Senior Projectleider

Functie omschrijving

Het doel van het Deelproject BVJ Koppelingen is het realiseren en implementeren van de noodzakelijke koppelingen ten behoeve van de realisatie en implementatie van de BVJ én het handhaven van een juiste werking van de keten.

 

Het deelproject Koppelingen heeft tot opdracht:

 • Ontwikkelen van een visie hoe de huidige koppelingen vanuit Tulp GW, Tulp Selectie en Tulp MIR met andere systemen, voorzover nodig, in de BVJ vormgegeven dienen te worden.
 • Opstellen impactanalyses en functionele ontwerpen voor de koppelingen van en naar BVJ.
 • Het realiseren van functionele en technische koppelingen voor BVJ ten behoeve van informatie-uitwisseling tussen BVJ en interne en externe systemen.
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Unit test, Systeem Test en Systeem Integratie Test (SIT) voor de gerealiseerde koppelingen. De resultaten van de SIT worden opgeleverd aan het deelproject Testen en Acceptatie.
 • Aansturen van Unisys voor aansluiten van de te koppelen systemen op de BVJ met behulp van het standaard koppelvlak inclusief de transformaties die Unisys op het bericht moet aanbrengen. De ST en SIT omvat ook het testen van de Unisys onderdelen.
 • Realiseren van (tijdelijke) koppelingen voor het kunnen uitvoeren van het transitiescenario van Tulp GW, Tulp Selectie en Tulp MIR naar BVJ. Deze tijdelijke koppelingen zijn niet meegenomen in de begroting en planning. Iedere tijdelijke koppeling zal apart begroot en gepland worden zodra helder is wat nodig is en wat de kosten zullen zijn.

Het doel van het Deelproject BVJ Migratie is het voorbereiden van en regie voeren over (data)conversies en migraties die noodzakelijk zijn om met de BVJ applicatie, na implementatie, de informatievoorziening van DJI te kunnen continueren.

 

Het deelproject BVJ Migratie heeft tot opdracht:

 • De ontwikkeling van een visie hoe de huidige gegevens vanuit Tulp GW, Lijst GVM en Tulp Selectie overgezet kunnen worden naar BVJ.
 • Per proces een beschrijving van de benodigde gegevens uit Tulp GW en Tulp Selectie.
 • Per gegevensset een uitwerking van de handmatig uit te voeren acties binnen BVJ.
 • Per gegevensset een uitwerking van een geautomatiseerd script.

 

De resultaten van dit deelproject zijn:

 • De datamigratiestrategie beschrijft welke data wel en welke niet gemigreerd zal worden en welke methode(n) toegepast worden.
 • De synchronisatiestrategie beschrijft welke data-uitwisseling er plaats zal moeten vinden in de (transitie)periode dat Tulp en BVJ beide nog gebruikt worden bij DJI.
 • Impactanalyses en documentatie (zie 7.2 Productbeschrijving voor een opsomming van de specialistische op te leveren producten) voor alle te migreren gegevens naar BVJ.
 • Handleiding voor het handmatig invoeren van de te migreren gegevens in BVJ.
 • Werkende en door de Product Owner geaccepteerde migratie conform Programma van Eisen en Wensen.
 • Naast BVJ is de huidige projectleider ook bezig met de koppelingen voor GEM (zijn in kaart) en voor ZBJ (worden in kaart gebracht) en de realisatie van de nieuwe centrale DSB op basis van Fuse.
 • Dit is alles bij elkaar 1 FTE aan werk

 

 • Mogelijk dat dit in de loop van 2017 anders wordt wanneer GEM en pilot ZBJ zijn gestart, e.e.a. is uiteraard afhankelijk van voortschrijdend inzichten, voortgang in andere vernieuwingsprojecten en besluitvorming hierover in de I-board.

 

Status van de projecten: beide projecten lopen netjes conform planning in doorlooptijd en uitnutting in de opgestelde pids. Project koppelingen is in realisatie fase en project Migratie bevindt zich in de voorbereidingsfase. Er wordt door een vast ontwikkelteam (analisten, ontwerpers, bouwers, testers) met fulltime inzet scrum/agile gewerkt aan beide projecten. Het projectteam bestaat uit een mix van interne en externe medewerkers van zowel DI als SSC-I.

De realisatie vindt deels in Gouda en deels in Utrecht plaats. Het team opereert grotendeels vanuit Gouda terwijl een groot gedeelte van de vernieuwingsprojecten vanuit Utrecht werkt.

 

Kerntaken van de senior projectleider aansturen team medewerkers, Plannen, rapporteren aan diverse gremia, afstemmen met 1 opdrachtgever en diverse gremia, team ontwikkelaars (architect, business- en informatie analisten, ontwikkelaars, bouwers, testers en parttime beheerders ) aansturen.

Goed begrip en jarenlange ervaring met software ontwikkeling  / koppelingen/berichtenverkeer, Prince 2, TMAP, SCRUM/Agile, ontwikkelstraten, risicomanagement, complexe migraties gevoel en communiceren met verschillende lagen van verschillende organisaties met verschillende belangen.

 

Kennis op hoofdlijnen van te realiseren soorten producten software ontwikkeling

Functie eisen

Recente Kennis en ervaringen met professionele software ontwikkeling en ontwikkelstraten is een vereiste

Ervaring met organisatorische en technische complexiteit is vereist

Ruime ervaring met het rechtstreeks aansturen van ontwikkelteams in complexe omgevingen .

Ervaring en om kunnen gaan regels en richtlijnen, processen en procedures  in een grotere organisatie

Kennis en ervaring met nieuwbouwprojecten, realiseren van koppelingen en migraties

Kennis van Prince 2 en Ontwikkelmethoden (Agile/Scrum)

Doortastend en pragmatisch optreden in een complexe organisatorisch en complexe technische omgeving

Ruime ervaring met het rechtstreeks aansturen van ontwikkelteams in complexe omgevingen

Extra informatie

Standplaats

Gouda Utrecht
Aanvraagnummer
440
Startdatum:
2016-10-31
Verwachte einddatum
2017-02-28
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-10-25
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-10-21 20:24:24

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden