Projectleider ODR | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Projectleider ODR is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1213
Startdatum:
11-09-2023
Verwachte einddatum:
29-02-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


€ 90,00


Sluitingsdatum aanvraag:
31-08-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider ODR

Wij zijn namens het RVO op zoek naar een Projectleider ODR op basis van 36 uur.

Wij zoeken een projectleider voor het realiseren van een ‘Opdrachten- en diensten Register’ (ODR) voor RVO. Het ODR moet overzicht creëren over de opdrachten die RVO voor diverse ministeries uitvoert en de diensten die RVO vanuit die opdrachten aanbiedt aan ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Het ODR moet als de ‘one single source of thruth’ gaan functioneren voor het opdrachtenportfolio en dienstenaanbod van RVO. Daarnaast moet het ODR de koppelsleutels genereren die nodig zijn om de datasets die op verschillende administratieve platforms van RVO worden aangemaakt aan elkaar te kunnen verbinden ten behoeve van business intelligence-doeleinden. Je hebt ruime ervaring met complexe IV- en dataprojecten binnen de (Rijks)overheid. Het is een pré als je ervaring hebt met het opzetten van registers en masterdatamanagement. Je bent communicatief en organisatiesensitief: je bent een uitstekende verbinder, iemand die bruggen bouwt, de mensen meeneemt in de verandering en draagvlak creëert. Je voelt de sentimenten en belangen die in de organisatie kunnen leven in relatie tot de komst van een ODR scherp aan. Je bent goed in staat om daarin de hoofd- van de bijzaken te scheiden en te bewaken dat de focus (ook bij het projectteam) bij het beoogde eindresultaat blijft. Als projectleider beschik je (uiteraard) over uitstekende projectmanagementvaardigheden. Je neemt eigenstandig verantwoordelijkheid en initiatief voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden die nodig zijn om tot een ODR te komen. Dat begint met het goed verwoorden van de opdracht; om met alle stakeholders eerste de ‘wat’-vraag scherp te stellen. Je coördineert de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en expertises die nodig zijn in de verschillende ontwikkelfases. Je zorgt dat de (tussen)resultaten en mijlpalen worden behaald binnen de afgesproken tijd, kwaliteit en middelen. Daarbij een hanteer je een iteratieve aanpak (bijv. design thinking), waarbij je samen met stakeholders (Accountbeheer, Finance & Control, Informatie & Procesontwerp, Juridisch Zaken, Hoofddirectie Transities, Portefeuillehouders, CDO, CIO, etc) via mock-ups, prototypes en Proof of Concepts naar het eindresultaat toewerkt. Je hebt oog voor de samenhang met andere projecten en organisatieprocessen. Je inventariseert en mitigeert eventuele risico’s, en escaleert als er issues optreden. Onderdeel van de opdracht:

 • Het aanscherpen van de ‘wat’-vraag, samen met alle stakeholders.
 • Het vaststellen van de functionele eisen van het ODR, inclusief de selectie en operationalisering van de inhoudelijke opdracht- en dienstkenmerken waarop we via het ODR gaan administreren.
 • Voorbereiding en begeleiding van de bestuurlijke besluitvorming die nodig is om het ODR in de organisatieprocessen en de IV- en Data-architectuur in te passen.
 • Een opdrachten- en dienstenregister voor de registratie van alle (nieuwe) opdrachten en diensten die we namens onze opdrachtgevers, vóór ondernemers en (maatschappelijke organisaties) uitvoeren, inclusief een unieke ID en een beperkt aantal inhoudelijke opdracht- en dienstkenmerken.
 • Een ondersteunend beheerproces dat de uniforme registratie van opdrachten en diensten en de verwerking van mutaties ondersteunt en dat aansluit op het proces dat RVO volgt bij de aanname van opdrachten die ministeries (en andere opdrachtgevers) aan RVO geven.

Een uitgewerkte datagovernance; een beschrijving van de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de registratie van opdrachten en diensten in het ODR en het gebruik van de data uit het ODR. De aanpak voor en uitvoering van de initiële vulling van het ODR, op basis van de opdrachten en diensten die nu al in het RVO-portfolio zitten. De aansluiting van de opdrachtaccounts op de nieuwe werkprocessen waarbij nieuwe opdrachten als onderdeel van het opdrachtaannameproces in het ODR worden geregistreerd/aangemeld.

Achtergrond Opdracht
De ontwikkeling van het ODR is onderdeel van de implementatie van de nieuwe strategie van RVO Kompas voor een duurzame toekomst. Met Kompas voor een duurzame toekomst ambieert RVO om zichtbare maatschappelijke impact te leveren op drie grote maatschappelijke transities: de klimaat- en energietransitie, de transitie naar een duurzaam landbouw en voedselsysteem en de transitie naar een toekomstbestendige economie. Onderdeel van deze ambitie is dat we ook daadwerkelijk zichtbaar maken welke impact we op de drie transities realiseren via de diensten die we namens onze opdrachtgevers aan ondernemers en (maatschappelijke) organisaties aanbieden. De voortdurende scherpe blik (via het ODR) op het opdrachten- en dienstenportfolio waarmee we met opdrachtgevers, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties aan die transities werken geldt als absolute basis om zicht te kunnen krijgen op die impact. De implementatie van Kompas voor een duurzame toekomst verloopt langs zeven actielijnen. De ontwikkeling van het ODR valt onder de actielijn ‘Zichtbare Maatschappelijke Impact’ en heeft een nauwe relatie met de actielijn ‘Datagedreven en Digitaal Werken’. Da actielijn ‘ Zichtbare Maatschappelijke Impact’ maakt de bijdrage van RVO aan de maatschappelijke transities zichtbaar, over opdrachten heen en in samenwerking met opdrachtgevers en partners in het ecosysteem. Actielijn Zichtbare Maatschappelijke Impact omvat drie acties. De ontwikkeling van het ODR valt – samen met het ontwikkelen van een monitoringssysteem voor ieder van de drie maatschappelijke transities – onder de actie ‘Inrichten systeem voor impactmonitoring’. Voor de sturing op de actielijn ‘Zichtbare Maatschappelijke Impact’ is een stuurgroep opgericht bestaande uit twee ‘sponsordirecteuren’, twee afdelingsmanagers en een projectleider voor de actielijn. De projectleider is op dagelijkse basis verantwoordelijk voor de aansturing van de implementatie. De projectleider treedt ook op als jouw opdrachtgever voor de realisatie van het ODR. Bij de ontwikkeling van het ODR sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je hebt de beschikking over een projectteam van X FTE. Daarnaast speelt de multidisciplinaire samenwerking met afdelingen als Informatiemanagement en Procesontwerp (IMP), Concernstaf, Personeel & Organisatie (CP&O), Data, Financiën & Control (F&C), Klant, advies & Informatie (KAI), en de lijndirecties van RVO een belangrijke rol om tot een ODR te komen.

Organisatorische context en cultuur
Kansen voor Nederland, kansen voor jou Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen! Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op

Eisen en wensen voor de functie Projectleider ODR

Harde eisen:

 • IPMA-C of hoger of IPMA-Agile, vergelijkbare zware certificering;
 • Ervaring bij een grote (semi-)overheidsorganisatie (bij voorkeur een uitvoeringsorganisatie) in de rol van projectleider (3 Jaar);
 • Ervaring met inrichting van systemen en processen rondom dataregisters en masterdatamanagement (2 Jaar);
 • HBO / WO werk- en denkniveau (3 Jaar).

Wensen:

 • IPMA-C is in elk geval een wens waarop wordt gescoord;
 • Kennis van datamanagement/DAMA-DMBOK;
 • Partner die adviseert, begeleidt (spreekt aan, bemiddelt bij weerstand en conflicten, onderhandelt, coacht);
 • Betrouwbaar (transparant, open, eerlijk, gedreven);
 • Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar, reageert);
 • Gestructureerde werker (afspraak is afspraak, to the point);
 • Verbinder tussen business cq IV-organisatie en project;
 • Communicator die stakeholders in woord en beeld meeneemt en de verandering stapsgewijs begeleidt;
 • Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen;
 • Heeft focus: resultaatgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uit; Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief; Zorgt voor een haalbare fasering; Is in control: – Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie, verwachtingen gemanaged); – Realistisch, efficiënt (Richten: tijd, geld, kwaliteit, resultaat); – Overzicht (Inrichten: structuur, aanpak, mijlpalen, bemensing); – Voorspelbaar, bewaakt (issues, risico’s, leerpunten, logboek); – Zorgvuldig (rapportage, administratie op orde).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-08-29 09:19:55

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden