Senior Projectleider | Reuver

Functie omschrijving

De opdracht
Digitale communicatie is het hart van de gemeentelijke communicatie. In 2015 is gebleken dat www.beesel.nl niet toekomstbestendig is en dat er een update naar een toptakenwebsite gewenst is. In januari 2017 is besloten om te gaan voor een nieuwe website. Daarnaast willen we binnen de gemeente een extra middel voor de interne communicatie in gaan zetten, een 9social) intranet. Voor beiden wordt een projectteam samengesteld met daarin communicatie, informatievoorziening, automatisering, klantenbalie en op afroep nog enkele andere afdelingen/teams in te vullen door de projectleider.

De projectgroep zorgt onder leiding van de projectleider dat de digitale communicatie (zowel in- als extern) versterkt en verbeterd wordt.
Binnen de gemeente zijn er diverse initiatieven op het gebied van sociale media en ook webcare wordt steeds verder uitgebreid. Één van de toekomstige zaken is community management (ontwikkelen, hosten en beheren van digitale platforms voor allerlei doeleinden).
Een belangrijke rol in de informatievoorziening én dienstverlening is weggelegd voor de corporate website www.beesel.nl. Er moet dit jaar een website komen naar het toptakensite principe met een extra plus. We bedoelen met toptakensite plus een website die beantwoordt aan de klant en bezoeker én het bestuur de kans geeft om zich te profileren en wettelijke zaken te ontsluiten of hier recht aan te doen.
Een gemeentelijke website is redelijk complex en veelomvattend en bevat ook informatie gericht op specifieke doelgroepen zoals GEO informatie en kaarten die heel eigen zijn voor de gemeentelijke taken. Belangrijk is dus een gebruikersvriendelijkere website die voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd.

Naast de wens voor een nieuwe gemeentelijke website is er ook een behoefte aan een intranet, dat de medewerker kan ondersteunen bij haar/zijn taken en daarnaast een efficiency slag kan maken.

De opdracht zal bestaan uit onder ander de volgende onderdelen

 1. Projectleiderschap/coördinatie nieuwe website www.beesel.nl; Onderteuning, aansturing, maar zeker ook zelf schrijven van adviezen, werkinstructies etcetera voor de nieuwe website www.beesel.nl. Doelstelling is dat op 2 januari 2018 een nieuwe (webrichtlijnenproof, digid-audit-proof, toekomstbestendige) website online is.
 2. Coördinatie/ondersteuning  livegang nieuwe website.
 3. Coördinatie/ondersteuning ondersteunend (social) intranet

De werkzaamheden bestaan in ieder geval uit:

 • De projectgroep meenemen in het ontwikkelproces en individuele medewerkers waar nodig laten aanhaken bij meetings.
 • De projectgroepleden ondersteunen bij het nemen van beslissingen tijdens het ontwikkelproces, en hen voorzien van de noodzakelijke input en advies.
 • College- en Raadsvoorstel (afhankelijk van benodigde budget) met achterliggend (MT)advies opstellen.
 • Projectplan en pakket van eisen opstellen.
 • Zorgen voor een (onderhandse) aanbesteding.
 • Waar nodig inhoudelijke zaken nader uitwerken (bijv. user stories) ten behoeve van het ontwikkelproces.
 • Testprogramma opstellen en coordineren.
 • Implementatieprogramma opstellen en coordineren.
 • De interne communicatie over de testfase en livegang coördineren.
 • Werkprocessen, verantwoordellijkheden, kennis en tijd met betrekking tot het onderhoud van de website en het intranet omschrijven en implementeren.

De resultaten bestaan uit:

 1. Techniek en visualisatie: een gebruikersvriendelijk en overzichtelijk cms-systeem/(sociaal) intranet met voor de burger (en) medewerker een duidelijk, volgbaar en niet te ingewikkelde www.beesel.nl / Beesels intranet (ofwel in vaktermen; een ingezet wireframe (inclusief visualisatie). Hierin is de huisstijl leading.
 2. Inrichting: www.beesel.nl is ingericht volgens dit Toptakensite plus principe. De toptaken worden door de projectgroep benoemd en zijn flexibel, aan de hand van statistieken kunnen deze wijzigen. De plus is goed beschreven en helder hoe dit in de site vorm krijgt. Toptaken zijn leidend voor de visualisatie van de site, de navigatie en de keuze van informatie. De keuze hiervoor wordt gedragen en begrepen in de organisatie, zowel bij bestuur als medewerkers. Vergeleken met de huidige site is de toptakensite plus kleiner van omvang en daardoor gemakkelijker te doorzoeken en te beheren. Het aansturen van het opschonen van de huidige site  en /of het geheel nieuw vullen van de nieuwe site behoort nadrukkelijk tot de opdracht.
 3. Het (social) intranet is ingericht ter ondersteuning van het werkproces en de medewerker en zal daarnaast een zekere efficiency met zich meebrengen. De invulling wordt door de projectgroep benoemd en zijn steeds verder uit te breiden. Het intranet moet dus een flexibel intranet zijn. De keuze van het (social)intranet wordt gedragen door de organisatie, medewerkers, leidinggevenden.
 4. Beheer en redactie: De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende doelgroepen zijn voor zowel tijdens de ontwikkeling als na implementatie duidelijk beschreven. Deze werkwijze en het proces zijn niet alleen beschreven, maar ook gecommuniceerd naar de doelgroepen. De wijze van invulling hiervan wordt in overleg met de projectgroep en evt. klankbordgroepleden (intranet) verder uitgewerkt. Taken, rollen, verantwoordelijkheden, werkwijze en proces kunnen rekenen op draagvlak.
 5. Professionalisering: content creatie, plaatsing en beheer vindt plaats conform beschreven pakket van (kwaliteits-) eisen.

Functie eisen

We zoeken iemand die kan leiden, inspireren, enthousiasmeren en weet waar hij het over heeft

Eisen

 1. Je hebt aantoonbare ervaring in het realiseren/verbeteren van websites/intranetten in de rol van projectleider, bij voorkeur een toptakensite.
 2. Je bent aantoonbaar een ervaren projectleider die zowel leiding geeft, de kar trekt, weet waar hij het over heeft als weet hoe hij het beste uit mensen weet te halen.
 3. Je hebt aantoonbaar ervaring in het werken in een overheidsorganisatie. Je bent op de hoogte van webrichtlijnen, webveiligheid en je beseft dat in een politieke omgeving soms in teksten het politieke compromis moet doorklinken.
 4. Je beschikt over de competenties resultaatgerichtheid en planmatigwerken. Je bent gericht op samenwerking, maar ook in staat om te sturen zodat resultaat wordt bereikt.
 5. Je bent een sparringpartner voor Informatisering en Automatisering, de afdeling waarin de softwarespecialisten werken. Je kent dus ook de (hardware) taal en weet hun te vinden en bij het project te betrekken.
 6. Je weet overzicht te scheppen en te bewaren over een project waarmee je veel facetten raakt van communicatie en de dienstverlening van de organisatie als geheel.

Wensen

 1. Je hebt een pré als je in de afgelopen twee jaar je onderscheiden hebt op het gebied van toptaken en (social) intranet, door deze te ontwikkelen en realiseren.
 2. Je hebt een pré als je in de afgelopen twee jaar actief bent geweest op het vakgebied in het onderzoeken, nadenken en realiseren over verbeterde dienstverlening van de overheid (zowel in- als extern). Bij het ontwerpen van een toptakensite raak je immers alle facetten van de organisatie en is het goed dat je ook in een complexe organisatie processen weet te beïnvloeden.
 3. Je hebt een pré als je de laatste twee jaar bij (voor) de overheid hebt gewerkt.
 4. Je hebt een pré als je een smaakmaker bent op ons vakgebied en een voorloper op het gebied van digitale dienstverlening.

Extra informatie

Standplaats

Reuver
Aanvraagnummer
935
Startdatum:
2017-07-01
Verwachte einddatum
2018-01-31
Aantal uur per week:
32-40
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-06-08
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Gemeente Beesel nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 25, 20 juni 2017. 

We nodigen je uit om een bod uit te brengen in tijd en kosten voor de totale opdracht, waarin wij verwachten dat je minimaal 2 vaste contactmomenten op locatie beschikbaar bent voor overleg en aansturing richting organisatie.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-05-29 08:33:25

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden