Senior Projectleider | Utrecht

Functie omschrijving

Project Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

ZelfBediening Justitiabelen zorgt voor het ter beschikking stellen van ICT-functies aan justitiabelen, het digitaliseren van nu veelal papieren en mondelinge processen, met als doel dat de zelfredzaamheid toeneemt, daarnaast zorgt ZBJ voor een zinvolle dagbesteding en levert een bijdrage aan de resocialisatie van de justitiabelen. ZBJ zal bovendien leiden tot een vermindering van de arbeidsintensiviteit van de administratieve lasten en beheerslasten van de DJI-organisatie. Hiertoe wordt een platform met apps aangeschaft, de benodigde infrastructuur gerealiseerd en het beheer ingeregeld.

Basisvoorziening Justitiabelen (BVJ)

De ondersteuning van de primaire processen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt voor de sectoren GW en DBV al vele jaren door de systemen Tulp GW en Tulp Selectie verzorgd. Deze systemen zijn technisch sterk verouderd en daarmee niet toekomstbestendig.

DJI heeft besloten tot het vernieuwen van de informatievoorziening in de primaire processen. Daartoe is het Project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) gestart. Het ontvangen en verwerken van financiële transacties rondom justitiabelen is één van deze primaire processen.

Rekening Courant

Justitiabelen beschikken over een zgn. ‘Rekening Courant’. Hierop ontvangen zij loon voor verrichte arbeid (binnen het gevangeniswezen is het verplicht om 20 uur per week te werken), stortingen door familie etc., en zij kunnen vanuit deze rekening Courant betalingen verrichten (voor telefoneren, aanschaffen artikelen uit de gevangenis-winkel, kappersbezoek etc.). De Rekening Courant bevat een geblokkeerd en een besteedbaar deel. Een justitiabele, mag afhankelijk van zijn regime, maar een beperkt bedrag op zijn besteedbare rekening hebben. De verwerkingshandelingen rondom en met Rekening Courant, de op- en afboekingen, rekeningafschrifts-verstrekking, verwerking van fondsen en zakgelden, winkeltegoeden, ontslagberekeningen, uitkeren bij ontslag etc., zijn nu gedecentraliseerde veelal handmatige, processen. Dat maakt de huidige procesgang lastig te digitaliseren.

Op termijn zal real-time rekening courant verwerking waarbij de boekingen en saldo’s op de rekening van de gedetineerden altijd actueel zijn, beschikbaar zijn.

De nadruk van de rol projectleider zal zijn het borgen dat DJI financiële transacties van justitiabelen efficiënt verlopen, en primair digitaal verlopen. In de aanbesteding van BVJ is een RC module uitgevraagd. Binnen project ZBJ zal inrichting en implementatie hiervan plaatsvinden.

Voor een efficiënt bedrijfsproces en voor de digitalisering en gebruik binnen BVJ en ZBJ, is het noodzakelijk om de werkwijzen rondom Rekening Courant aan te passen.

Het deelproject Zelfbediening en Rekening Courant heeft tot doel: De Justitiabele krijgt inzicht in transacties en saldi van beide rekeningen (beschikbaar en geblokkeerd geld). Alle digitaal aangeboden betalingen door de Justitiabele binnen ZBJ (van bijv.: winkel, telefonie, aanvragen) worden door de Dienst verwerkt in Rekening Courant.

Scope van de opdracht

De projectleider moet in staat zijn om zelf zijn werk te organiseren en te prioriteren binnen een dynamische omgeving. Dit binnen de kaders van de projectstructuur waarin een regelmatige afstemming essentieel is. Uitstekende communicatieve vaardigheden en ruime ervaring binnen een complexe bestuurlijke omgeving zijn een absolute functievereiste. Hij neemt initiatief, en zoekt naar oplossingen om gestelde doelstellingen te bereiken. Heeft ervaring met financiële processen, boekingsgangen, en kennis de wijze waarop financiële verantwoording (bij voorkeur binnen het rijk) plaats vindt. Daarnaast is belangrijk dat hij over goede contactuele eigenschappen beschikt.

Jouw opdracht

De projectleider geeft leiding aan een deelproject binnen het project ZBJ en organiseert dat er een efficiënte justitiabele rekening courant komt die ondersteunend is aan de doelstellingen van ZBJ, en tegelijk past binnen de financiële administratie van DJI.

Functie eisen

 • WO/HBO in een relevant vakgebied, inclusief Financiële kennis en ervaring/Bedrijfskundeachtergrond;
 • minimaal 5 jaar ervaring met het analyseren, opzetten en begeleiden van, en adviseren over,complexe (bij voorkeur in een ketensamenwerkingsverband) proces herijkingtrajecten en de effecten daarvan op ICT oplossingen;
 • Prince2 & Agile Scrum ervaring
 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met visieontwikkeling en dit vertalen naar breed gedragen en praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau;
 • Het kunnen omgaan met weerstand;
 • In staat om zelfstandig te werken binnen de grenzen van een projectplanning. Dient zelfstandig en professioneel met zijn werkplanning om te gaan;
 • In staat om tijdig te rapporteren aan de projectleider over voortgang en issues;
 • Kennis van en ervaring met het justitiedomein in het algemeen, DJI in het bijzonder; 

Optioneel:

 • Bancaire ervaring met electronic banking of betalingsverkeer or realiseren van bancaire applicaties
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden om te zorgen voor gedragen invoering op de vestigingen;
 • Communicatieve vaardigheden om noodzaak procesbeschrijvingen en implementatieactiviteiten op tactisch niveau (deelprojectleiders en klankbordgroep) geprioriteerd te krijgen.

Competenties:

 • Is klantgericht, adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen;
 • Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau;
 • Is klantgericht, pragmatisch en flexibel;
 • Kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen. Naast de inhoud heb je oog voor proces en procedure;
 • Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;
 • Is in staat afspraken zodanig op te zetten en uit te werken dat doelstellingen en resultaten worden bereikt;
 • Is in staat gedachten helder en begrijpelijk te formuleren en overtuigend te presenteren;
 • Kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;
 • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden.

Extra informatie

Standplaats

Utrecht
Aanvraagnummer
698
Startdatum:
2017-03-01
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-02-28
Contactpersoon Quest4:
Patrick Gorter

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Patrick Gorter Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-02-24 13:38:20

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden