Projectleider ontvlechting | Utrecht

Sorry, deze opdracht voor Projectleider ontvlechting is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2023-371
Startdatum:
03-04-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2023
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
23-03-2023 09:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider ontvlechting

Wij zijn voor het Openbaar Ministerie op zoek naar een Projectleider ontvlechting op basis van 36 uur per week. 

De werkprocessen van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak worden tot op heden (deels) uitgevoerd in dezelfde IT-systemen. Met behulp van autorisaties worden OM-processen en werkzaamheden afgeschermd van de rechtspraak en vice versa. In de strafrechtketen is het voornemen om binnen enkele jaren ‘digitale soevereiniteit’ te hebben bereikt. Dit houdt in dat partijen in de strafrechtketen volledige verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun wettelijke taken en deze onafhankelijk van elkaar kunnen uitvoeren. Hiervoor is volledig zelfbeschikkingsrecht nodig over het bedrijfsproces en betrokken data waar zij eigenaar van zijn. Dit vraagt van het OM en de rechtspraak dat zij komende jaren hun gezamenlijke IT-voorziening ontvlechten en hun processen laten verlopen via separate IT-voorzieningen.

Wat is de opdracht?
Deze opdracht is erop gericht om alles wat nodig is de ontvlechting tussen OM en rechtspraak voor te bereiden. Dit houdt in het in kaart brengen van de business capabilities waar nu een samenwerking is tussen OM en Rechtspraak, het doen van een voorstel op welk moment in het proces de ontvlechting moet komen te liggen en hoe deze moet worden doorgevoerd. Om de opdracht goed uit te kunnen voeren wordt intensief samengewerkt met de projectleider Ontvlechting van de rechtspraak. Van de projectleider Ontvlechting OM wordt een stevige opstelling en doorzettingsvermogen gevraagd in ketenverband, binnen het OM en in lopende projecten.

Uitgangspunten:
De opdracht kent de volgende uitgangspunten:

 • Het betreft een maximale ontvlechting tussen OM en ZM (Rechtspraak) waarbij wederzijdse afhankelijkheden worden ontkoppeld en waarbij het tegelijkertijd wel mogelijke blijft om samen te werken;
 • De ontvlechting wordt voorbereid en uitgevoerd volgens de bestuurlijke principes van het Opdracht Gevers Beraad en de Keten Doel Architectuur;
 • Onafhankelijkheid van werkprocessen staat voorop; werkprocessen die vervlochten zijn worden ontkoppeld;
 • Ontvlechting van data inclusief eigenaarschap; data wordt gesplitst met toekenning van eigenaarschap;
 • Ontvlechting over het gehele systeemlandschap – systemen die aan elkaar verbonden zijn worden ontkoppeld zodat deze wel kunnen blijven samenwerken maar niet direct aan elkaar verbonden zijn.

Wat heb je bereikt aan het eind van je opdracht?
Aan het eind van je opdracht heb je de volgende punten gerealiseerd.
1. Convenant en afspraken met ZM De ontvlechting moet in nauwe samenwerking met de ZM plaats vinden. Om hiertoe te komen dient een convenant opgesteld te worden tussen het OM en de ZM. Jij trekt dit onderdeel vanuit het OM.
2. Gedeelde capabilities tussen OM en de rechtspraak zijn in kaart gebracht Bij het in kaart brengen van de gedeelde capabilities moet er niet alleen gedacht worden aan IT-componenten (applicaties/infrastructuur) maar ook aan gedeeld.

Achtergrond opdracht:
Het huidige applicatielandschap van het OM is vervlochten qua functionaliteit en techniek met de ZM. Vanuit de strategie voor vernieuwen is ook het ontvlechten van de functionaliteiten en techniek van belang voor continuïteit binnen de strafrechtketen. Het doel van de ontvlechting is waar nodig ontvlechten van het bestaande applicatielandschap en dit door te vertalen naar ontwerpprincipes en specifieke werkpakketten voor het productiehuis in nauwe afstemming met de ketenpartners.

Organisatie:
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt – samen met de politie en andere ketenpartners – voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.

Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal.

Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. 

Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM). In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.

Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.

Het project Vernieuwing wetboek modernisering strafvordering analyseert en interpreteert de aanstaande wetswijzigingen en vertaald deze naar de implicaties voor het om in termen van procesaanpassingen en systeemeisen en wensen. Dit deeltraject is daarmee input voor Emma.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider ontvlechting

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding om minimaal WO niveau;
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider van soortgelijke projecten met soortgelijke omvang;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een bestuurlijk uitdagende omgeving bij de (rijks)overheid;
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Agile, Scrum en lean.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de strafrechtketen. ( 50%);
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van modern (modelgebaseerde) wetsanalyse methodieken. ( 35%).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-03-17 10:59:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden