Projectleider projectplan CMSiWeb implementatie | Amersfoort / thuis

Sorry, deze opdracht voor Projectleider projectplan CMSiWeb implementatie is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amersfoort / thuis
Aanvraagnummer:
A2022-1358
Startdatum:
01-02-2023
Verwachte einddatum:
15-04-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
04-01-2023 08:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider projectplan CMSiWeb implementatie

Wij zijn voor Staatsbosbeheer op zoek naar een Projectleider projectplan CMSiWeb implementatie op basis van 24 uur per week. 

Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan en beheert ruim 270.000 hectare Nederlandse natuur. We maken ons onder de noemer ‘Beschermen, beleven en benutten’ klaar voor de toekomst waarin we mensen willen betrek­ken bij de natuur die hen raakt.

Context:
Dé kerntaak van Staatsbosbeheer is integraal terreinbeheer en CMSi[1] is bij Staatsbosbeheer het systeem voor de be­heercyclus, het vastgoed en de monitoring. Dé kerntaak van Staatsbosbeheer is integraal terreinbeheer en CMSi is bij Staatsbosbeheer het systeem voor de beheercyclus, het vastgoed en de monitoring. 

Uit een assessment is gebleken dat de nieuwe versie van de CMSi-planningsmodule, CMSiWeb, een realistische op­los­sing is voor de verbetering van de informatievoorziening en ondersteuning biedt bij de uitvoering van de beheer­cy­clus. Daarom is voorgenomen om over te gaan tot de implementatie van deze nieuwe planningsmodule. Doel is de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en een impuls te geven voor gebruikers om CMSi (weer/ meer) te gebrui­ken om te plannen en maatregelen vast te leggen, als belangrijk onderdeel van de beheercyclus. 

In de brede informatievoorzieningsbehoefte voor terreinbeheer is de implementatie van CMSiWeb een belangrijk onderdeel. Parallel met de implementatie van CMSiWeb wordt een drietal andere noodzakelijke trajecten uit het toe­komstbeeld opgepakt. De in totaal vier trajecten betreffen: 

 1. CMSiWeb traject: uitwerken projectenplan met inzet van de juiste expertise.
 2. Uitwerking toekomstbeeld informatievoorziening beheercyclus (architectuurplaat en -land­schap).
 3. Uitwerking positie en inpassing GEO-informatie en uitwisseling gegevens in de beheercyclus. Hierbij worden pilots gestart voor beheerevaluaties waarin ook GEO-data m.b.t. monitoring beter worden ontslo­ten en benut.
 4. Aansluiting UBW-CMSi: wat is nodig voor meer financieel inzicht, waar afstemmen/ afhankelijkheden, welke impact op applicaties (o.a. keuze inrichting CMSiWeb: ander kaart niveau). 

Complexiteit en urgentie:
Bij CMSiWeb gaat het zowel om de technische implementatie als de adoptie van het systeem en de gewijzigde werk­wijze bij de grote groep, geografisch verspreide gebruikers. Het is daarom belangrijk nadrukkelijk de beheerteams te betrekken door communicatie en aandacht voor cultuur, kennisborging en -ontwikkeling. Onder de adoptie valt ook het aanpassen van de bestaande beheer- en GEO-data naar een vorm die past bij de nieuwe manier van werken. 

Belangrijk is om op zo kort mogelijke termijn zichtbare stappen te zetten in de verbetering van het gebruik van CMSi binnen het beheer ten behoeve van de beheercyclus.

Binnen het CMSiWeb traject is ervoor gekozen om een knip te leggen tussen projectplan en Businesscase (fase 1) en de realisatie (fase 2). Fase 1 betreft het opstellen van een projectplan. Dit wordt ter goedkeuring aan de directie voor­gelegd. Daarna start fase 2, de implementatie van CMSiWeb. Deze uitvraag heeft betrekking op fase 1.

De opdracht:
Jouw opdracht is om in fase 1, een voldragen gedragen en volledig projectplan op te leveren voor de implementa­tie van CMSiWeb. Tevens moet een bijbehorende Businesscase opgeleverd worden.

Eventuele beslispunten zijn vertaald naar scenario’s t.b.v. besluitvorming.  

Werkzaamheden: 

 • Je schrijft het projectplan en de businesscase. Eventuele scenario’s worden door de organisatie, onder jouw projectmatige aansturing, opgeleverd binnen afgesproken planning en budget en conform afge­sproken kwaliteitsnormen;
 • Je vervult vooral een procesmatige rol en zorgt de verbinding tussen de verschillende professionals. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat de beheereenheden worden betrokken;
 • Je borgt een duidelijke overlegstructuur met betrokkenen, levert verantwoor­dingsdocumenten op (perio­dieke voortgangsrapporten) en zorgt voor een duidelijke escalatie­structuur;
 • Je zorgt voor heldere verwachtingen van projectleden en betrokkenen ten aanzien van hun rol, taken en verantwoordelijkheden;
 • Je schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking aan het project.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider projectplan CMSiWeb implementatie

Harde eisen:

 • Je hebt ruime ervaring met adoptietrajecten in een uitvoeringsomgeving;
 • Je weet hoe je een project goed inricht (structuur, aanpak, planning, bemensing, communica­tie, informa­tie), je bent realistisch (doel, tijd, geld, kwaliteit, resultaat, risico’s), voorspelbaar en waakzaam (issues, risico’s, leerpunten);
 • Wij zoeken een verbinder, die de mensen meeneemt (draagvlak creëert, verandering bege­leidt, bruggen­bouwer). Iemand die goed schakelt tussen situaties en tussen mensen en die omgevingsbewust is;
 • Je kent het werken bij de overheid en laat je niet uit het veld slaan als de bureaucratie tegen lijkt te zitten;
 • Je hebt ervaring als projectleider in een ICT-omgeving;
 • Je bent in bezit van minimaal een relevant HBO diploma of HBO niveau door aanvul­lende op­leidingen en ervaring;
 • Competenties: – Een resultaatgerichte en oplossingsgerichte houding; – Je weet goed te opereren in een complexe (bestuurlijke) omgeving waar verschillende belangen spelen; – Je weet in korte tijd een netwerk op te bouwen, zodat je op het juiste moment de juiste mensen weet in te schakelen; – Je bent in staat om adviezen op een korte en heldere manier op te schrijven voor verschillende doelgroe­pen (van medewerkers tot Directie); – Je hebt het vermogen om anderen te inspireren, motiveren en te verbinden.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-12-19 09:06:44

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden