaardigheden van gebruikers in het gebruik van HiX op een hoog niveau te brengen en te werken volgens protocollen en standaarden. Voor de uitvoering van dit hoog geprioriteerde IV- project, heeft de DGO op korte termijn behoefte aan versterking van het team Informatiemanagement met een projectmanager medische IV/IT.

Organisatie:
De werkzaamheden worden verricht vanuit de afdeling Medisch Informatie Management (MIM) van de Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De afdeling MIM is verantwoordelijk voor de vernieuwing, verbetering en continuiteit van de digitale informatievoorzieningen van de militaire gezondheidszorg. MIM bestaat uit de secties Informatiemanagement, Functioneel Beheer & Advies, Informatiebeveiliging & Privacybescherming en Projecten. De sectie Projecten ondersteunt de business bij de ontwikkeling en inrichting van de digitale informatievoorzieningen conform de binnen Defensie geldende projectmethodiek. De sectie is centraal gestationeerd in Utrecht op de Kromhout Kazerne.

Eisen en wensen voor de functie Projectmanager Beter werken met D-HiX

Harde eisen:

 • Het begrijpen en toepassen van project management principes inclusief het toepassen van methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en ‘waste’ te minimaliseren;
 • Kandidaat heeft een HBO- of universitaire opleiding gevolgd en afgerond in de richting bedrijfskunde, informatiemanagement, (medische) informatiekunde, veranderkunde, zorg inhoudelijk of vergelijkbaar;
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in 2 (verschillende) projecten/opdrachten bij tweedelijnszorgorganisaties als projectmanager/coordinator van projecten op het gebied van digitalisering. Hieronder wordt verstaan het aansturen van een projectorganisatie van interne en/of externe (ingehuurde) medewerkers en/of vertegenwoordigers van de leveranciers (applicatie, hosting etc) en projecten met impact op de gehele zorginstelling (proces en informatievoorziening);
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met 2 verschillende projecten binnen ziekenhuizen met het veranderen van processen en werkwijzen als gevolg van digitalisering en automatisering, bijvoorbeeld als opleidingscoördinator en/of veranderkundige om uniforme werkwijzen of geprotocolleerd werken aan te leren.

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (minimaal 2 verschillende opdrachten) als projectmanager of IT-adviseur met de verbetering/optimalisatie van datakwaliteit in een zorginformatiesysteem binnen een tweedelijns zorginstelling;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur inhoudelijke kennis en ervaring van Chipsoft HIX en de wijze waarop data hierin wordt vastgelegd, zodat binnen het project voor de verbetering van datakwaliteit ook inhoudelijk advies kan worden gegeven bij de uitvoering van het project;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur als consultant in minimaal 2 verschillende opdrachten of projecten kennis en ervaring opgedaan op het gebied van reporting binnen Chipsoft HiX (CS-Overzichtsgenerator);
 • Kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar recente kennis van en ervaring met gegevensuitwisselingsstandaarden in de zorg (zowel tussen zorginstellingen onderling als tussen zorginstelling en patient) opgedaan in diverse opdrachten;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar in verschillende opdrachten bij meerdere middelgrote of grote organisaties ervaring opgedaan met het opleiden c.q. trainen van gebruikers van een nieuw informatiesysteem en/of uniform werken als projectmanager of als opleidingscoördinator.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-09-13 07:09:35

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden