Projectleider | Utrecht

Sorry, deze opdracht voor Projectleider is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2023-728
Startdatum:
01-07-2023
Verwachte einddatum:
30-06-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
19-05-2023 09:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider

Wij zijn namens het Ministerie van Defensie op zoek naar een Projectleider op basis van 36 uur.

Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;

Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie.

Achtergrond:
​Het BGZ-dossier, ArboGIDS en VGZA ondersteunen de bedrijfsprocessen van Bedrijfsgeneeskundige zorg (BGZ), Arbozorg (Arbo) en Bureau Medische Beoordelingen (BMB) op het gebied van functie- en arbeidsgeschiktheidskeuringen. Deze informatie stelt Defensie in staat om de inzetbaarheid van militairen juist en tijdig te kunnen beoordelen en hierover advies uit te brengen richting de commandant/leidinggevende en de militair/burger.

De informatievoorziening vanuit de BGZ, Arbo en BMB moet voldoen aan de functionele- en technische behoefte van het (geïntegreerde) zorgmodel en vigerende wet- en regelgeving. Alle drie de applicaties zijn technisch verouderd en daarmee niet toekomstvast en duurzaam.

De projectleider is verantwoordelijk voor:

 • Vervanging van de huidige applicaties Bedrijfsgeneeskundige zorg (BGZ), Arbozorg (Arbo) en Bureau Medische Beoordelingen (BMB) door een Informatie Management Systeem (IMS) dat de informatievoorziening en de interne processen van de BGZ, Arbo en BMB ondersteunt;
 • De selectie en implementatie van het te kiezen vervangend systeem, waarbij voorkeur uitgaat naar een COTS product
 • Het (indien nodig) aanpassen van de processen en werkwijzen om het nieuwe product adequaat in gebruik te nemen;
 • Het opleiden van gebruikersorganisatie;
 • Borging van het functioneel- en technisch beheer;
 • Het veilig stellen van de (historische) data door middel van conversie en/of archivering en het uitfaseren van de oude applicatie(s);
 • De realisatie van de noodzakelijke technische randvoorwaarden om het nieuwe product in gebruik te nemen (randapparatuur, koppelingen, infrastructuur etc.).
 • Het opleveren van alle verplichte Informatiebeveiligingsproducten.

De projectleider is verantwoordelijk voor het halen van de in het projectvoorstel genoemde doelstellingen en mijlpalen en legt hierbij verantwoording af aan de stuurgroep Smart Band-Aid:

 • Het project is onderdeel van het programma Smart Band-Aid (SBA), welk deel uitmaakt van het portfolio Regiegroep POM. De regiegroep POM IT geeft het budget vrij en beoordeelt eventuele afwijkingen, groter dan de afgesproken marge;
 • Het project wordt bestuurd vanuit de Stuurgroep programma SBA.

Organisatie:
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Geldig certificaat PRINCE2 Practitioner of een geldig IPMA C certificaat of een geldig certificaat Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK) of minimaal 5 jaar werkervaring;
 • Kandidaat heeft aantoonbare minimaal vijf jaar ervaring met RISC-management van ICT projecten (software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en –implementatie) (waarvan minimaal 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers);
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal vijf jaar ervaring met projectmanagement van ICT projecten (software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en –implementatie) (waarvan minimaal 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers).

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT – of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, IND, Politie, Defensie) waarvan de meest recente ervaring minder dan 3 jaar oud is;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG);
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-05-12 07:20:16

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden