Senior Projectleider innovatie- en verbeterprojecten | Gouda

Functie omschrijving

 • Ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, het creëren van (rand)voorwaarden en het zorg dragen voor het opstellen en realiseren van de (meerjaren)projectplannen en -begroting;
 • bestuurt projecten en de daarbij behorende fasen (voorbereiding, initiatie, verwerving, realisatie afsluiting);
 • in voorkomend geval de aansturing van projectteams
 • stuurt op bedrijfsvoeringaspecten en draagt daarbij zorg voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, de toegekende budgetten en een nauwgezette (voortgangs)bewaking, kwaliteitsbewaking en monitoring;
 • typeert en beïnvloedt de omgeving (intern en extern), onderhandelt, creeërt draagvlak en betrekt relevante actoren;
 • schakelt in afstemming met de inkoopafdeling (markt)partijen in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen;
 • stelt een integraal projectplan op, en verkrijgt voor de diverse fasen van het project de autorisatie door opdrachtgever;
 • zorgt voor afbouw en afronding van projecten en de internalisatie en inbedding (van effecten) in bestaande organisatie;
 • is in staat zijn projecten inhoudelijke toe te lichten en onderhandelingen hierover te voeren (in- en extern);
 • voert onderhandelingen en brengt de DJI/DI standpunten in- en extern over.

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voorDJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft.

De afdeling Programma’s & Projecten (P&P) realiseert ICT projecten voor DJI en ketenpartners van DJI op een projectmatige wijze, gebruikmakend van methoden en technieken die zowel voortgang als projectbeheersing bieden. Deze projecten leveren een bijdrage aan en hebben invloed op de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid en/of nieuwe doelstellingen en worden op hun beurt sterk beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen.

Naast de omvangrijke projecten van de afdeling omvat de projectportefeuille een groot aantal kleinere opdrachten gericht op procesondersteuning en digitalisering. Deze opdrachten verdienen ieder afzonderlijk op de keper beschouwd niet het predicaat “project”, maar worden wèl projectmatig uitgevoerd. De gezochte functie stuurt meerdere van deze opdrachten gelijktijdig aan, zoveel mogelijk binnen de algemene kaders voor projectuitvoering.

De projectleider is hierbij (eind)verantwoordelijk voor de realisatie van projectdoelstellingen en een succesvolle implementatie door:

 • de inrichting en besturing van projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg), hierbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het DJI “verdiepingenmodel”;
 • de aansturing van een projectteam of -eenheid gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten;
 • het onderhouden van contacten met collega-afdelingen binnen DI, leveranciers en eindgebruikers
 • het voeren van regie op de leverancier(s)
 • het creëren van draagvlak voor en uitdragen en verdedigen (intern en extern) van projecten, projectresultaten en daaruit voortvloeiende consequenties;
 • het managen van de risico’s van zijn projecten;
 • het opstellen van of leveren van een een bijdrage aan business cases en projectvoorstellen.

De projectleider valt hiërarchisch onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten (P&P) van de Directie Informatievoorziening (DI).

Functie eisen

 • werk- en denkniveau: WO bedrijfskunde/bedrijfskundige informatica/bestuurlijke informatica
 • ruime ervaring in de rol als projectmanager en/of changemanager, bij voorkeur ook in het bedrijfsleven. Vaardig in het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van projecten;
 • aantoonbare (leidinggevende) capaciteiten in verandertrajecten en de (functionele) aansturing van professionals en specialisten;
 •  relevante ervaring met het uitvoeren van ICT projecten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie;
 • kennis van methoden en technieken zoals MSP, Prince2, Scrum, Agile, en T-Map (Next); ervaring met het gebruik van het systeem Principal Toolbox is een pré.
 • ervaring binnen het justitiedomein en met projecten in de facilitaire/bedrijfsvoeringssfeer strekt tot aanbeveling
 •  hands-on mentaliteit
 •  in staat meerdere initiatieven succesvol parallel te menagen.

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
1140
Startdatum:
2017-09-16
Verwachte einddatum
2018-02-28
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-09-01
Contactpersoon Quest4:
Patrick Gorter

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Patrick Gorter bereikbaar op het nummer: 06-50525719. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-08-29 13:19:24

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden