Projectleider Privileged Acces Management | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Projectleider Privileged Acces Management is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-121
Startdatum:
01-03-2023
Verwachte einddatum:
01-03-2024
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
08-02-2023 07:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider Privileged Acces Management

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Projectleider Privileged Acces Management op basis van 36 uur per week. 

De kandidaat zal voor JenV het project managen voor de inrichting van een generieke dienst voor PAM, dat voortkomt uit het PVA IB 2.0. De projectleider coördineert de opzet en inrichting van een PAM platform, inclusief de aansturing van leveranciers. De kandidaat dient ook kwartier te maken voor de organisatorische benodigdheden om de PAM dienstverlening te realiseren, zoals een DPIA, afstemming met de (D)OR, Risicoanalyse en Quickscan IB. De uitrol van de dienst naar de JenV organisaties behoort ook tot de taken van de projectleider, waarbij een goede dienstbeschrijving, support model, uitrolaanpak en uitleg voor de beoogde gebruikers van de dienst noodzakelijk is.

De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

 • Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor de implementatie van PAM; 
 • Coördineren en uitvoeren van de organisatorische onderbouwing van de PAM dienstverlenging; 
 • Relatiebeheer voeren op interne leveranciers en bewaken van de afspraken met en opleveringen door deze leveranciers;
 • Contact met interne en externe stakeholders zoals programmamanagement PVA ID 2.0 en CISO’s en CTO’s van aan te sluiten organisaties;
 • Begeleiden van inkoop- en inhuurtrajecten t.b.v. de realisatie van de PAM dienst; 
 • Begeleiden van JenV organisatie bij de ingebruikname van de PAM dienst. 

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

 • Realisatie van een plan van aanpak; 
 • Bewaking van interne en externe kwaliteitsnormen tijdens de realisatie van het project; 
 • Bewaking van oplevering van producten, deadlines en scope. 

Achtergrond opdracht:
JenV heeft een stevige ambitie op het gebied van Informatiebeveiliging. Hiervoor zijn verschillende verbeteractiviteiten gestart vanuit de Directie Informatievoorziening een Inkoop (DI&I). De verbetertrajecten zijn vastgelegd in een plan van aanpak Informatiebeveiliging (PVA IB 2.0). Naast deze activiteiten zijn er ook werkzaamheden die voortkomen uit audits en het testen van de feitelijke beveiliging maar ook het operationeel wegwerken van kwetsbaarheden, afwijkingen van de baselines, alarmen en mogelijk incidenten.Het ontbreekt DI&I aan voldoende interne capaciteit om alle verbetertrajecten en ondersteuning in de operationele werkzaamheden (bij de JenV-organisaties) met voldoende urgentie en impact uit te voeren en of te begeleiden. Eén van de verbetertrajecten in het PVA IB 2.0 is het inrichten van een generieke voorziening voor Privileged Access Management voor JenV. Er is behoefte aan coördinatie op het project. Hiervoor zoeken wij een (technisch) projectleider. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de kandidaat voor (vergelijkbare) werkzaamheden in één of meer van de andere projecten in het programma wordt ingezet.

Organisatie:
Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder.

Directie Informatievoorziening & Inkoop van het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Betrouwbare informatievoorziening en een doelmatige ICT-infrastructuur zijn essentieel voor alle fasen van de beleidscyclus: beleid, uitvoering, handhaving. De directie Informatievoorziening en Inkoop is verantwoordelijk voor de ministeriebrede ICT-infrastructuur. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke top, de directeur-generaal en JenV-onderdelen bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Daarnaast ontwikkelt de directie JenV-brede kaders voor informatievoorziening/ ICT en Inkoop, adviseert ze over deze kaders en ziet toe op de naleving van deze kaders.

Beschrijving afdeling:
De afdeling I-Control en Security zorgt voor de sturing, beheersing en verantwoording, alsmede informatiebeveiliging en privacybescherming van de informatievoorziening van JenV. We stellen kaders, toetsen de naleving daarvan, adviseren, en bevorderen professionalisering daarvan om ‘in control’ te komen. Daarnaast analyseren we securityvraagstukken, signaleren we knelpunten en risico’s, adviseren we over opzet, bestaan en werking van kaders voor informatiebeveiliging, en leveren we (strategisch) advies en managementinformatie over de risico’s op informatiebeveiliging. We zijn betrokken bij (inter)departementale ontwikkelingen of stimuleren deze zelf. J&V wil een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van Informatiebeveiliging en heeft dan ook ambitieus meerjarenplan om te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider Privileged Acces Management

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding of hoger;
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring on het gebied van cyber security;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in het leiden van security of IT projecten met een budget groter dan 500k euro;
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van PAM of IAM;
 • Kandidaat heeft kennis van de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)en NBA, kennis van VIR-BI en ISO27001 is een pre;
 • Kandidaat heeft kennis van security technologieën en processen relevant voor PAM;
 • Kandidaat kan aantonen aan de hand van werkervaring zich snel binnen een organisatie in te werken en flexibel en zelfstandig te kunnen opereren;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring waaruit blijkt om te kunnen gaan met een complexe organisatie, zoals een ministerie, met verschillende stakeholders en hun belangen en daarbij het gemeenschappelijk doel niet uit het oog te verliezen;
 • Kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.

Wensen:

 • Kandidaat heeft ervaring als projectleider op meerdere security aandachtsgebieden, met name op PAM en IAM. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt; 20%
 • Kandidaat heeft ervaring op de volgende gebieden: – SIEM – Log Management – Security monitoring. Geef aan op welke gebieden je ervaring hebt; 15%;
 • Kandidaat heeft ervaring met de inrichting en uitrol van Privileged Access Management. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt. 15%;
 • Kandidaat heeft relevante werkervaring binnen de Rijksoverheid. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt. 15%;
 • Kandidaat is na bekendmaking van gunning beschikbaar binnen. Geef aan binnen hoeveel weken je beschikbaar bent na gunning. 20%

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-01-27 09:02:53

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden